Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Evaluatie schipholbeleid: afspraken zijn nagekomen

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1089 
|
 V en W VROM 
Evaluatie schipholbeleid: afspraken zijn nagekomen

Uit de evaluatie van het Schipholbeleid blijkt dat Schiphol zich houdt aan de afspraken over geluidsoverlast, veiligheidsrisico’s en luchtverontreiniging. Het overheidsbeleid voor Schiphol heeft de afgelopen jaren ruimte geboden aan de groei van de luchthaven en tegelijkertijd ook de overlast voor omwonenden deels teruggebracht. Het vliegverkeer is verdubbeld terwijl de overlast ten opzichte van 1990 is afgenomen. Dat komt doordat het vliegverkeer in de afgelopen 15 jaar veel stiller is geworden. Zo is het aantal ernstig gehinderden in gebieden met geluidsbelasting van 20 Ke of meer afgenomen van circa 90.000 naar 20.000 bewoners. Dit blijkt uit een evaluatie in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het ministerie van VROM.

Het Schipholbeleid blijkt redelijk effectief, maar het kan beter. Zowel als het gaat om verdere ontwikkeling van de mainport als om het beperken van de overlast voor omwonenden.
Er zijn bijna 700 voorstellen voor verbetering van het beleid ingediend door onder meer omwonenden, bedrijven, gemeenten. Een greep uit de voorstellen:
- minder vliegen over woongebieden, meer over zee;
- mogelijkheden om de milieuruimte beter te benutten voor verdere   ontwikkeling van het vliegverkeer
- en meer keuzevrijheid voor omwonenden en de regio.
Het kabinet ziet in de voorstellen zeker kansen voor verbetering van het beleid en
gaat daarmee aan de slag. In april komt het kabinet met haar standpunt. Daarin zal
het kabinet ook ingaan op de toekomst van de mainport en de beperking van het groepsrisico rond Schiphol. In het afgelopen jaar zijn de mogelijkheden daarvoor onderzocht.

Het eindrapport van de evaluatie vindt u ==>hier.

Link met meer informatie van de overheid: www.evaluatieschipholbeleid.nl


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Wellicht spreek ik voor mijn beurt maar na kortstondig de samenvatting en de conclusies van het rapport te hebben doorgenomen denk ik dat de sector gewonnen heeft.
Ik verwacht namelijk niet dat Den Haag nu opeens actie gaat ondernemen omdat in het kader van de bescherming van de burger er nog wel kleine verbeteringen zijn aan te brengen in het beleid.

Werkelijk stuitend vind ik de volgende combinatie:
V&W beweert al jaren dat men het extern risico niet op het niveau kan krijgen van 1990 omdat men niet in 1990 heeft gemeten (statistisch causaal model) hoe groot dat risico was, ergo, op 1 januari 2005 is het extern risico net zo groot als in 1990 namelijk onbekend.
Dit rapport heeft het over ijkjaar 1993 en concludeert dat Schiphol zich keurig aan de regels houdt (verdubbeling luchtvaart maar over minder drukke gebieden gevlogen).Geplaatst door Gerard uit NULL

Er is nog niks veranderd, de waarheid verdraaien en insinueren onder het rookgordijn van een rapportenlawine. Probeer de rapporten in de bijlage maar eens te traceren op de website van evaluatieschipholbeleid.nl. Onbegonnen werk.

Hier word weer 'welvaart' gekoppeld aan 'ongebreidelde groei van Schiphol'. Zonder enig bewijs. Er is zelfs ontluikend tegenbewijs, meer schiphiol is minder welvaart, immers het land wodt door Schiphol grootschalig op slot gezet.

Er is nog maar één oplossing: de beuk erin net als in Tokio. Men vraagt er om...

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Ik/Wij komen hierop terug. Schandelijke vertekeningen van de werkelijkheid !!

Jan Griese Secr PLRS

Geplaatst door J. Commandeur uit Beverwijk

Ha, meer vliegen over zee, betekent dit dat alle nieuwe banen aangelegd zullen worden aan/in de Noordzee en/of in het IJselmeer in oost-west richting?? Dat is pas goed nieuw als we de andere -meer noord-zuid- banen opheffen....

Geplaatst door Gerard uit NULL

Nee hoor.. dat betekent meer vliegen over Noord Kennemerland. Want daar moeten ze echt overheen om bij de Kolderbaan te komen.
Blij ben je, als je hier kwamn wonen, ver van Schiphol. Ónze economische motot heet Corus, voorheen Hoogovens. Met een hinderreikwijdte van een paar honder meter vanaf het Corus bedrijfsterrein, en die hinder is ook nog eens veel minder dan de hinder die Schiphol hier veroorzaakt op 30km(!) van hún bedrijfterrein...

