Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Experiment geluidsstelsel Schiphol unieke kans

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1294 
|
 AB-radio 
Experiment geluidsstelsel Schiphol unieke kans

Haarlemmermeer - “Het nieuwe geluidsstelsel voor Schiphol zou een unieke kans zijn om eerst in de praktijk te gaan experimenteren nog voordat we beslissen om het eventueel in te voeren. Dat is goed voor de omgeving én voor de mainport Schiphol”. Dit zegt Laila Driessen, gedeputeerde Schiphol van de provincie Noord-Holland en voorzitter van de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS).

Driessen zou daarom teleurgesteld zijn als de Tweede Kamer het experiment definitief controversieel verklaart.
Onlangs werd aan de zogeheten Alderstafel, waar ook de BRS bij is vertegenwoordigd, al akkoord gegaan met het experiment dat twee jaar gaat duren en volgens de BRS op 1 november zou moeten gaan beginnen.

De kern van het experiment is dat zo veel als mogelijk start- en landingsbanen worden gebruikt die zo min mogelijk overlast veroorzaken voor de omgeving. Bij het huidige geluidsstelsel is dat niet goed mogelijk. In het verleden heeft dat bijvoorbeeld tot gevolg gehad dat mensen overlast hadden waar dat niet nodig was.

De groei van Schiphol tot 510.000 vliegtuigbewegingen in 2020 was al in 2008 door de Tweede Kamer goedgekeurd en staat nu niet ter discussie.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door cns uit deltametropool

Ook via RTV-NH deed deze Mevr. Laila Driesen vanmorgen een "beroep op de Tweede Kamer" om toch vooral het Aldersexperiment per 1 november te starten. Middels cda- glijvluchten en dergelijke zou dat omwonenden van Schiphol ten goede komen. Dat het capaciteitsprincipe voorgaat vertelde ze er wijselijk niet bij. Er is helaas sprake van een PR offensief waarbij NB! POLITIEKE BESTUURDERS - zoals ook de burgemeester van Uitgeest dat straks volledig de klos is! - ten bate van Schiphol alom zoete broodjes verkopen.

Daarbij onderhoudt de opvolgster van VVD-er Ton Hooijmajers (officieel verdachte van o.a. ambtelijke fraude) opmerkelijk nauwe banden met de Luchtvaartlobby. Ze sponsorde al een luxe conferentie in Krasnapolsky waar ze als "Vice Governor of Province Noord Holland" - werd opgevoerd.......

Niets lijkt men bij het provinciaal bestuur te kunnen of willen leren van de aflopende desastreuze betuursperiode: veel verdwijnt in de doofpot en de pers houdt zich muisstil. Wie controleren eigenlijk dit middenbestuur? Wie het weet mag het zeggen, velen zwijgen, maar maken zich bepaald wel zorgen over hetgeen zich in deze provincie aan het voltrekken is.

(RTV-NH wordt met 15 miljoen euro per jaar gefinancierd door de provincie Noord Holland)

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Haarlem

GELUIDSPREFERENTE LANDINGSBANEN ALS VERBORGEN VERLEIDER

Het Aldersvoorstel is een klassiek voorbeeld van politieke manoeuvres.
De basis wordt gevormd door woordkeus, gebaseerd op bruikbaarheid als VERBORGEN VERLEIDER.

Zowel voor landen als starten wordt gestreefd naar toepassen van GELUIDSPREFERENTE banen. Iedere lezer zal daarbij onbewust verleid worden tot de gedachte dat dit betekent dat deze keuze vanzelfsprekend is, omdat zo de minste geluidshinder ontstaat. Het heeft verder voorkeur omdat verder wordt afgezien van handhaving met behulp van het bestaande, moeilijk te doorgronden handhavingsstelsel.

