Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Gebruiksprognose Schiphol 2012 zwaar bekritiseerd

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 799 
|
 Ex CROS-bewonersvertegen-woordigers 
Gebruiksprognose Schiphol 2012 zwaar bekritiseerd

De CROS bewonersvertegenwoordigers van noord Kennemerland (Heiloo, Castricum, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen) hebben recentelijk hun functie neergelegd omdat het CROS instituut geen enkele reële mogelijkheid biedt om de belangen van de bewoners te behartigen. CROS heeft zich helaas in de schaduw van de zgn. Alderstafel ontwikkeld tot een lege huls. Verdere participatie is zonde van de tijd.

Als laatste activiteit hebben deze bewonersvertegenwoordigers nog eens kritisch naar de gebruiksprognose Schiphol 2012 gekeken en de samenhang hiervan met het nieuwe normen en handhavingstelsel. Het experiment dat hiermee inmiddels een jaar heeft plaatsgevonden blijkt weinig objectief te zijn opgezet en niet te zijn gericht op het kiezen van de beste oplossing. Aanleiding genoeg om een brief te schrijven aan staatssecretaris Joop Atsma met kopie aan de woordvoerders van de Tweede Kamer.

  • Brief aan staatssecretaris Joop Atsma
  • - Brief over Gebruiksprognose - Observaties bij de Gebruiksprognose 2012
  • E-mail aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu
  • Aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu, Te uwer informatie sturen wij u hierbij een afschrift van onze brief aan staatssecretaris Atsma. In de brief leest u onze teleurstelling over de Gebruiksprognose Schiphol 2012 en over het experiment met het nieuwe normen en handhavingstelsel waarvan deze prognose deel uitmaakt. Dat experiment blijkt weinig objectief te zijn opgezet, en niet te zijn gericht op het kiezen van de beste oplossing. Wij kunnen ons niet voorstellen dat dat de bedoeling van de Tweede Kamer kan zijn geweest. Wellicht ten overvloede merken wij op dat ons oordeel over de Gebruiksprognose sterk afwijkt van het advies van CROS. Daarin schuilt één van de redenen dat ons cluster zijn lidmaatschap van CROS heeft opgezegd. Wij wensen niet langer mee te werken aan de meegaande en kritiekarme opstelling van CROS met zijn “baas”, het ministerie van I&M. Wij zouden juist willen pleiten voor een kritische, onafhankelijke opstelling van CROS dat een tegenwicht kan bieden aan de te eenzijdige economisch oriëntatie van de luchtvaartsector, het ministerie van I&M en een aantal gemeenten in de directe omgeving van Schiphol (het binnengebied). Het advies van het huidige CROS over de Gebruiksprognose, die absoluut onvoldoende nauwkeurige informatie verschaft over de te verwachten hinder op de woonplaatsen van de blootgestelde mensen, is daar een treffend voorbeeld van. Wij verzoeken u om de door ons aangereikte informatie te betrekken in uw oordeel over het nieuwe normen en handhavingstelsel. Met vriendelijke groet, de ex CROS bewonersvertegenwoordigers van Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Castricum en Heiloo, de heren R. van den Brink, G. Wilmink, J. Floor, A. Hermans, H. van Schoor en W. Dekker


Reacties op dit bericht