Geplaatst door TP uit NULL

De tijd voor vriendelijk overleg is voorbij. Tot nu toe heeft het platform correct en juist gehandeld en gepoogd de discussie serieus te voeren. Aktie en harde ook is nu noodzakelijk. De burger wordt belazerd en dat behoort hij niet te pikken. Wat doen de politieke partijen in de regio IJmond en Kennemerland hieraan?
Mee de barricades op?

Geplaatst door Gerard P uit Castricum

De opmerkingen van de burger komen nog steeds niet over in Den Haag. Zelfs na 700 verbetervoorstellen wordt geconcludeerd dat de beoogde verbetering van de milieusituatie is bereikt en geen aanleiding geeft voor aanpassing van het beleid. Het vertrouwen in de overheid wordt hiermee helaas opnieuw sterk beschaamd.

Geplaatst door Vos uit Uitgeest

Er geldt, ook in de 'menselijke samenleving'
maar 1 wet: de macht ligt bij de massa.
Ik begrijp dat we in een relatief beschaafde
samenleving wonen en dus eerst door fatsoenlijk overleg ons beoogde doel proberen te bereiken, maar nu is de maat echt vol. Den Haag en de luchtvaartlobby zijn 1 pot nat.
Voor hun wanbeleid en beschamend handelen zullen ze nu de prijs moeten betalen, die kan wel eens heel hoog uitvallen. Actie!

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Wakker liggend van het geweld van overtrekkend aluminium heb ik nog eens het eindrapport doorgelezen. Hoewel de politieke deken van bescherming van bewindslieden over het document heen ligt liegen de conclusies er niet om afgezien van de zogenaamde ‘gelijkwaardigheistoets’.Zo geeft men toe (punt twee) dat er geen enkele rekening is gehouden met de bewoners. Het overgrote gedeelte van de gehinderden is buiten beschouwing gelaten.

Men concludeert dat Schiphol werkelijk geen strobreed in de weg is gelegd totnogtoe. De lobby kan dus piepen wat het wil, de milieunormen hebben hen nog nooit parten gespeeld. Wel rept men over een ‘welvaartsverlies’ in de toekomst als die milieunormen wel beperkend gaan zijn. In en in triest is het dat men het wel over een ‘welvaartsverlies’ heeft maar nergens rept over een ‘welzijnsverlies’.

Men stelt openlijk vraagtekens bij de aloude motivatie om meer te vliegen: stillere vliegtuigen.

Schiphol wordt nauwelijks beperkt door regelgeving. De regels die al gebruikt worden zijn niet effectief. En nog erger: de regels die worden gebruikt hebben geen effect op de bewoners ‘verder’ van de luchthaven.

Men durft het aan te stellen dat er op lange termijn gedacht dient te worden. Impliciet betekent dat dat het huidige beleid kans noch wal raakt. Het betreft hier de bewoners en de sector.

De volgende twee punten zijn zeker niet onbelangrijk: welk vliegverkeer is van belang voor de “mainport-gedachte”? De capaciteitvraag wordt hiermee benadrukt, zit de winst alleen maar in groei?
En wie is verantwoordelijk voor wat? Als dat niet bekend is is het onmogelijk een regel te handhaven.

Het laatste punt, verantwoordelijkheid bij de regionale bestuurders leggen, is eentje waarvan ik een nare smaak in de mond krijg, het is niets anders dan gemeenten tegen elkaar uitspelen in mijn optiek.
Als je bovenstaande punten beschouwd zijn er vele mogelijkheden die tot verbeteringen voor de omwonenden zouden moeten leiden. Het rapport geeft aan Schiphol totnogtoe alles kan doen en laten wat het wil en dat de overheid zich zou moeten schamen over de zeer beperkte bescherming van de burgers.
De raden van V&W en VROM bevestigen dit nadrukkelijk.

Rest de vraag: wat gaat dit kabinet met dit document doen? Welke electorale waarde heeft dit document voor de fracties in de kamer?
De bal ligt volgens mij straks bij de kamer want het kabinet wekt de indruk er alles aan te zullen doen om de sector niets in de weg te leggen. Het enige argument dat in het rapport is terug te vinden (volgens mijn speurtocht) om de overlast te handhaven, is de mythe van de benodigde groei van Schiphol.