Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Experiment terugdringen geluidhinder Schiphol gaat niet door

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1074 
|
 Gemeente Uithoorn 
Experiment terugdringen geluidhinder Schiphol gaat niet door

Het experiment van de ‘vaste bochtstraal van Uithoorn’ gaat niet door. Het experiment was bedoeld als hinderbeperkende maatregel om de geluidshinder Schiphol terug te dringen.

In verband met het niet doorgaan heeft Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (Cros) een brief laten plaatsen in de Nieuwe Meerbode van 16 juni 2010.

De oorspronkelijke brief kunt u hiernaast downloaden. Voor meer technische uitleg kunt u terecht op www.crosnet.nl

De gemeente Uithoorn betreurt het niet doorgaan van het experiment, maar blijft zich volop inzetten om de geluidshinder op andere manieren te beperken.

Hieronder volgt de tekst van de brief van het Cros zoals verschenen in de Nieuwe Meerbode van 16 juni 2010 en vervolgens de nadere toelichting.

A.
Brief die staat in de Nieuwe Meerbode van 16 juni 2010

Beste inwoners van Uithoorn en De Kwakel,

De afgelopen twee jaar heeft u kunnen meepraten over mogelijke hinderbeperkende maatregelen voor het luchtverkeer van Schiphol. Dat gebeurde tijdens drie zogenoemde microklimaatbijeenkomsten in de Thamerkerk.

Samen met bewoners, gemeente en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) werd gekeken hoe starts en landingen zo kunnen plaatsvinden dat die de minste hinder opleveren voor bewoners in de directe omgeving. Ideeën en suggesties van inwoners zijn gehoord en onderzocht.

Op de laatste bijeenkomst is een bijzonder experiment voorgesteld. Hierbij zouden vliegtuigen na de start een nauwgezette vertrekroute in de lucht volgen waardoor er minder over Uithoorn en de Kwakel wordt ‘uitgewaaierd’, inmiddels beter bekend als de ‘vaste bochtstraal van Uithoorn’. Daardoor zouden minder inwoners last van geluidhinder hebben. De maatregel maakte deel uit van een groter pakket aan hinderbeperkende maatregelen voor de Schiphol-regio.

De eerste testen voor de vaste bochtstraal op deze route gingen in 2008 van start en leken veelbelovend. Tevens voerde de KLM op dat moment al bijna een jaar met succes een experiment met een vaste bochtstraal op de vertrekroute tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep uit. Dit gaf voldoende vertrouwen om ook dit experiment voor Uithoorn te starten. Helaas blijkt na uitgebreid vervolgonderzoek dat deze manier van vliegen op de route boven Uithoorn niet voor alle vliegtuigtypes haalbaar is. Met name de grotere vliegtuigen zoals de Boeing 777-300 hebben moeite met het op deze manier nauwkeurig vliegen van deze route.

Wettelijk is voorgeschreven dat alle vliegtuigtypes altijd alle vliegroutes veilig moeten kunnen vliegen. Omdat dat hierbij niet het geval is, hebben de luchtvaartpartijen in goed overleg met de belanghebbende gemeenten moeten besluiten om het experiment van de vaste bochtstraal boven Uithoorn te stoppen.

Samen met de gemeente Uithoorn en de sectorpartijen vind ik het jammer dat dit veelbelovend experiment niet mogelijk is. Gezien de uitkomsten van het onderzoek was er voor ons helaas geen andere keus. Ik hoop dat u hiervoor begrip kunt opbrengen en dat deze brief daartoe bijdraagt.

Ook in de toekomst zullen we met u blijven kijken naar mogelijkheden voor een goede balans tussen de geluidhinder van Schiphol en de belangen van de omgeving. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van CROS (www.crosnet.nl). Mocht u willen reageren op deze brief stuur dan een e-mail naar .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)

Met vriendelijke groet,

Nico Schoof
Voorzitter CROS
(Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol)

B.

Toelichting intrekken experiment ‘Vaste bochtstraal’ Uithoorn / Amstelveen / Aalsmeer’

Binnen het traject van het Aldersakkoord voor de periode t/m 2020 werken sectorpartijen samen met de omgeving maatregelen voor hinderbeperking uit. Eén van die maatregelen is voortgekomen uit de microklimaatprojecten, namelijk de ‘vaste bochtstraal’  bij Uithoorn/Amstelveen/Aalsmeer in de vertrekroute vanaf de Aalsmeerbaan. Deze maatregel leek veelbelovend, maar blijkt na nadere bestudering niet op deze route toepasbaar.

