Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Ga niet naar Alders

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 672 
|
 Dichtbij.nl 
Ga niet naar Alders

AALSMEER - Sinds 1990 is het totale aantal mensen dat overlast ondervindt door vlieglawaai van Schiphol met ongeveer 40 procent gedaald. Dit zou komen door de inzet van nieuwe stillere vliegtuigen. Deze afname in het vliegtuiggeluid is echter niet overal gelijk. Lokaal, dat zijn wij Aalsmeerders, kan er zelfs sprake zijn van een toename, ook na ingebruikname van de vijfde baan. Op dit moment zijn er circa 330.000 mensen met ernstige geluidhinder en 140.000 mensen met ernstige slaapverstoring. Dat zijn dus ook alle mensen onder de Aalsmeerbaan en onder de Zwanenburgbaan. Het is onwaarschijnlijk dat de geluidsoverlast en de risico’s verder zullen verminderen. Uitbreiding van de luchthaven leidt tot een verdere spreiding van het vliegverkeer en leidt tot meer overlast. Daarnaast is de kans op een vliegtuigongeluk bij Schiphol sinds 1990 met 30 tot 40 procent toegenomen door de groei van het aantal vluchten. Tot zover deze informatie van het Centraal Plan Bureau.


En nu komt Hindergod Alders op 25 april van zijn tafel afdalen naar Aalsmeer om ons uit te leggen dat de groei van het luchtverkeer doorgaat en dat er een nieuwe fijne handhavingsystematiek is. Die aankondiging stond nota bene in een artikel dat de dakpannen weer van een dak zijn gevlogen.

Uitbreidingsgoeroe Alders komt op verzoek van ons bestuur uitleggen hoe dat nieuwe normeringsysteem werkt en wij Aalsmeerders mogen er vragen komen stellen en opmerkingen maken. Fijn toch? Ik kan me nog heel goed de vorige zeer druk bezochte bijeenkomst heugen. Het bleek een avond vol onbegrijpelijk technisch geleuter over minioplossingen waar we nooit een vervolg over hebben gehad en minder lawaai al helemaal niet. En nu komt er weer zo’n topdown-avond waarbij we gaan horen dat beleving van lawaai subjectief is. Onderzoek uit Zwitserland heeft ondertussen allang aangetoond dat vlieglawaai schadelijk is voor de gezondheid. Er naar handelen is weer schadelijk voor de economie dus ja…. Dan weet je het wel! Nee, er is maar één reden waarom regeringsadviseur Alders komt en dat is om Aalsmeer te laten denken dat het meetelt.

Volgens mij is er maar één boodschap nog duidelijk en dat is om het op die 25ste april oorverdovend stil te laten zijn. We schuiven gewoon niet aan, omdat we er niet meer in geloven. Daarbij is het te stom voor woorden dat er uit één
van de meest gehinderde gemeentes van de regio geen Aalsmeer- bestuurder aan de Alderstafel zit. Ga niet naar die avond, want het is uit de lucht gevallen eenrichtingsverkeer. We gaan echt niet horen dat de leefbaarheid in Aalsmeer er op vooruit zal gaan. Integendeel, we gaan horen dat we er mee moeten leven of verhuizen. Ga niet naar Alders, blijf weg, laat niets van ons horen!!! We doen gewoon of we doofstom zijn. Ga niet en nooit meer op z’n minst totdat er een bestuurder van Aalsmeer een echte stem heeft in de bestuurlijke regiegroep Schiphol.
Jan Daalman


Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Hindergod Alders zal ongetwijfeld vliegende sprookjes gaan vertellen. Ik denk dat de sector zo diep in Den Haag genesteld is, dat haar invloed zo groot is, dat de bevolking
vrijwel geen enkele rol van betekenis meer speelt. Misschien kan een betoging van omvang nog enig gewicht in de schaal leggen?
In Duitsland hebben duizenden mensen tegen vliegtuigherrie gedemonstreed.........
Heeft de sector hier al gewonnen?

Geplaatst door cros op de helling uit deltametropool

Ja, ja diep genesteld in Den Haag, het Provinciaal bestuur en zelfs de verzelfstandigde Milieudiensten.

"Volgend jaar zijn er formeel geen bewoners meer" aldus de MD IJmond in een toelichting bij het aanbieden van de vernieuwde Strategische visie SH2012"............

Blijkbaar een hele opluchting voor de heren die zo snel mogelijk willen groeien naar een positie als "Regionale Uitvoerings Dienst" voor de gehele Schipholregio!

Hoe het zover heeft kunnen komen lijkt voer voor psychologen.Geplaatst door joop uit haarlem

Duizenden mensen in gijzeling houden met liegen , bedriegen, keren , draaien en ernstig geluidsoverlast. Consumentenvertrouwen verder gedaald? hoe zou dat nou komen?