Welnu: op TWEE gronden is dit MISLEIDEND

[1] GEEN GELIJKWAARDIGE RECHTSBESCHERMING
Eerste grond. Banen worden als preferent beschouwd wanneer gebruik als gevolg heeft dat het aantal gehinderden het kleinst mogelijke is. Voor het berekenen van het aantal gehinderden wordt echter wel degelijk gebruik gemaakt van het contourenstelsel. Het contourenstelsel houdt wel rekening met de woondichtheid van het grondgebied, maar kan gene rekening houden met de enorm verlichtende invloed van hoog achtergrondgeluid in dichtbevolkte en het bezwarende effect van de stilte in residentiële dun bevolkte gebieden, waar bijvoorbeeld zelfs fluisterbootjes hinderlijk kunnen zijn.
GELUIDSPREFERENT wordt zo een DROGREDEN. Hoe het concreet zit werd lang geleden bepaald met de nu afgeschafte mogelijkheid van bijstellen via een klachtencommissie. Daarmee gaat gelijkwaardigheid in rechtsbescherming verloren.

[2] NIET VOOR LANDEN BRUIKBAAR: GROTE GEBIEDEN GENIETEN GEEN BESCHERMING
Tweede grond. Ook bij landen gebuikt men geluidspreferente banen. Maar zelfs officieel is vastgesteld dat het onmogelijk is met het bestaande contourtensysteem vast te stellen of en hoeveel hinder is in de grote arealen van laag aanvliegen. Dit is gebleken bij de Polderbaan en bij de Kaagbaan. Helaas zijn de niet in aanmerkinggenomen aanvliegarealen juist dichtbevolkt. Hier is dus sprake van bewuste MISLEIDING.

[3] VERLIES VAN GELIJKWAARDIGE RECHTSBESCHERMING
Hoe kunnen bewoners hebben ingestemd? De Alderstafel berust op acceptatie van bestaande vliegdichtheid (dichtheid in bewegingen per tijdseenheid) en slechts mogelijkheid invloed uit ter oefenen op routes. Welnu: routes voor landen zijn onbepaalbaar en onbespreekbaar. Op die grond is al vroeg gewaarschuwd dat instemmen met het systeem gelijk staat met opgeven van bescherming. Het PVRC heeft helaas aanvankelijk toch ingestemd: als je niet mag praten heb je geen invloed. Later zijn ze daar op teruggekomen. Te laat. Volgens Alders is er toch met hen gepraat, doch hij geeft ook aan dat de instemming van deze bewoners (met name de slachtoffers van de preferente landingsbanen. dus van de geslachtofferden, ontbreekt.
Aangezien landen over het Noorden altijd voorkeur heeft betekent dit dat de slachtoffers van geluidshinder ook de onmondigen zijn.

Omdat niet zoals Eversdijk noodzakelijk achtte, bescherming door geluidsmeting aanwezig is (maar zie de mooie plaatjes op de PVRC site met maandoverzichten) en omdat het oude objectieve klachtenbureau moedwillig is gesloopt, wordt hier VERBAAL BEDROG gepleegd met VERLIES VAN GELIJKWAARDIGE RECHTSBESCHERMING .

Geplaatst door cns uit deltametropool

Het is frappant dat de Hr. Olav Bijvoet -heel terecht - gewag maakt van een woordkeus door o.a. Hans Alders waarbij een soort "verborgen verleider" is ingebouwd. Deze Hans Alders is daarbij niet meer of minder dan een stroman van de luchtvaartsector.
Meer en meer wordt duidelijk dat door de luchtvaartlobby bewust "NLP-achtige" methoden worden ingezet om zowel bewoners als politici krachtig te beinvloeden.
Laten wij een tipje van de sluier oplichten: de accountantsfirma die de opvolger van Gerlach Cerfontaine - n.l. Jos Nijhuis (vml accountant Schiphol Group!) - leverde, grossiert in op Neuro Linguistisch Programmeren gebaseerde trainings- en "mindwash" methoden.

De nog bestaande pers en media lijken in een commerciele overlevingsstrijd gewikkeld die aandacht hiervoor helaas niet toestaat: onderzoeks journalistiek komt nauwelijks nog van de grond of wordt bewust in een "kwaad daglicht" geplaatst.

Dat is het klimaat waarbinnen normale mensen maar moeten proberen om nog iets van hun (toekomstige) leefomgeving te maken........