Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Eén plaatje zegt meer dan 1 miljoen klachten.

 |
 Geplaatst door: redactie 
 |
 Bekeken: 2074 
|
 PVRC 
Eén plaatje zegt meer dan 1 miljoen klachten.

Onderstaande vliegkaart werd op 31 maart 2005 als poster aan staatssecretaris Schultz gepresenteerd bij haar bezoek aan de IJmond.  Zie ons verslag ==> hier. De tijd was te kort om deze kaart in detail toe te lichten. Toch is het een interessante plaat, daarom hier een kleine toelichting.

Klik voor een vergroting

Het gaat hier om een weergave van de daadwerkelijk gemaakte vluchten in juli 2004.  De blauwe lijnen, zeg maar de blauwe gebieden, geven het landend verkeer weer, de groene lijnen het startend verkeer.

Overal boven de IJmond (niet te zien vanwege de grote hoeveelheid lijntjes) vliegt men voornamelijk horizontaal op slechts 600 meter hoogte. Boven de Zaanstreek vliegt men voornamelijk op 900 meter hoogte. Pas boven het Noordzeekanaal (ongeveer) wordt de daadwerkelijk landing ingezet.
Ál het overdag aankomend verkeer, dus vrijwel alles wat blauw is, mag van de overheid door de luchtverkeersleiding zélf naar behoefte worden aangestuurd. De overheid stelt géén hinderbeperkende regels voor het overdag landend verkeer bovende IJmond en de Zaanstreek, dus daar waar het meest intensief wordt gevlogen. Zelfs niet één regel. Meld het ons als we ongelijk hebben.

De vliegpatronen worden zo ingericht dat op een veilige manier de maximale piekcapaciteit kan worden gehaald. Dit is cruciaal voor Schiphol om haar mainportdoelstelling waar te kunnen maken. Merk op dat het vooral de overstappers zijn die met de hoge piekcapaciteit worden gediend. Voor hinderbeperking hoeft men slechts rekening houden met de handhavingpunten die kort nabij Schiphol op -ongeveer- de 20 Ke contour zijn gedefinieerd.
Dus, boven de IJmond en de Zaanstreek, daar waar het blauw zeer intens is, hoeft men overdag op geen enkele manier hinderbeperkend aan te vliegen. Merk op dat de politiek voor de sector geen enkele drijfveer in de wet heeft ingebouwd om hinderbeperkend aanvliegen aantrekkelijk te maken.  Zo is ook te begrijpen dat de sector niets doet aan hinderbeperking in de ‘buiten-regio’s’ Er vallen zogezegd geen bonussen mee te verdienen.
De vliegkaart toont overduidelijk aan dat de schaduwwerking van de handhavingspunten waar de politiek steeds aan refereert volstrekt afwezig is.

Kortom, men mag boven onze regio onbeperkt vliegen en dat dit dus ook gebeurt blijkt uit de bijgevoegde kaart. Dat is -helaas voor ons- volledig corrrect.
Je moet aan de kaart te zien kennelijk vlak bij Schiphol wonen…

Voor de nachtvluchten zijn er wel regels in die zin dat er verplichte nachtroutes bestaan. Eén van die nachtroutes is op onderstaand plaatje als een dikke blauwe streep ter hoogte van Castricum/Limmen zichtbaar. Deze nachtoute wordt ‘preferent’ gebruikt, dus als het even kan altijd.
Merk op dat de mensen die onder en naast deze route wonen als énigen in Nederland bij voorkeur dag én nacht worden geteisterd door intensief overkomend vliegverkeer. De meeste leden van ons Platform, dus. Hinderbeperkend? Juist niét!

In onderstaand plaatje zijn ook de ‘beruchte’ 20 kE en 35 kE lijnen ingetekend.  Interessant, want bij de totstandkoming van de wet werd gesuggereerd dat dié lijnen nu juist min of meer de hindercontouren zouden aangeven. Dat bleek dus niet waar! Ook het verkennend onderzoek van de heer P. Balke,  NLR, van vorig jaar geeft aan dat de hindercontour feitelijk anders is dan de wetgever -nog steeds- suggereert.  Zie ==> hier.

Bij de totstandkomening van de nieuwe luchtvaartwet werden noch de tweede kamer, noch de bevolking ingelicht over de plannen om zo frequent en zo laag over de genoemde gebieden te vliegen. Kunt u aantonen dat dit wél het geval was? Laat het ons weten!

We staan nu voor de evaluatie, en als naïef burger mag je dan hopen dat dit probleem zal worden opgelost.

We denken dat het beter kan: onze slogan is dan ook: die hinder kán minder.
Om hinder wérkelijk te beteugelen moeten secor en overheid natuurlijk wél willen meewerken, en aan die wil lijkt het, als het er op aan komt, nog steeds te ontbreken. De signalen die we van de overheid krijgen (bijvoorbeeld dit signaal) doen vrezen dat het spel even hard als voorheen gespeeld zal gaan worden.  De overheid vraagt zelfs de búrger om verbetervoorstellen en stelt daarbij zulke strenge eisen, dat er zonder gedetaillerde kennis van de materie helemáál geen ontvankelijk voorstel mogelijk is.
Het is niet voor niets dat de gezamenlijk platforms, de burgers dus, vragen om een onafhankelijk kennisinstitut dat óók ten dienste staat van de bevolking.  Het luchtruim is immers van ons allen en een onlosmakelijk deel van ons leefmilieu!
U kent de voorstellen van de platfoms inmiddels vast wel, zo niet, dan vindt u de aanbevelingen ==> hier. Eerdaags verschijnt het vervolg hierop.

