Platform Vlieghinder Kennemerland
 

‘Eurlings geeft geen garantie over Schiphol’

 |
 Geplaatst door: Ad 
 |
 Bekeken: 895 
|
 www.nu.nl 
‘Eurlings geeft geen garantie over Schiphol’

HAARLEM/DEN HAAG - Het provinciebestuur van Noord-Holland heeft besloten de ruimtelijke reservering voor een zesde Schipholbaan niet te handhaven, omdat minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat niet kan garanderen dat de Aalsmeerbaan dichtgaat.

“Wij hebben die zekerheid wel nodig”, zei de Noord-Hollandse gedeputeerde Ton Hooijmaijers woensdag. 

Reservering

De reservering in het streekplan voor een nieuwe Schipholbaan parallel aan de Kaagbaan loopt 1 april af.
Minister Eurlings heeft er bij de provincie op aangedrongen om die te verlengen, maar volgens Hooijmaijers heeft Eurlings onvoldoende garanties gegeven dat er met de aanleg van een nieuwe baan een andere baan wordt gesloten.

Enthousiast

De gedeputeerde was eerder nog enthousiast over het plan om een tweede Kaagbaan aan te leggen, de Aalsmeerbaan te sluiten en de Buitenveldertbaan minder te gebruiken.
Volgens hem zouden met dit scenario vele tienduizenden mensen minder last hebben van vlieglawaai.

Protest

Er was direct veel protest tegen dit plan. Het gemeentebestuur van Haarlemmermeer zag er niets in, omdat een tweede Kaagbaan het einde zou betekenen van het dorp Rijsenhout.
Ook gebiedsontwikkelaar Chipshol maakte bezwaar. Directeur Peter Poot dreigde met miljoenenclaims, omdat bestaande bedrijventerreinen zouden moeten worden afgebroken en nieuwe geblokkeerd.

Hooijmaijers ontkende dat dat dreigement een rol gespeeld heeft in de discussie.

Eurlings

Volgens hem betekent het niet handhaven van de reservering wat hem betreft niet dat de tweede Kaagbaan er definitief niet komt.
De bal ligt nu volgens hem bij minister Eurlings, die de toekomstscenario’s voor de verdere ontwikkeling van luchthaven Schiphol donderdag in het kabinet wil bespreken.

Toekomst

Het gaat volgens de woordvoerder van de bewindsman om een voorstel om een aantal opties voor Schiphols toekomst (na 2020) verder te verkennen.
De woordvoerder bestrijdt echter dat Noord-Holland Eurlings om de genoemde garantie voor “een baan erbij is een baan eraf” heeft gevraagd. Het ging steeds om een optie dat er een andere baan gesloten zou worden.

De minister heeft dat op verzoek van de provincie nog in een brief bevestigd. De provincie moet nu eerst maar uitleg geven over haar positie aan de minister, zei de woordvoerder op de vraag hoe nu verder.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav uit Castricum

ALDERS-Tafel VERVANGT DE TWEEDE KAMER ?

De discussie die de ministers deze week met de tweede kamer voerde werd, voorzover het geluidsoverlast betreft, door Eurlings zorgvuldig beperkt gehouden tot de "opties" die bij het "actualiseren van de gelijkwaardigheidscriteria" aan de orde zijn en aan de ruimte die de door de minister zo vertrouwde Alderstafel (vervanger van de Kamer?) krijgt om er uit te komen.

Ook benadrukten hij en de minister van VROM dat ze zo graag helder, doorzichtig, vertrouwenwekkend en transparant zijn.

Wel, vertrouwenwekkend en helder is al, dat het mogelijk blijkt op grond van onduidelijkheden en ten behoeve van 'opties' een ja en nee spelletje te spelen met de toekomstverwachtingen van mensen als die daar in Rijsenhout wonen. Het zal je maar overkomen. Hoe erger je het maakt hoe meer je de kans hebt dat mensen met iets minder ergs al blij zullen zijn.

GLASHELDERE MINISTERS

Die glasheldere woorden: "Opties voor actualiseren van gelijkwaardigheidscriteria" hebben er mee te maken dat we opnieuw moeten aangeven wat we met de oude wet bedoelden. Dat was niet duidelijk en de NLR moest het maar uitzoeken. Die wist ook niet echt wat ze er mee aan moest en geeft de minister verschillende keuzen. Nu opties geheten.
Daar nu zit een addertje in het gras. Die keuzen hebben alleen maar betrekking op hoe je berekent waar en wanneer en onder welke vliegcondities aantallen huizen met geluid worden belast. Niks overlast. Die komen weer aan met de tabelletjes huizen binnen bepaalde contouren blootgesteld aan berekende motorgeluiden en ernstige hinder - hoe ernstig? Ho maar.
Er is namelijk nog een tweede, veel groter probleem, een dat de NLR niet kon oplossen, ook naar eigen zeggen, en dat is het verband tussen vliegen en de ellende die dat voor talloze personen meebrengt die aan de gevolgen van vliegtuigpassages worden blootgesteld. de minister wil pas echt reageren als je er ook echt ziek van wordt.
Hoe verder je van Schiphol bent hoe minder informatie al die Lden's of Lnight nog geven over datgene wat juist voor de belaste personen van belang is. Dus daarover zullen ze bij vriend Alders maar liever zwijgen?

WERKELIJKHEID EN WAAR DE KNEEP WEREKELIJK ZIT

De LNR gebruikt in haar rapport vaak de term werkelijkheid, maar daarmee bedoelt de LNR uitdrukkelijk niet door personen waargenomen overlast, maar gemiddelde hoeveelheden geluid die over beperkte door contouren omschreven gebieden worden uitgestort. Dat heeft NIETS te maken met wat onder de lange lage aanvliegroutes gebeurt n bijvoorbeeld Kennemerland of boven Noorwijk en Noordwijkerhout. Als je goed leest wordt zelfs bij het geluid berekenen wel rekening gehouden met vliegpaden (actueel en hybride heet dat), maar nergens met de hoogte waarop over die paden wordt gevlogen - en we weten allemaal dat hem daar nu juist de kneep zit.

STOKSLAGEN VAN DUYVENDAK

Indien omwonenden aan de Alderstafel worden meegsleept in de discussies over opties, dan zijn ze dus niet bezig met geluidsoverlast, maar raken ze bekneld in het spelletje van de sector: personen uitsluitend beschouwen uit het oogpunt van gemiddelden, daarbij, zoals een kamerlid het formuleerde, ze te leren dat ze blij mogen zijn dat ze in plaats van 100, maar 50 stokslagen krijgen.

BESLUITEN

Besluiten uit het Algemeen Overleg van de 18e

1 het besluit ten aanzien van de lange termijn verkenningen Schiphol, het Verkenningsbesluit, zal op korte termijn aan de Kamer worden voorgelegd
2 de kamer zal uiterlijk eind volgende week een brief ontvangen over de standpuntbepaling van de Minister ten aanzien van de verlenging van de termijn van de planologische reservering voor de zesde baan
3 GroenLinks heeft aangekondigd een verslag van dit algemeen overlag aan te zullen vragen, wat waarschijnlijk zal uitmonden in een motie