Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Fraude in wetenschap is normaal

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 2660 
|
 Zeeuwse Courant (nagekomen van 3 feb 06) 
Fraude in wetenschap is normaal Download het gehele artikel 'Fraude in wetenschap is normaal'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door nico uit NULL

Brieven van Schultz van Haegen aan mij onderschrijven dit fenomeen bij de Tweede Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid.
Ook op andere gebieden ben ik dit vaak tegengekomen. Ik ben om die reden zelfs fysiek aangevallen. Huilend kwam de dr. in kwestie zijn excuses aanbieden. Achteraf was dit ook weer een valse reactie.

Het is het bekende spreekwoord: wiens brood men eet, wiens woord men spreekt.
Het is min of meer synoniem met het spreekwoord: Publish or perish.

Daarom ook: weg met die informatiegriep.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Ik kan twijfel aan de integriteit van de tweede commissie deskundigen vliegtuiggeluid CDV niet aanvaarden.

Aanvaarden van de opdracht was moedig en maatschappelijk relevant. Ofschoon de taakomschrijving de commissie verplichtte uit te gaan van protocollen die betwijfelbaar zijn, stelt haar rapport de overheid uiteindelijk voor de noodzaak de volgende klaarheldere conclusies te trekken:

[1] Dat de overlast buiten het in het Indelingsbesluit dedefinieerde oorspronkelijke buitengebied een natuurkundig gegeven is,

[2] dat de momenteel gehanteerde geluidberekeningen het geluidniveau ernstig onderschatten,

[3] dat dit onderschatten nog eens extra geldt voor het op de Polderbaan landend verkeer,

[4] De goede lezer kan dus concluderen dat de informatie gegeven vooraf de aanleg van de Polderbaan foutief was. (Dit geldt dus evenzeer voor de overlast door landen op de baan als voor overlast door starten achter het zuidelijk uiteinde.)

[5] Tenslotte is de conclusie dat het uitwerken van een methode voor het beheersen overlast buiten de traditionele gebieden van het indelingsbesluit, dus in het luchtverkeersgebied, een geheel nieuw onderzoek vereist.

De noodzaak uit te gaan van methodieken die in de Europese regelgeving vast liggen is zinvol, omdat op deze wijze de mogelijkheid ontstaat van wetenschappelijk formuleerbare kritiek op de traditionele protocollen. Dit zal ten goede komen aan het verkrijgen van betere en meer geldige MER procedures bij nieuw te ontwerpen strips, of dit nu bij Schiphol is, in Schinveld, Lelystad of elders.

Hulde dus aan de CDV, waarvan de voorzitter reeds in 1971 letterlijk schreef: "Wannneer de overheid wat ongerust, verbaasd en soms geïrriteerd is over gevoelens van onbehagen die onder de bevolking leven, dan dient de overheid steeds eerst na te gaan of de hand niet in eigen boezem gestoken moet worden."

Ik heb ook bewondering voor de moed van Mevrouw Schultz niet te aarzelen een dergelijk persoon van wie zij het curriculum moet hebben gekend, als voorzitter aan te wijzen. Indien zij statuur heeft, zal zij ook de moed hebben de consequenties te trekken.
Wanneer de sector die moed niet opbrengt blijft zij achter.

Geplaatst door nico uit NULL

Olav, het krantenartikel gaat toch niet over politiek, maar toch over wetenschap?

Wat de politiek betreft heb ik geen commentaar. Ik ben daar geen expert in en wens dat ook in het geheel niet te zijn. Maar goed voor jou een commentaar:
het is een dappere conclusie en gaat tegen de huidige mores van de bestuurders in (zij vinden het volk dom, dat is ook hun argument om tegen het referendum of de direct gekozen burgemeester te zijn en kan in Nederland bij een of ander hof de wet niet getoetst worden aan de grondwet) en laat vooral een kritische toon horen t.a.v. het algehele wantrouwen van de burgerij.
Het is inderdaad goed om Den Haag nog eens te informeren, dat zij haar knopen nog eens moet tellen.
Of het helpt de tijd zal het leren.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Nico, het spijt me voor jou,

als wetenschapper weet ik en heb ik ook altijd onderwezen,
dat wetenschap dienstbaar moet zijn aan mensen,
niet mensen aan wetenschap.

Net zoals ambtenaren er zijn omdat de wet op zich onvoldoende is, want er zijn ambtenaren nodig om de wet toe te passen ten dienste van de mens,
Net zo is wetenschap op zich onvoldoende en is luchtverkeersleiden nodig om meetresultaten te gebruiken ten dienste van de mens. Daar komt meer bij kijken. Luchtverkeersleiden is een kunst.

Jij was even vergeten dat jouw methodiek om vliegtuigen te localiseren uitstekend kan werken, maar het gaat hier niet om localiseren van vliegtuigen, maar om voorkomen van overlast. Daar komt dus meer bij kijken: niet alleen kennis maar kunst.

Zonder goede viool kan een violist niet spelen, maar het is niet de viool die muziek maakt, maar de violist.
Daarom heb je de CDV groot onrecht aangedaan. Het gaat de CDV niet om meetinstrumenten, maar om beheersen van overlast.

Jij was bezig je gave als instrumentbouwer te overschatten. Op dat moment maakte je precies dezelfde fout als de sector: je overschatte je eigen betekenis.
We weten dat je je miskend voelt, maar daar gaat het hier niet over.

Geplaatst door webbeheer uit NULL

Zoals bij een eerdere gelegenheid aangekondigd is deze website is niet bedoeld voor het steeds maar weer terugkomen op dezelfde persoonlijke aangelegenheden. Enkele berichten werden om deze reden verwijderd. Ik sluit deze thread.