1. Aanleiding experiment ‘Vaste bochtstraal Uithoorn/Amstelveen/Aalsmeer’

Al lange tijd geeft de uitvliegroute ARNEM/ANDIK vanaf de Aalsmeerbaan overlast in de gemeente Uithoorn. Er treedt in bochten altijd een spreiding op rond het nominale pad, het potloodlijntje op de kaart. Daarom zijn in de wet ook bredere luchtverkeerswegen vastgesteld, waarbinnen gevlogen moet worden. Ook op deze route is dat het geval. Zware vliegtuigen maken de bocht wijder dan het potloodlijntje en vliegen ten zuiden van de ‘potloodlijn’. Daardoor wordt boven de bebouwing van Uithoorn gevlogen, waardoor inwoners hinder ervaren. Ook al is het binnen de regels, toch wilden de luchtvaartpartijen kijken of er iets aan de hinder gedaan kan worden. 

Om te onderzoeken of in Uithoorn iets aan de hinder door vliegverkeer kan worden gedaan is in die gemeente een microklimaatproject gestart, waarbij binnen de bestaande regelgeving is gekeken naar mogelijkheden voor hinderbeperking in Uithoorn.  Dit resulteerde uiteindelijk in een voorstel om een experiment te starten voor de “vaste bochtstraal” om de hinder in Uithoorn te verminderen. De ‘vaste bochtstraal’ is een techniek die zorgt dat vliegtuigen de route nauwkeuriger kunnen vliegen. Dankzij moderne navigatiemiddelen aan boord kunnen vliegtuigen met minder spreiding een bocht vliegen. KLM was daarmee de eerste maatschappij ter wereld die de vaste bochtstraal als een geluidhinderbeperkende maatregel toepast.

Met toepassing van deze techniek zou de spreiding naar verwachting afnemen en zou het vliegverkeer zoveel mogelijk vóór Uithoorn langs draaien in plaats van erover. Het uiteindelijke doel was om daarmee zoveel mogelijk hinder in de omgeving te beperken.

Een voorwaarde bij het toepassen van de vaste bochtstraal is dat deze veilig en vliegbaar is. Daarnaast moet deze procedure voor alle vliegtuigen (alle types en alle maatschappijen) eenduidig en vliegbaar zijn, omdat deze procedure als standaard procedure moet worden vastgelegd en geborgd in regelgeving.

2. Testen met de vaste bochtstraal

Na de succesvolle toepassing van de vaste bochtstraal op de vertrekroute vanaf de Kaagbaan tussen Hoofddorp en Nieuw Vennep met de KLM Boeing 737, heeft KLM in juli 2008 met de Airbus A330 in de flight simulator en met de Boeing 777-200 in de praktijk onderzoek gedaan naar de toepassing van de vaste bochtstraal vanaf de Aalsmeerbaan. Daaruit werd geconcludeerd dat de vaste bochtstraal op deze route voor deze types vliegbaar was.

Gezien de algemene toepassing van deze procedure voor alle type vliegtuigen was nader onderzoek nodig naar de vliegbaarheid en robuustheid van de vaste bochtstraal, onder alle condities. Dit onderzoek werd uitgevoerd met het nieuwste grote vliegtuigtype van KLM: de Boeing 777-300. Het onderzoek liet onverwachts zien dat dit type onder bepaalde, in de praktijk voorkomende omstandigheden, op een hoogte begint te draaien die onder de daarvoor geldende minima ligt.

3. Conclusie

De Boeing 777-300 van KLM en dus ook die van andere luchtvaartmaatschappijen kunnen de procedure met de vaste bochtstraal op de ANDIK/ARNEM route vanaf de Aalsmeerbaan vóór Uithoorn niet uitvoeren.

Hiermee kan dus niet worden voldaan aan het vereiste dat de procedure voor alle vliegtuigen (alle types en alle maatschappijen) eenduidig en vliegbaar moet zijn.

Dat betekent dat de invoering van de vaste bochtstraal techniek op deze route geen haalbare optie is. Er is nog gekeken naar aanpassing van het draaipunt, maar dat zou tot gevolg hebben dat al het verkeer juist meer over Uithoorn zou vliegen en is dus geen wenselijk alternatief.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Observer uit Nederland

Dit was lang van te voren al voorspelbaar

Het lijkt op een truc tijdens het Aldersadvies,als wiselgeld voor Ja zeggen tegen VVA stelsel... Spiegeltjes en kraaltjes ..

Geplaatst door SRB uit NULL

of zou het gewoon waar zijn en helaas niet kunnen voor alle vliegtuigen?
nee, dat kan natuurlijk niet, want het onderzoek is uitgevoerd door...de sector die het beter probeert te doen boven uw hoofd, volgens afspraak overigens!
stel voor dat u iemand anders met vliegtuigen vraagt dit uit te proberen..