Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Eurlings en Huizinga beëdigd

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 821 
|
 Ministerie V en W 
Eurlings en Huizinga beëdigd

Koningin Beatrix heeft vanmiddag op paleis Huis ten Bosch Camiel Eurlings (33) beëdigd als minister van Verkeer en Waterstaat. De kersverse bewindsman van CDA- huize vormt met vijftien collega’s de nieuwe ministersploeg van het Vierde Kabinet-Balkenende. Tineke Huizinga (47) van de ChristenUnie is beëdigd als staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.

De portefeuille van minister Eurlings is gevuld met wegen, hoofdrailnet (vervoer en beheer), goederenvervoer (spoor en weg), luchtvaart, mainport Schiphol, Project Mainport Rotterdam, de havens van Rotterdam en Amsterdam en de grote projecten.
Staatssecretaris Huizinga krijgt alle wateronderwerpen onder haar hoede en gaat zich bezighouden met scheepvaart (binnenvaart en zeescheepvaart), het decentrale openbaar vervoer en het KNMI.

Zie ook pagina 27 in het overdrachtsdocument


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Erwin von der Meer uit Castricum

Dat de heer Eurlings ambitieus is dat weten wij inmiddels wel, maar dat hij zich onder invloed van deze ambitie als een veelvraat manifesteert is verbazingwekkend. De persoon van Tineke Huizinga geeft daar in ieder geval geen aanleiding toe. Het credo samen leven, samen doen lijkt de heer Eurlings moeilijk in de praktijk te kunnen brengen. We zullen zien.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

VERHEUGEND

Dat de luchtvaart-portefeuilles en die van de 'Mainport' Schiphol (wat het woord mainport ook moge betekenen) bij de minister is ondergebracht, samen met die van de Mainport Rotterdam en met alle andere grote communicatie-netwerken is een verheugend gegeven.

Het betekent twee dingen:
Alle beslissingen worden voortaan genomen op ministerieel niveau.
De beslissingen worden genomen tegen de achtergrond van het totale communicatie en duurzaamheidsbeleid.

Hierdoor is aan het gevaar van een de te uitsluitende en eenzijdige aandacht voor het eigenbelang van Schiphol en van de Schiphol-lobby een halt toegeroepen.

De beslissing heeft niets, maar ook niets te maken met persoonlijke eerzucht van de nieuwe minister, maar alles met een gezonde politieke ontwikkeling en de ambitie van de nieuwe bewindsman om er aan te gaan staan. Visie en moed zijn broodnodig.

Het zal nu ook beter mogelijk zijn om de afwegingen tussen economische belangen en welzijn van de burger te maken tegen de achtergrond van een algemeen belang. Daarmee is het overlast-probleem niet meer uitsluitend een lokaal gegeven dat wel door een goedwillend plaatselijk management zal worden opgelost, maar een dat heeft te maken met een recht van iedere burger.

De kans bestaat dat nu - naast de aandacht voor het beperkingen-gebied in de omgeving van Schiphol, zoals verwoord in CROS verband - ook aandacht ontstaat voor de overlast door luchtverkeer in het algemeen, in het regeerakkoord aangegeven als die in verder gelegen gebieden en waar het Eversdijk-rapport al op zinspeelde, ondanks de hem indertijd opgelegde en door contouren-fetishisme gekenmerkte beperkingen.

Er is nog veel te doen, maar het is beslist nodig oog te hebben voor de grote openingen die nu worden gegeven.

De organische ontwikkling van de luchtvaart is een prachtige opgave. Het bestaande fijnmazig handhavingsnetwerk rond het Schipholrijk ondersteund door lokale convenanten is zoals Schiphol zegt nu al uniek en moeten we niet weggooien.
Waar wel behoefte aan is, lijkt steeds duidelijker te worden. Namelijk dat de politiek dit nu aanvult door een opdracht aan het luchtverkeer op afstand.

Dat gebied is te groot voor convenanten. Daar dient het luchtverkeer zijn gedrag qua ruimte en tijd steeds passend en wetenschappelijk onderbouwd aan te passen aan de behoefte van de burger aan rust en veiligheid. Daartoe een goed en controleerbaar systeem te bouwen is wel een heel grote, maar langzamerhand toch broodnodige klus. Maar het is er een die nodig is wil de gewenste groei van Schiphol niet vastlopen maar voorbeeldig zijn.

Gelukkig zijn er velen die daar aan hopen bij te dragen.


Geplaatst door Els uit Castricum

Welkom kabinet met de zachte G, zoals ik U nu al in gedachten noem.
Hoe gaat u Schiphol in de komende jaren uitspreken?
Groot, groter, grootst?
Genuanceerd?
Gematigd?
Gewoon en gezond?
Gelukkigmakend voor de omwonenden?
Geen dominantie van enkelen?
Geen verstoring van ons leefklimaat meer?
Geen verstoring van de nachtrust?
Geen huilende kinderen meer?
Gaat u gang, beste mensen en doe uw best zoals u beloofd heeft.
Een gelukkig Nederland is meer waard dan wat ook.