Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Extra vliegtuiggeluid zeker tot medio september

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1396 
|
 Haarlems Dagblad 
Extra vliegtuiggeluid zeker tot medio september

SCHIPHOL -  De extra vlieghinder door een experiment met parallel starten gaat minimaal tot medio september en mogelijk tot na 1 november duren. Dat blijkt uit de eerste maandrapportage over de proef waarbij de Zwanenburgbaan van Schiphol tijdelijk intensiever wordt gebruikt en de Polderbaan minder. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) wil op de Zwanenburgbaan 10.000 extra starts laten uitvoeren om een nieuwe, vaste uitvliegroute te testen. LVNL hoopt zo de problemen op te lossen met parallelle starts van de Polderbaan en Zwanenburgbaan.

Vliegtuigen kregen eerst instructies om van hun route af te wijken om te voorkomen dat zij te dicht bijelkaar komen. De op 13 maart gestarte proef levert extra hinder op in Zwanenburg, Badhoevedorp, Lijnden en Amsterdam-West. De bedoeling is dat na de 10.000 extra vluchten de Zwanenburgbaan niet vaker wordt gebruikt dan vroeger. Volgens minister Eurlings (verkeer) zijn inmiddels circa 2.000 van de 10.000 extra starts uitgevoerd.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Els uit Castricum

Arm naïef Nederland en Luchtvaart, modder maar lekker verder.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Wat er gebeurt is begrijpelijk, maar aanpak en conclusie zijn dat niet.
Wat ik er van begrijp is het volgende:

Blijkbaar zijn er problemen met het bestaande ontwerp voor parallel uitvliegen vanuit Polderbaan en Zwanenburgerbaan. Een nieuw ontwerp moet die problemen oplossen door vanuit de Zwanenburgerbaan uit te vliegen volgens een ander traject. Om te zien of dat nieuwe traject - lopend over Zwanenburg, Badhoevedorp, Lijnden en Amsterdam-West - praktisch uitvoerbaar is, moet ervaring worden opgedaan. Voor die ervaring zijn minstens 10.000 vluchten nodig. Die routes worden nu gewoon met voorrang gekozen, ongeacht andere zaken, zoals geluidsoverlast voor mensen in Zwanenburg, Badhoevedorp, Lijnden en Amsterdam-West en overschrijden van geluidsnormen in handhavingspunten. Men noemt dat 'experiment'.

Wat ik niet begrijp is alle praten daar omheen. Het experiment is waarschijnlijk besproken aan de Alderstafel. Maar daarom is het nog geen experiment van de Alderstafel. Als het van de Alderstafel afkomstig is betekent dat alleen dat de bewoners die door toeval daar zitten, waar ze ook vandaan komen, samen hebben besloten dat maandenlange extra overlast in Zwanenburg, Badhoevedorp, Lijnden en Amsterdam-West deze zomer mág.

In mijn ogen is dat onzin. De enige die echt kan oordelen over de behoefte aan ervaring op dat traject is de LuchtVerkeersLeiding van Nederland, de LVNL. De enigen die kunnen oordelen over het effect op bewoners zijn de bewoners in Zwanenburg, Badhoevedorp, Lijnden en Amsterdam-West. Het is goed mogelijk om te kijken hoe erg dat voor die bewoners is, wanneer de LVNL zou beschikken over een goed werkend en goed toegankelijk klachten-bureau en eventueel over de mogelijkheid om naar aanleiding van de klachten ter plaatse te meten. Dat is belangrijk. Waarom? Omdat de bewoners in Zwanenburg, Badhoevedorp, Lijnden en Amsterdam-West medemensen zijn die te lijden hebben als het vliegverkeer te luid of overmatig wordt. Daarom.

