Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Europa onderschat gevaar luchtvervuiling

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1090 
|
 trouw.nl 
Europa onderschat gevaar luchtvervuiling

Sébastian Menninga

Politici in Europa onderschatten de gevaren van luchtverontreiniging voor de volksgezondheid. Dit zeggen wetenschappers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Zo leeft tachtig procent van de Europeanen in gebieden waar het fijnstofniveau hoger is dan de richtlijnen van de WHO voorschrijven. De fijnstof verkort het leven van de burgers in Europa met gemiddeld negen maanden, zo is in het rapport te lezen. Wetenschappers roepen Europese politici op om actie te ondernemen.

Zestig wetenschappers hebben in opdracht van de WHO gedurende acht jaar alle onderzoeken geanalyseerd die het verband tussen gevaarlijke stoffen in de atmosfeer en de gezondheid van de burgers in kaart brachten. De wetenschappers wijzen op nieuwe verbanden tussen luchtvervuiling en ziektes als diabetes. Ook blijkt uit nieuw onderzoek dat kinderen beperkt worden in hun cognitieve ontwikkeling als hun moeders blootgesteld zijn aan luchtvervuiling.

Nederland wordt samen met Duitsland en Groot-Brittannië genoemd in het rijtje van landen waar de ozonconcentratie gedurende de jaren toegenomen is, terwijl dat in grote delen van Europa daalt. 

De Nederlandse overheid heeft met wisselend succes geprobeerd met grootschalige projecten de uitstoot van gevaarlijke stoffen te verminderen. Het instellen van lage emissiezones in meerdere Nederlandse steden in 2007 en 2008 heeft geen significant effect gehad op het terugdringen van de luchtverontreiniging. In deze zones mogen geen auto’s komen waarvan de uitstoot te hoog is. Het aandeel van deze auto’s in het verkeer is echter marginaal.

Positiever is een rapport over het instellen van 80-kilometer zones op Nederlandse snelwegen. Deze zones zorgen ervoor dat het verkeer langzamer rijdt, maar daardoor beter kan doorrijden. Er zijn minder files, waarbij auto’s voorturend moeten optrekken. Dit zorgt voor een aanzienlijke daling van schadelijke stoffen als stikstofdioxide en fijnstof.

Noot redactie vlieghinder.nl
Hoewel bovenstaand artikel geen verband met vliegverkeer suggereert, blijkt deze vorm van luchtvervuiling wel degelijk ook door vliegverkeer/c.q luchthavens veroorzaakt kunnen worden. De destijd uitgevoerde MER is hier duidelijk over. Zie het hoofdstuk lucht en geur uit de milieueffectrapportage 2003.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Verloedering. Onder. schipholbeleid.

Opmerkelijk is dat de luchtvaartsector vrijwel altijd buiten schot wordt gehouden als het over (lucht)vervuiling gaat.
De vervuiling veroorzaakt door het vliegverkeer is 1 van de meest erge.
Hoog in de atmosfeer wordt een deken van vervuiling neergelegd. Ook zie je de gassen uit de motoren komen als ze laag over de bebouwing heen scheren. Dat dat geen positief effect heeft op de gezondheid van flora en fauna, wordt als niet ter zake doende afgedaan door de verantwoordelijken.
Zo wordt de sector nog steeds op een voetstuk gezet. En de automobilist als een viespeuk neer gezet......