Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Floriande gaat actie voeren tegen vliegtuiglawaai

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1340 
|
 NULL 
Floriande gaat actie voeren tegen vliegtuiglawaai

HOOFDDORP - De bewoners van de wijk Floriande gaan actie voeren tegen de overlast van vliegtuiglawaai. Daartoe is de Actiegroep Floriande Tegengeluid opgericht. Zij vinden dat zij in de steek zijn gelaten door de gemeente Haarlemmermeer en de politiek.

De bewoners worden naar eigen zeggen dagelijks geteisterd door overvliegende vliegtuigen. ‘Veelal laagvliegend, dreunend en kerosinestank verspreidend’, aldus een door de actiegroep verspreid persbericht.

Hoewel de actievoerders de economische belangen van Schiphol en omgeving onderschrijven, zijn zij van mening dat er thans sprake is van een zeer onevenredige verdeling van het vliegtuiglawaai. Daarom pleit de actiegroep Floriande Tegengeluid voor een eerlijke verdeling van vliegtuiglawaai binnen de regio rondom Schiphol. Dit is volgens de actiegroep mogelijk, zeker omdat alternatieve uitvliegroutes voorhanden zijn.

Acties
In de komende periode zal de actiegroep bij alle relevante betrokkenen op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau er sterk op aandringen om de geluidsoverlast in de wijk Floriande drastisch terug te dringen. Verder worden er tal van acties geïnitieerd om aandacht te vragen voor de noodzaak van het sterk verminderen van de geluidsoverlast.

De wijk Floriande is de grootste Vinex wijk in de Haarlemmermeer, waarvan de ontwikkeling en verkoop van de huizen in 2008 is afgerond. Er staan ongeveer 6.850 huizen en er wonen zo’n 18.000 mensen.

Wervend
‘De gemeente Haarlemmermeer heeft in de afgelopen jaren een sterk wervend beleid gevoerd voor wonen in Floriande. In veel gevallen zijn aspirant bewoners naar Floriande gelokt met verhalen over het (vliegtuig)geluidsarme karakter van de nieuwe wijk, waarbij het bestaan van een uitvliegroute (Spijkerboor) boven Floriande altijd is verzwegen’, schrijft Floriande Tegengeluid.

In november 2007 is een proef gestart met een aanpassing van de uitvliegroute van de Kaagbaan. In die proef wordt (via een vaste bochtstraal) zoveel mogelijk vliegverkeer geconcentreerd over de wijk Floriande gevlogen.

Toename
‘Dit veroorzaakt daardoor een enorme toename van de geluidsoverlast. Recent heeft staatssecretaris Atsma besloten om op basis van de resultaten van deze proef, de nieuwe route (voor alle vliegtuigen die dat technisch kunnen) definitief in te voeren. Als gevolg van dat besluit zal de geluidsoverlast in de komende tijd zeer sterk toenemen. Zowel tegen het besluit als tegen de gevolgde besluitvormingsprocedure tekent de actiegroep Floriande Tegengeluid ernstig bezwaar aan.’

Bovendien vindt de actiegroep dat de belangen van de bewoners tot dusver volstrekt onvoldoende zijn verdedigd. ‘De informatie op basis waarvan besluitvorming heeft plaatsgevonden blijkt forse hiaten te vertonen. In de proef zijn bijvoorbeeld niet de effecten meegenomen van het zware vliegverkeer (747’ens, vrachtverkeer en oude toestellen). Ook is de basisinformatie waarop de proef is gestart onjuist. Op veel tekeningen in rapporten, waarop de proef is beoordeeld is vóórdat het kabinet akkoord ging met de proef, komt de wijk Floriande helemaal niet voor.’


Reacties op dit bericht

Geplaatst door ton_2 uit Castricum

Nou, bewoners van Floriande, ik zou zeggen: Welkom bij de club .................

Na 10 jaar constante overlast van 24 uur per dag geconcentreerd vliegen boven Castricum wens ik jullie veel sterkt bij jullie initiatieven, maar waarschijnlijk eindigen jullie ongeveer hetzelfde als de bewoners in mijn omgeveving: met lege handen en veel vliegtuigherrie ..........
Denk maar niet dat er iemand in de politiek (gemeentelijk/proviciaal/landelijk) één vinger naar jullie uit zal steken.
Ze zijn allemaal keurig afgericht en geconditoneerd door de luchtvaartsector: Als die de bel luiden, beginnen zij te kwijlen ......

Geplaatst door joop uit haarlem

Helaas bewoners van Floriande,
Systematisch ernstig geluidsoverlast is in de ogen van de overheid niet belangrijk.
Capaciteitverlies van schiphol als de route zou veranderen ja dat is pas belangrijk!

Geplaatst door j.braster uit hoofddorp

Waarom gaan jullie in gods naam in dit gebied wonen .de vliegtuigen waren hier al eerder dan de bewoners van de meeste wijken.
En maar janken over deze vliegtuigen . dit is zo langzamerhand nog het enigste waar we als nederland trots op kunnen zijn. en geld mee verdienen ik woon in floriande .
jankers waarom ga je hier wonen.
groetjes

Geplaatst door hoezohinder uit Hoofddorp

@j.braster: Voor iemand die in Floriande woont zou je ook kunnen stellen dat de economische motor moet blijven draaien. Dat ga je echt niet bereiken door over een wijk te gaan vliegen, dan kun je er gif op in nemen dat de bewoners zich daar tegen gaan verzetten. Als je werk wilt moet je vooral volhouden dat vliegtuigen over woonkernen heen vliegen. Ik spreek je nog wel eens over een paar jaar als je woning (niet door de crisis) een ton minder waardt is dan waar je hem voor hebt gekocht. Vooral handig als je een aflossingvrije hyptoheek hebt.....
Jank lekker verder


Geplaatst door Ton_2 uit Castricum

"het enigste waar we in Nederland trots op mogen zijn" .............
Het bedrijf wiens infrastructuur met een vermogen aan belastinggeld is aangelegd, die enorme bedragen aan kerosine consumeren, zonder er belasting over te betalen, die heel veel tickets verkopen, zonder daarover btw af te dragen.
Die grote aantallen passagagiers uit heel europa (en daar buiten) hier heen slepen, om vervolgens direct over te te laten stappen naar een andere bestemming, wiens bijdrage aan de economie voornamelijk vervuiling/overlast is .........

Trots? kom, kom ................