Dat het experiment maar tijdelijk is, klopt. Dat ook de overlast maar tijdelijk is, klopt toch niet of toch maar half? Is het nieuwe traject goed vliegbaar, dan wordt het, naar ik begrijp, onderdeel van een nieuw ontwerp voor parallel-vliegen. Dus: dan houdt parallel vliegen voortaan in dat een traject over Zwanenburg, Badhoevedorp, Lijnden en Amsterdam-West standaard wordt, een traject dat eerder als zodanig niet bestond. Zoals het nu er voor staat is dan alles onderzocht, behalve het lot van de mensen onder het traject over Zwanenburg, Badhoevedorp, Lijnden en Amsterdam-West.

Die kromme zaken zijn het gevolg van te grote fixatie op uithandelbare regelgeving als zorginstrument, in plaats van het leggen van verantwoordelijkheid bij organen die die zorg in de praktijk zouden moeten kunnen verwezenlijken, zoals de LuchtVerkeersLeiding van Nederland, de LVNL.

Wat dat betreft vind ik het experiment geslaagd: het brengt goed aan het licht hoezeer mensen aan de Alderstafel politiek geleid, zeg liever misleid, broddelwerk afleveren en in welke maten echt verantwoordelijken, zoals de LuchtVerkeersLeiding van Nederland, van verantwoordelijkheid voor de burgers onder het vliegtraject verstoken blijven. Laat onze flinke minister nu eens een flink besluit nemen. Korte lijnen!

Ik ga met vacantie om ervaring op te doen met rust.

Geplaatst door Frits uit Leiden

@Olav,

ik ben het volledig met je eens. Het is een experiment dat duidelijk laat zien wat er aan de hand is. Maar, maar, het is ook duidelijk dat er geen adequate maatregelen zullen volgen. Iedereen wist, weet het en zal het weten.
Men wordt geregeerd door naar binnengekeerde politici. Alleen over terrorisme, zaken die hun raken, hebben zij het.
Om het volk terwille te zijn, hebben ze het over hondenpoep. Of dat de grootste zorg is van de Nederlander is.

Geniet van de vakantie en ga voor Vrijdag. Op die dag gaat het volgens de kranteberichten - ook niet het meest betrouwbare bron - regenen.Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Dag Frits,

Ik probeerde het weer op een andere manier te formuleren.

Hondenpoep roept bij mij overigens wél iets wakker. Een paar jaar terug had onze gemeente nietsvermoedend een enquête georganiseerd. Ze wilden te weten te komen wat voor prioriteiten de burgers hadden.

Het onderzoeks bureau zat ergens rond Hoorn. Alles was netjes. Geen enkele suggestie over vliegmachines.
(Ik vind dat ouderwetse woord best mooi: komt uit mijn verleden, maar het zegt het goed, dat grote lawaaiïge ding, daar boven je, traag voortploegend door de lucht, is een grote, vliegende machine)
Zoals je ook zult weten was de verwachting dat de grootste ergernis zou zijn: de hondenpoep.

Je snapt waar het heen gaat. De enquête was in Castricum. Wat stond, ongevraagd, als ergernis nummer 1 op de lijst? Iedereen verwachtte "hondenpoep". Maar, je raadt het al, het was vliegtuiggeluid.
De resultaten zijn toen per kerende post naar de toenmalige Gosse gegaan. Ik denk dat ze ons het bustochtje van Mevrouw Schultz hebben opgeleverd als sussend charmeoffensief.

ik moet zeggen, dat het met die hondenpoep (of is het hondepoep?) wel goed is gekomen. De mensen lopen niet graag met schopjes. Het lijkt wel of de honden zijn uitgestorven - hoewel, heel vaak zie ik hier iemand met 5 ongeduldige beagles of zo aan de lijn), maar de straten zijn schoon. Overlal. Tijden niet meer uitgegleden.

Met de vliegtuigen is het niet zo gegaan. Iedereen is boos op iedereen en de mensen, net als V&W, zijn de draad kwijt. Dagenlang Noord-Oostenwind en iedereen komt hier tot zichzelf. Maar op drukke dagen moeten dan zelfs Aerdenhouters het ontgelden als Kaaglanders door de grote drukte op hun beurt moeten wachten door rare tegendraadse slingers te maken net boven Zandvoort, Aerdenhout, Heemstede en Haarlem-Zuid - Het periodiek voorkomen van geluidsoverlast begint zich, met het vollopen van Schiphol en elders, als een plaag over het hele land te verspreiden. Niet alleen de vliegtuigen, maar ook de ruzies zijn niet van de lucht.