Schiphol wordt nog groter. in 1998 voorspelde men voor 2015 een aantal van 44 miljoen passagagiers, maar dat aantal wordt, als het even mee zit, al bereikt in 2005 (!). Ondanks ‘11 september’, ondanks SARS.  Als het aan Schiphol en de overheid ligt: óp naar de 80 miljoen. Men spreekt dat niet uit, vanzélf niet.

De nood is inmiddels hoog. Vooral bij de omwonenden… Tegen beter weten in roepen leden van bewonersplatforms: ‘vlieg niet hier, vlieg ginder’. Helaas, er is weinig ‘ginder’ meer. Zie het kaartje hieronder. Alle ‘ginder’ die nog over is zal in de huidige inzichten wel worden gevuld met capaciteit. Dus niet met minder hinder elders. 2e Kaagbaan? Die vliegt het gebied linksonder vast wel vol…

Vlieg Ginder? De overheid stopte voortijdig het onderzoek naar een vliegveld in zee.
Reden:
quote: “Nu de eerste fase van het onderzoeksprogramma Flyland is afgerond, heeft staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen, van Verkeer en Waterstaat, besloten geen geld uit te geven voor de volgende fase. De reden is dat door de recente ontwikkelingen in de luchtvaart het aantal vliegbewegingen van en naar Schiphol minder snel groeit. Hierdoor is een eventueel vliegveld op een eiland in zee op een veel later tijdstip aan de orde; in 2030/3040 in plaats van 2020.’’ Einde quote.
Deze tekst vindt u op www.flyland.nl
Met wat we nu weten, wordt het niet tóch tijd voor dat ‘ginder’ ?

Download het gehele artikel 'Eén plaatje zegt meer dan 1 miljoen klachten. '

Reacties op dit bericht

Geplaatst door BS uit Castricum

De waarheid is soms even ontnuchterend als overdonderend. De burger heeft niet alleen het nakijken bij de overlast, maar kan ook nog eens zijn economisch nadeel aantekenen. Als deze situatie onafwendbaar blijkt te zijn (en dat heeft er alle schijn van) dan verliest het gebied een groot gedeelte van zijn woongenot. Het mag kennelijk zo zijn dat het nadeel van economisch handelen van de een zonder mankeren en met instemming van de overheid op een ander mag worden afgewenteld. De beloningsproblematiek van de topmensen van Nuon en Essent (persoonlijke verrijking ten koste van de Nederlandse belastingbetaler) is peanuts vergeleken met deze materie.

Geplaatst door Flipje uit NULL

Wat de uitbreiding van Schiphol betreft, V&W heeft een private organisatie in het leven geroepen, die deze doelstelling gaat begeleiden en ook in haar naam heeft staan: TO70. Dus die 80 miljoen is overdreven, het is slechts 70 miljoen passagiers.
Ook hier geldt, bij het slechte bericht is er toch nog een goed berichtje.
Net zoals de zorg die Schiphol heeft t.a.v. de overlast en dit tot uitdrukking brengt middels door hun verzorgde geluidsmetingen in Castricum en straks ook in Limmen.
Ik denk dat die oordopjes en oogkleppen wel helpen, maar alleen bij de juiste gelegenheden en dat is niet tegen vliegtuiggeluid, maar wel tegen politici; autoverkopers in het kwadraat, maar nu beschimp ik eigenlijk autoverkopers ten onrechte, sorry.
Maar tsja tegen domheid is niets opgewassen.
Men schuurt tegen de macht aan en denkt daar wat mee te bereiken. Dat doet men wel, men bereikt daarmee dat deze politici zich steeds belangrijker beginnen te voelen, de moderne adel. Een nitwit wil zich zelfs excellentie laten noemen, een excellentie in nitwitkunde.

Loesje, waar ben je? Het lijkt wel of je geemigreerd bent? ..... Ik begrijp het.

Geplaatst door Vos uit UItgeest

De 'moderne adel cq. excellenties in de
nitwitkunde/domheidkunde' trekken zich
geen ene malle moer aan van al die burgers
die beweren hinder van oa. vliegtuiggeluid
te ondervinden. De geschiedenis, 'onze
premier', ene J.P. Balke-ellende', leert
ons, let u even op, dat de Nederlandse
geschiedenis doorspekt is met voorbeelden
van het in de steek laten van burgers!
Het is een grondwetregel dat de overheid
haar ingezetenen moet beschermen tegen
kwalijke feiten die de burgers kunnen
schaden!
We zien wederom dat het helemaal de
verkeerde kant op gaat. Er worden regels in
het leven geroepen die in principe tegen
een goede samenleving in gaan. Dit heer
J.P. Balke-ellende, kan worden opgevat als
staatsterreur!
Mooi weer spelen naar Europa is een speer-
punt van dit kabinet, de burgers in deze
regio (IJmond) zijn hier voornamelijk de
dupe van! Nederland gezond? Mooi niet!
Alleen die criminele ' moderne adel' worden
er beter van. Willen wij, burgers een
leefbaar Nederland, dan moet het gehele
huidige politieke systeem op de schop!
Hier in Nederland is er een doorgeschoten
klimaat van vriendjespolitiek ontstaan.
Schiphol is daar een goed voorbeeld van!
Geen enkele ristrictie om de burgers in
de 30Ke-sectoren te beschermen, daar zit
hoe dan ook een zeer stinkende politieke
geur aan!
Mevr. M. Schultz: macht is betrekkelijk,
het breekt voordat u doorhebt hoeveel
1+1 is...............

Geplaatst door leo uit de kwakel, 35Ke

Prima, duidelijk zo.

Zullen we nu eindelijk de politiek eens gaan bewerken..........