Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Ergernis over vlieglawaai steeds groter

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 614 
|
 Parool 
Ergernis over vlieglawaai steeds groter

Ergernis over vlieglawaai steeds groter (Parool 24 juli 2001)

(Van een verslaggeefster)

AMSTERDAM - De irritatie over de geluidsoverlast van vliegtuigen neemt toe.
Vorig jaar hebben 11.374 mensen geklaagd, elf procent meer dan in 1999. Dit
blijkt uit het jaarverslag 2000 van de Commissie Geluidhinder Schiphol
(CGS). Steeds meer omwonenden van de luchthaven hebben dus overlast.
Opmerkelijk genoeg nam het aantal klachten niet toe.

In 2000 werden 177.227 gevallen van overlast genoteerd, één procent minder
dan in 1999.

Een groot aantal van de klachten, 56.939, kwam van Amsterdammers. Vooral de
bewoners van de westelijke tuinsteden hadden het zwaar te verduren. Van hen
grepen 2105 naar de telefoon om gezamenlijk 26.687 klachten door te bellen.

Uit het jaarverslag blijkt ook dat de overlast van de luchthaven zich
uitbreidt over een steeds groter gebied. Kwamen de klachten in 1999 nog uit
229 woonplaatsen, een jaar later was het aantal gemeenten waarvan bewoners
hinder ondervinden al met 23 toegenomen.

Zo kwamen voorheen nauwelijks klachten binnen van bewoners uit het gebied
ten noorden van het Noordzeekanaal, maar dat veranderde vorig jaar. Volgens
de CGS heeft dit te maken met het intensievere gebruik van de Zwanenburgbaan
en de Buitenveldertbaan in 2000.

Het doel hiervan was de Kaagbaan en de Aalsmeerbaan te ontzien, zodat de
luchthaven de geluidsnormen niet zou overschrijden. Volgens de CGS reikt de
geluidsoverlast van Schiphol nu ‘ver buiten het vrijwaringsgebied’.

Een andere conclusie is dat de luchthaven heeft gefaald om de hinder binnen
de wettelijke geluidsgrenzen te houden. ‘‘In de loop van het jaar zijn
maatregelen genomen om zone-overschrijdingen te voorkomen. Die waren zo
ingrijpend dat daarmee de hele vluchtafhandeling op haar kop stond, maar ook
de hinder in de omgeving behoorlijk toenam,’’ stelt de CGS.

Ook is het aantal vliegbewegingen boven de stad toegenomen. Werden in 1999
nog 393.000 vliegbewegingen geteld, vorig jaar waren dat er al 415.000.
Vooral in november en december kwamen bij de CGS veel klachten binnen uit de
binnenstad en het zuidwesten van Amsterdam. De oorzaak was een toename van
het aantal landingen op de Oostbaan.

Wethouder Geert Dales neemt de klachtenstroom van de Amsterdammers hoog op
en heeft de zaak zelfs aangekaart bij minister Tineke Netelenbos van Verkeer
en Waterstaat. Hij wil op korte termijn meer duidelijkheid over het gebruik
van de Oostbaan.

 


Reacties op dit bericht