Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Eurlings akkoord met Boerenlandvariant N201

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1603 
|
 Hoofddorpse Courant 
Eurlings akkoord met Boerenlandvariant N201

HOOFDDORP - Na de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland is nu ook minister Camiel Eurlings van Verkeer en waterstaat akkoord gegaan met de zogeheten Boerenlandvariant van de omgelegde N201 in Schiphol-Rijk. De weg komt in het gebied dat is gereserveerd voor een eventueel tweede Kaagbaan.

Minister Eurlings, de provincie Noord-Holland, de gemeente Haarlemmermeer, de overige bij het project betrokken gemeenten en Schiphol hebben overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder deze weg kan worden aangelegd. Omdat deze ‘Boerenlandvariant’ wordt aangelegd in het gebied dat is gereserveerd voor de eventuele parallelle Kaagbaan, kan de weg tijdelijk zijn.

De minister heeft samen met de regio gekeken hoe zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt kan worden van de ruimte die gereserveerd is voor de parallelle Kaagbaan. Door flexibel ruimtegebruik rond Schiphol wordt tegemoet gekomen aan de wensen uit de omgeving. Hierdoor kan de Boerenlandvariant nu gerealiseerd worden.

Als onderdeel van het zogeheten N201+-programma, gaat de Boerenlandvariant de nieuwe aansluiting op de A4 verbinden met de Omlegging Aalsmeer-Uithoorn. Met deze overeenkomst wordt gegarandeerd dat de weg wordt verlegd als in de toekomst blijkt dat de baan er zou moeten komen. Zo zijn er afspraken gemaakt over de financiering daarvan. Een andere belangrijke element is dat de partijen afspraken hebben gemaakt over de sloop en verlegging van de weg bij eventuele aanleg van de parallelle Kaagbaan.

Bij het maken van de plannen voor de N201 is in het verleden al gekeken naar een tracé vergelijkbaar met de Boerenlandvariant. Maar in verband met de planologische reservering voor een tweede Kaagbaan werd toen gekozen voor een weg die deels boven de Fokkerweg op palen aangelegd zou worden. Toen vorig jaar Haarlemmermeer bereid bleek om de financiering van de meerkosten van een eventuele verlegging van de weg in dit gebied te garanderen, kwam de Boerenlandvariant weer in beeld.

In het oorspronkelijke besluit over de N201 is bepaald dat voor de gekozen variant 52 miljoen euro beschikbaar is. De Boerenlandvariant kan voor een veel lager bedrag worden gerealiseerd, namelijk 39 miljoen euro. De dertien miljoen die overblijft, houdt de provincie in beheer. Ook de rente die de provincie ontvangt, wordt aan dit gereserveerde bedrag toegevoegd. Het totale bedrag is te zijner tijd beschikbaar om de eventuele sloop en de verlegging van de Boerenlandvariant te bekostigen.

Verwacht wordt dat de totale kosten voor de aanleg van de Boerenlandvariant, inclusief de sloop en de verlegging binnen het beschikbare budget voor de oorspronkelijke variant passen. Mochten de kosten het budget toch overschrijden, dan staat de gemeente Haarlemmermeer garant voor betaling van de meerkosten.

Er is stevig gediscussieerd over het gedeelte van de N201 bij Schiphol-Rijk. In een overeenkomst van november 2004 werd vastgelegd dat dit stuk van de N201 deels boven, deels naast de Fokkerweg zou komen te lopen. De omgeving zag liever dat de weg aan de westkant van Schiphol-Rijk door het ‘boerenland’ zou worden aangelegd. Dat zou het aangezicht van Park Rijk minder verstoren en ook minder hinder geven bij de aanleg. Dit gebied was (en is) echter gereserveerd voor de parallelle Kaagbaan.

In de loop van vorig jaar kwam er bij meer partijen draagvlak voor de Boerenlandvariant. Schiphol ging akkoord en de gemeente Haarlemmermeer stelde zich garant voor eventuele meerkosten als de weg verlegd zou moeten worden vanwege de komst van de parallelle Kaagbaan. Daarmee verdwenen grote belemmeringen. Nu deze overeenkomst gesloten is, is de komst van de Boerenlandvariant een feit.
Nu het akkoord er is, kan snel worden gestart met de ruimtelijke procedures om dit deel van de nieuwe N201 te kunnen realiseren. De verwachting is dat de weg eind 2012 klaar is.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Els uit Castricum

En de boer, hij ploegde voort,
hij wist niet wat hij moest zaaien
en hij wist niet wat hij moest oogsten,
maar de boer, hij ploegde voort,
de eurotekens deden zijn ogen
en inzicht vertroebelen,
hij wist, dat hij het
voor iets of iemand deed,
maar voor wie of wat nou precies?
Dat wist hij niet,
maar de tijd zou het hem wel leren
en de boer, hij ploegde voort.
en de boer, hij ploegde voort.

Geplaatst door cns uit deltametropool

Alle ruimte hierboven besteed aan die "noodweg" bij Schipholrijk maskeert helaas voor de zoveelste keer waar het nu werkelijk om gaat.
Waarom staat hier b.v. niets vermeld omtrent de bestuurlijke chaos in de CAL gemeenten; het feit dat NB een EXTERNE GROENLINKS wethouder - eerder betrokken bij het omstreden LAGO WIRENSE (Wieringerrandmeer-schandaal a la Hooijmajers cs) - is voorgedragen om ook hier die METROPOOLREGIO waanzin als rond Haarlemmermeer al lang speelt te helpen vestigen?

Meer concentratie op het directe regiobelang door PVRC lijkt hard nodig en dat heeft niets met nimby van doen: de uit de hand gelopen slaap- en andere bijna permanente verstoring van de leefomgeving moet eindelijk eens door lokale en regionale politici serieus worden opgenomen.