Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Geen cent gemeenten voor nieuw hinderbelevingsonderzoek (Eindhoven Airport)

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 820 
|
 binnenlands bestuur.nl 
Geen cent gemeenten voor nieuw hinderbelevingsonderzoek (Eindhoven Airport)

Son en Breugel weigert nogmaals in de buidel te tasten voor een tweede hinderbelevingsonderzoek in de omgeving van Eindhoven Airport. Ze roept ook andere gemeenten op niet mee te betalen aan dit onderzoek.
Yolanda de Koster 24 jul 2014 Reageer
De gemeente Son en Breugel weigert nogmaals in de buidel te tasten voor een tweede hinderbelevingsonderzoek in de omgeving van Eindhoven Airport. Ze roept ook andere gemeenten op niet mee te betalen aan dit onderzoek.

Weigeren
Son en Breugel vindt dat het kabinet en Eindhoven Airport of de gebruikers dit moeten betalen. Volgens het college weigeren kabinet en luchthaven een ‘substantiële bijdrage te leveren aan dit onderzoek’.

Compensatie voor hinder
De gemeente is overigens wel voorstander van een tweede hinderbelevingsonderzoek. Uit eerder door GGD verricht onderzoek blijkt dat er veel meer hinder wordt ervaren dan uit berekeningen − op basis van de zogeheten KE methodiek (Kosten Eenheden) − blijkt. ‘Uitgangspunt is dat de burgers die de hinder ervaren niet worden belast met de kosten van dergelijke onderzoeken. Deze burgers zouden juist gecompenseerd moeten worden voor het feit dat ze deze hinder ervaren’, zo stelt het college van Son en Breugel.

‘Brug te ver’
Op verschillende manieren heeft de gemeente haar verantwoordelijk reeds genomen, benadrukt het college. Zo heeft de gemeente eerder mee betaald aan het onderzoek om te bepalen of de hinderbeleving overeenkomt met de rekeningmethodiek (KE). Ook heeft ze meegedacht over een duurzaam groeipad voor Eindhoven Airport. Een nieuwe financiële bijdrage die voor de gemeente Son en Breugel is geraamd op 18.000 euro, vindt het college ‘een brug te ver’.

270.000 euro
Een nieuw hinderbelevingsonderzoek kost zo’n 270.000 euro. De gemeente Eindhoven, de provincie Noord-Brabant en Eindhoven Airport dragen bij. Ook de tien randgemeenten − naast Son en Breugel ook onder meer Eersel, Best en Oirschot − moeten meebetalen. Son en Breugel vindt echter dat de vervuiler moet betalen.

Doorberekenen kosten
Als de kosten van een nieuw hinderbelevingsonderzoek worden vertaald naar inwoner, moet Son en Breugel €1,12 per inwoner ophoesten en Eindhoven 30 eurocent. Als de totale onderzoekskosten worden doorberekend per passagier van het vliegveld, gaat het om 0,08 eurocent per passagier per enkele reis, zo heeft Son en Breugel berekend. Met de 20.000 euro die Eindhoven Airport aan het onderzoek wil bijdragen, betaalt de luchthaven ‘slechts €0,006 per passagier mee. ‘Dat vinden wij geen substantiële bijdrage’, zo schrijft het college in een brief aan de betrokken (rand)gemeenten, de provincie, Eindhoven Airport, de minister en de Tweede Kamer.

Alderstafel
Het gezondheidsbelevingsonderzoek komt voort uit een eerder kabinetsbesluit om meer burgerluchtvaart op Eindhoven Airport mogelijk te maken, ter ontlasting van Schiphol. Om dit in goede banen te leiden is aan voormalig minister Alders gevraagd om alle partijen aan de zogenoemde Alderstafel te krijgen. Eén van de afspraken aan de Alderstafel is dat naast de verschillende berekeningen over geluidshinder ook gekeken moet worden naar wat de bewoners nu aan hinder ervaren.

Nul-meting
In 2012 is door de GGD een eerste hinderbelevingsonderzoek uitgevoerd, een soort nul-meting. ‘De resultaten van het eerste hinderbelevingsonderzoek waren helder, er wordt veel meer hinder ervaren dan dat er wordt berekend’, zo stelt het college van Son en Breugel.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

De bekende trucages. Son en Breughel hebben GROOT gelijk !