Sorry, de ellende loopt, zoals iemand onlangs mij schreef, zomaar je toetsenbord uit.
Geplaatst door Richard uit Amsterdam - De Aker

De afgelopen weken rende ik relgematig naar het raam om vervolgens zeer verbaasd te zijn over vliegtuigen die plots over mijn huis vliegen. In 1998 heb ik een woning gekocht in De Aker, mede omdat ik zag geen enkele last van vliegtuigen te hebben. Vorig jaar werd de overlast al erger door aangepaste vliegroutes en nu lees ik vandaag in de Westerpost over een experiment dat tot zeker september duurt. Zijn die gasten helemaal gek geworden bij Schiphol? Voor mij begint het heel snel tijd te worden om te verhuizen want een rustig moment op de dag zonder vlieghinder is ver te zoeken.

Geplaatst door Rose uit Randstad

De 'experimenten' zijn slechts bedoeld om Schiphol meer flexibiliteit te bieden en zo de wettelijke regels (zo die er al zijn) te omzeilen en wéér tijdwinst te boeken.

En laat u niet bedotten: de LVNL maakt onderdeel uit van dit 'mooie' spel.Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Juist Rose

Dat is precies de boodschap.
In de experimenten zijn de toetsstenen efficiëntie (=capaciteit) en veiligheid.
Behoud van kwaliteit van de leefomgeving, wanneer en waar er luchtverkeer beslag legt, wordt niet meegenomen.

De LVNL zal antwoorden dat zij zich altijd houdt aan milieuregels (VEM-driehoek). Feitelijk staat vast dat de beschermende werking van handhavingspunten zich niet uitstrekt tot de gebieden buiten de directe luchthavenregio. De vertaling van overlast in aantallen ernstig gehinderden berust, voor die gebieden, op een statistisch onverdedigbare interpretatie van het gebruikte rekenmodel. Of, zoals het LNR het aangeeft aan de minister, "hoe je daar naar kijkt is een politieke keus".

Laat Eurlings knopen doorhakken en doen wat hij moet doen: de Luchtverkeersleiding verantwoordelijk stellen voor wat zij in het luchtverkeersgebied aanricht en haar daartoe de onafhankelijkheid en de middelen verschaffen. De luchtverkeersleiding zal hem dan ook kunnen helpen bij het verkrijgen van beter zicht op de mogelijkheden voor de toekomst van de randstad.
In plaats daarvan is de situatie nu helemaal omgekeerd. De LVNL wacht op praktische instructies (regels) van een minister met een departement dat stuurloos lijkt.
Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam


Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Ja, LR Aalegeiz

Eurlings zegt dat op den duur minder mensen hinder zullen ondergaan. omdat ze de hinder zullen concentreren in een nauwere band.
Dus in een, inderdaad, kleiner woongebied.
Dit een typische move: Het aantal gehinderde kiezers wordt inderdaad minder, Maar de niet-kiezers pest je gewoon nog even meer.
Het is het redeneren in termen van 'normaliteit', niet van personen. De restjes, de mensen, die overblijven gooi je gewoon weg. Een totalitaire gedachtengang.
Mijns inziens kan een verantwoordelijk bestuurder dat niet maken.

Hier staan twee partijen tegenover elkaar: onderneming en slachtoffers.
Het rekenmodel (op basis van de Schultz-curve, J. Acoust. Soc. Am. 64,377-405 [1978], nu 30 jaar oud) is van meet af aan ontworpen om het risico voor de onderneming op een hoog gemiddelde van ernstige protesten te verminderen. Het gaat absoluut niet om het voorkomen van ernstige geluidsoverlast. Het is dus ondernemingsgericht, niet burger gericht.

