Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Gebruik Polderbaan nog vaker

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1742 
|
 Haarlems Dagblad 
Gebruik Polderbaan nog vaker

HOOFDDORP - De Polderbaan moet vaker worden gebruikt voor starts en landingen en de Zwanenburgerbaan moet zo min mogelijk worden opengesteld. Met name in de spitsuren valt het op dat de Polderbaan onvoldoende wordt gebruikt.

Dat stelden enkele bewoners maandagavond tijdens een bijeenkomst met deskundigen en Hans Alders, van het naar hem vernoemde akkoord over de beperkte groei van de luchtvaart de komende jaren. In het raadhuis van Hoofddorp werd in sneltreinvaart het akkoord toegelicht en konden vragen worden gesteld. Waar vooral bij de bewoners behoefte aan was, was een discussie met de deskundigen. Maar daarvoor ontbrak het aan tijd. Voor de hele bijeenkomst was net anderhalf uur ingepland.

De vragen spitsten zich vooral toe op het baangebruik. ,,Hoe kan het dat in de spitsuren het ene na het andere vliegtuig over Halfweg en Zwanenburg komt, terwijl op de Polderbaan nauwelijks activiteiten zijn te bespeuren’‘, vroegen enkele bewoners zich af.

Volgens de luchtverkeersleiding heeft dat te maken met de herkomst van de toestellen. Vliegtuigen uit het oosten komen op de Zwanburgerbaan en die uit het westen op de Polderbaan. ,,Maar je moet de Polderbaan juist zoveel mogelijk gebruiken en de Zwanburgerbaan het minste. Dan laat je bepaalde toestellen uit het oosten toch met een grote boog ook op de Polderbaan komen’‘, stelden de bewoners voor. Maar volgens de luchtverkeersleiding kon dat vanwege veiligheid niet. De bewoners hoonden dat argument weg.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Els uit Castricum

Ideetje? De Polderbaan is te duur, nu er op alle fronten bezuinigd moet worden. Op deze website is al eens verteld hoeveel kerosine dat kost om 20 minuten op de Polderbaan te taxiën. En bovendien, als ze al boven Noord-Holland en boven Castricum moeten invliegen, kost dat ook weer extra brandstof. Omdat de vluchten erg afnemen gaat men dichterbij geconcentreerd vliegen, lijkt me. Als iemand het beter weet, graag! Voor jullie daar, is dit verschrikkelijk maar voor ons is het een zegen! Ons leven lijkt langzamerhand weer normaal te worden!

Geplaatst door Ton uit NULL

Het is natuurlijk niet juist van de mensen uit Hoofddorp om te zeggen dat er méér van en op de polderbaan gevlogen moet gaan worden. Niet verstandig en niet zo sociaal.
Het moet juist minder.
Zowel op de polderbaan als op de ándere banen.
Op deze manier blijf je konstant tegen elkaar uitgespeeld worden en de sektor loopt dan met de mooie resultaten weg.
Het is absoluut noodzakelijk dat omwonenden één groep blijven vormen tegen een te gróót schiphol op deze totaal verkeerde plaats.
De luchtvaart heeft in 't verleden mooie resultaten behaald en natuurlijk hebben we een goed schiphol nodig, maar niet zó groot en niet op de huidige plaats.
Het is voor iedereen verstandig de doelen m.b.t. schiphol in het kader van Europese en mondiale luchtvaart te herschikken.
De hoogste tijd om te erkennen dat andere plaatsen in Europa en de wereld véél beter geschikt zijn om als kruispunt te dienen. En deze krisistijd is er een uitstekend moment voor.

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Zo is dat Ton !

Geplaatst door cns uit deltametropool

Wie iets verwacht van de nieuwe Schiphol-directie zal helaas van een koude kermis thuiskomen:

"Een nieuwe – gedurfde bestuurscultuur:

In het buitenland is op veel terreinen ervaring opgedaan met Stewardship Councils. Dit concept draagt 'de commissie' aan als inspiratie voor wat een ‘Global Amsterdam Region, City and Airport Council’, genoemd zou kunnen worden. Daarin stemmen de kernspelers op het hoogste niveau een strategie van samenhang en samenwerking af waardoor Amsterdam hoger komt op de lijst van Global Cities, de Metropoolregio een internationaal nog meer aansprekende regio wordt, en Schiphol nog vaak tot Europa’s of ’s werelds beste luchthaven wordt verkozen. De partijen zouden zich moeten vinden in en voortbouwen op de Mainport 2.0 strategie en de relatie met de metropolitane ruimtelijke-strategie. Om vervolgens met elkaar een aantal afspraken te maken over de manier waarop elke partij daar invulling aan zou kunnen geven, via een programmatische benadering."

Deze sector probeert diep in te grijpen in de nu nog bestaande democratische verhoudingen.
BEWONERS VAN NOORD-HOLLAND: LET OP HOE ER MET
UW BELANGEN WORDT GESOLD!Geplaatst door webbeheer uit NULL


Geplaatst door Ton uit NULL

Geachte cns
Dat maakt de reden om als omwonendengroep verenigd te blijven en ons niet uit elkaar te laten spelen nóg dringender. Ook al is dat vaak héél verleidelijk.
De wegen lopen soms wat uit elkaar, maar het doel is gezamenlijk en duidelijk.
Minder hinder voor iedereen in de schipholregio.
Als iedereen dat doel voor ogen houdt, mogen de wegen natuurlijk best verschillen.

Geplaatst door Rose uit Randstad

Cns,
Juist over dat onderwerp gaat de 'hooggeleerde' Cerfontaine doceren in Maastricht.
Eerst dubieuze trucs ter eigen eer en glorie gebruiken (lees: schaamteloos manipuleren) en vervolgens overdragen op de nieuwe lichting managers.
En dat valt dan onder de noemer 'slagvaardig beleid'.

Geplaatst door cns uit deltametropool

Deze door velen als "supernetwerker" beschouwde sluwe vos is in het Globale netwerk niet meer dan een (zeer ruim betaalde) marionet.
Niet de enige "medicus"
overigens die het "virus" mee helpt verspreiden.
Merkwaardig toch hoe juist de medische stand van weleer inmiddels gevoelig is voor deelname aan de wereldwijde promotie van de door een klein groepje globale professoren (ook adviseurs van het NL. kabinet) in opdracht ontwikkelde nieuwe ideologie....