Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Eindrapport audit NOMOS

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1024 
|
 Ardea 
Eindrapport audit NOMOS

Ardea komt onder andere tot de volgende conclusies:

  • “Deze audit is uitgevoerd omdat er van diverse kanten steeds meer vragen kwamen over de kwaliteit van de geleverde informatie. Gekozen is voor een eerste verkennende audit ten aanzien van het totale proces met daarbij controlemetingen. Op basis van deze eerste audit kan geconcludeerd worden dat NOMOS vliegtuigpassages boven de drempel correct herkend. Dataverwerking en beheer vindt op een zodanig professionele en controleerbare wijze plaats dat geen twijfel hoeft te bestaan over de kwaliteit van de opgeslagen data.”
  • “Uit een nadere analyse blijkt dat het verschil tussen de NOMOS waarden en de ARDEA waarden wordt bepaald door de methodiek van bepaling van de SEL. Dit verschil is vooral relevant voor passageniveaus met Lmax waarden die 0-10 dB(A) boven de ingestelde NOMOS-drempel uitkomen. [...]Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het verschil tussen NOMOS en ARDEA niet het gevolg is van een meetfout maar voortkomt uit de keuze om wel/niet uit te gaan van een drempelniveau.”
De volledige audit vindt u via onderstaande link:


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Heleen van der Leest uit Castricum

Wat moet de gewone burger zoals ik nou met dit bovenstaande verhaal?? Ik ben alleen moe, door te weinig slaap vanwege de vlieghinder. Vlieghinder......mag het iets minder?

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Ja, je kunt meten wat je wilt, maar geluidsbelasting is niet hetzelfde als geluidshinder. Het eerste kun je objectief meten, maar het tweede is een persoonlijke beleving, die dus van mens tot mens kan verschillen. Waar de één zijn schouders over ophaalt, ligt de ander wakker van.

Geplaatst door leo uit de kwakel

** Jaap slaat de spijker op z'n kop !

Je kunt je suf meten en blijven discussiëren over meetwaardes of rekenwaardes en het verschil ertussen en over het aantal zwaar gehinderden, wat blijft is dat er te veel vliegbewegingen zijn die stuk voor stuk geluidshinder (kunnen) veroorzaken. Geluidshinder ontstaat per definitie in een gebied waar vliegtuigen overkomen.
Het meten of berekenen heeft geen enkele invloed op vliegbewegingen.
Vliegbewegingen zijn de boosdoeners en niet anders. En omdat het vliegbewegingen zijn zou het credo moeten zijn dat de hinder verdeeld (verspreid) moet worden en niet geconcentreerd.
Bij een concentratie maak je het leven voor een aantal mensen wel bijzonder moeilijk.
Bij verspreiden hebben meer mensen er mee te maken maar omdat het aantal vliegbewegingen boven een individu minder is, is de hinder ook minder.

Kortom niks NOMOS, niks ARDEA, niks GELUIDSNET maar MINDER vliegen en spreiden !!

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Spreiden is inderdaad een middel om het leed te verzachten. Als Schiphol in ons aller belang zou zijn en iedereen er direct of indirect de vruchten van plukt, is het eerlijker om ook de lasten zo veel mogelijk te verdelen. Maar als je nu op de klachtenkaart van www.bezoekbas.nl kijkt, dan zie je dat er bijna overal binnen de lijn Bergen - Heerhugowaard - Hoorn - Almere - Amersfoort - Utrecht - Gouda - Leiden mensen wonen die de moeite nemen om over de herrie klagen. Dat zijn bijna 150 steden en dorpjes! Spreiden helpt wel, maar minder vliegbewegingen is beter.

Geplaatst door Gerard uit NULL

Jaap, als op de maandplot op http://www2.vlieghinder.nl/plots/recent/_afgelopen_maand.jpg kijkt, dan zie je dat er nog heel wat gespreid kan worden. Vooral bij de nachtvluchten, dat zijn nu heel dunne lijntjes over steeds dezelfde woonkernen. Minder vliegen is natuurlijk prima, maar (tevens) spreiden is natuurlijk eerlijker voor iedereen.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Gerard, natuurlijk helpt spreiden en het is ook eerlijker. Ik hoop dat ik daar duidelijk genoeg in ben geweest. Ik ken ook de maandplots en ik woon zelf onder een van die blauwe, vette lijnen. Maar spreiden zal tot nieuwe klagers leiden, of misschien moet ik zeggen: tot andere klagers als het elders verlichting geeft. En verder was het bedoeld om de voetafdruk van Schiphol nog eens op de kaart te zetten.

Geplaatst door Loriet uit A,dam

Ik ben het met iedereen eens!! Spreiden is beter! Een vliegbaantje boven het binnenhof in Den Haag zou meer realistischer zijn!
Laat de tweede kamer ook maar eens lekker meegenieten!!

Geplaatst door cros op de helling uit deltametropool

Volgens het collegeprogramma GS Noord Holland 2011-2015 mag het aantal gehinderden niet meer toenemen. Daarmee lijken VVD,CDA,PvdA en D66 het er over eens te zijn dat de groei domweg boven de "gebaande paden" voor dag en nachtregime kan worden gerealiseerd. Omdat directe geluidmetingen zijn uitgebannen onder druk van de sector kunnen enorme hoeveelheden lawaai eenvoudigweg ongecorrigeerd over de betreffende gebieden worden uitgestort.

Intussen wordt vrolijk verdergegaan met nieuwbouw pal onder de nachtroute polderbaan, zoals in Uitgeest: u kunt er gaan wonen onder het motto: "Hollands wonen met Stijl"!

Wat zal er overigens uiteindelijk terechtkomen van de onderzoeken die - NB! door de provincie zelf! - naar bestuurlijk falen en andere duistere zaken uit de vorige bestuursperiode zijn opgezet?
De tijd zal het leren.

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.


"Wat zal er overigens uiteindelijk terechtkomen van de onderzoeken die - NB! door de provincie zelf! - naar bestuurlijk falen en andere duistere zaken uit de vorige bestuursperiode zijn opgezet?
De tijd zal het leren."


De bestuurders geven elkaar een hand en de burger staat aan de kant.........met lege handen en oordoppen in de oren.