Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Flevoland houdt vast aan afgesproken grenzen airport

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 504 
|
 Stentor 
Flevoland houdt vast aan afgesproken grenzen airport

FLEVOLAND - Provinciale Staten staan niet toe dat Lelystad Airport verder wordt uitgebreid dan de grenzen van de PKB 2004.
 
Het college van gedeputeerde staten heeft strikte opdracht gekregen om zich in de gesprekken met Schiphol en Lelystad Airport te beperken tot ontwikkelingen binnen de grenzen van de huidige PKB (planologische kernbeslissing). Iedere uitbreiding daarbuiten is onbespreekbaar. Bovendien moet het college vasthouden aan de randvoorwaarden, zoals aanvliegroutes en werkgelegenheid. De PvdA, die de motie indiende, vindt het onaanvaardbaar dat Schiphol in zijn onlangs gepresenteerde langetermijnvisie al uitgaat van een groei naar maximaal vier miljoen passagiers, verlenging van de start - en landingsbaan naar 2800 meter en een gedeeltelijke openstelling van nachtvluchten. Dat is niet volgens de afspraak, en daarmee wordt ook het draagvlak bij de bevolking ondermijnd. Hoewel de VVD het ermee eens is om zich in gesprekken met de luchthavendirectie te beperken tot de voorwaarden binnen de huidige PKB vond de fractie dat er beter gesproken kan worden van: zich te houden aan de voorwaarden. Scherpe kantjes er af dus.

Gedeputeerde Harry Dijksma: “Baanverlenging tot 2100 meter is ons uitgangspunt, en 2,5 miljoen passagiers is ons doel. Volgens de luchthavendirectie kan daarmee een mix aan vluchten worden ontvangen, ook van chartermaatschappijen. Dat de directie van Schiphol scenario’s voor verdere uitbreiding heeft, is haar zaak. Wij houden ons aan de huidige PKB.”


Reacties op dit bericht