De resultaten zijn er naar: regelgeving ontwerpen om de onderneming in staat te stellen het protest te managen in plaats van de onderneming verantwoordelijk maken voor de burger wiens vrijheid hij in beslag neemt.
Het gaat dan ook om poltieke concentratie op minimaliseren van protest, op welke manier dan ook, niet van hinder. Zelfs de handhavingsmethodiek is daar helemaal op gericht.

Dat is een ernstige fout en een democratische doodzonde.

Een gezonde democratie is er voor álle burgers. In een gezonde democratie moet ieder burger weten dat hij veilig is, niet in een loterij.

Geplaatst door Observer uit Nederland

"De 'experimenten' zijn slechts bedoeld om Schiphol meer flexibiliteit te bieden en zo de wettelijke regels (zo die er al zijn) te omzeilen en wéér tijdwinst te boeken.

En laat u niet bedotten: de LVNL maakt onderdeel uit van dit 'mooie' spel."

Geplaatst door: Rose op 24 apr 2008
Inderdaad Rose, Voeg naast het woord flexibiliteit toe het woord CAPACITEIT
groet

Geplaatst door OB uit Castricum

Observer

Het zou een goede gewoonte kunnen zijn, wanneer beweringen worden ondersteund met feitelijke argumenten.
Ik denk zelf, zoals ik ook al eerder zei, dat de experimenten op zich vast goed bedoeld zijn. Het probleem zit in de uitgangspunten: een dermate ingewikkelde regelgeving, dat het zelfs voor de overheid moeilijk wordt om te onderscheiden of die wel of niet leidt tot de bescherming waar de burger recht op heeft.

Beschuldigingen in het wilde weg, ook aan de LVNL, helpen niet. Ze doen alleen maar stof opwaaien dat het zicht op een rechtvaardige oplossing nog minder helder maakt en ergernis wekt en geprikkeld reacties, zoals die van Castricumse dames, in het NHD vandaag, 25/04/08.

Langzamerhand begint het toch te dagen waar hem de kneep zit. Pas als dat echt duidelijk aan de oppervlakte komt, is er hoop dat we, ook wat de luchtvaart betreft, verlost worden van de feitelijke en de bestuurlijke chaos waar we in terecht zijn gekomen.

Een hoofdprobleem is, dat net zoals enkelingen zich binnen de regelgeving van ons huidige bestel, onnoemelijk verrijken door de gemiddelde welvaart van het algemeen maar lichtelijk af te schaven,
zo worden in datzelfde stelsel ook enkelingen geofferd ten behoeve van een op een beschering van algemeen gemiddelde gerichte regelgeving.

Men is vergeten dat niet het welzijn van het individu, ook niet die van de 'normale', gemiddelde persoon, het doel is van besturen, maar de mogelijkheid dat U en ik op een eigen verantwoorde en verantwoordelijke manier kunnen functioneren binnen onze gemeenschap.Geplaatst door Observer uit Nederland

Om het nader te preciseren: Het gaat vooral om exp 23.
De meeste experimenten zijn wel goed bedoeld, al zal blijken,dat de meeste weinig opleveren. Maar bij Exp 23 gaat het om het oude probleem van Parallel starten, dat niet bleek te kunnen van wege de veiligheid...
Maar de winst die dat oorspronkelijk leek op te leveren,wil men alsnog binnenhalen.
Nu experimenteren, door er 14.000 vluchten overheen te halen, via de gekste manoevres..
(van de zwanenburg baan naar het westen afbuigen OVER Spaarndam i.p.v. er langs.
Invliegen vande SID heet dat. En dan later Optimalizeren? De omgekeerde wereld.
Voorspeling: Datoptimaliseren, gaat niets opleveren daarna!

Dus stoppen NU.
(En dan had men aanvankelijk nog een 3e N-Z baan tussen de Zwanenburg en Polderbaan gepland? Prutsers zijn het met hun rekenfouten etc etc.