Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Eindhoven Airport mag tot 2020 25.000 extra vliegbewegingen uitvoeren

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1688 
|
 Tafel van Alders 
Eindhoven Airport mag tot 2020 25.000 extra vliegbewegingen uitvoeren

Alders advies: groei Eindhoven Airport ondersteunt regionale Brainportontwikkeling én de nationale luchtvaart

Eindhoven Airport mag tot 2020 in twee stappen 25.000 extra vliegbewegingen uitvoeren. Wel moet de Eindhoven Airport een stevig pakket aan maatregelen voor hinderbeperking en verduurzaming van de luchthaven realiseren. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, wordt een deel van de militaire geb ruiksruimte verplaatst. Dit staat in een advies dat Hans Alders als voorzitter van de Alderstafel Eindhoven op verzoek van het kabinet vanmiddag aan de minister van Verkeer en Waterstaat heeft aangeboden.

Het advies aan het kabinet gaat uit van een gefaseerde uitbreiding van het aantal vliegbewegingen. In de eerste fase tot 2015 mogen circa 10.000 extra vliegtuigbewegingen plaatsvinden. In 2015 zal worden getoetst of de voorwaarden waaraan de ontwikkeling is verbonden, zijn nagekomen. Als dat het geval is, wordt de tweede fase van de overeengekomen groei vrijgegeven die ruimte biedt voor nog eens 15.000 vliegbewegingen per jaar.

De voorwaarden die in 2015 moeten zijn nagekomen, zijn:
A. 75% van de vliegtuigbewegingen heeft een zakelijke of combi-bestemming (Brainportbestemming)
B. realisatie van een pakket hinderbeperkende maatregelen (
C. Duurzaamheid en Leefbaarheid (hoogste ACI-accreditatie voor CO2-neutraliteit, monitoring gezondheid, duurzame landzijdige ontsluiting)
D. Verplaatsing van een deel van de militaire gebruiksruimte

Om de ontwikkeling van civiel verkeer met 25.000 extra vliegbewegingen mogelijk te maken, is het ministerie van Defensie bereid gevonden tot het verplaatsen van militaire gebruiksruimte.

Het kabinet heeft begin vorig jaar de heer Alders verzocht om met de regio na te gaan welke rol de luchthaven Eindhoven kan spelen in de groei van de Nederlandse luchtvaart. De Nederlandse luchtvaart zal naar verwachting groeien. Voor Schiphol een plafond is afgesproken van 510.000 vliegbewegingen per jaar in de periode tot 2020. Gelet op de voorziene vraag van 580.000 vliegbewegingen wordt voor 70.000 vliegbewegingen ruimte gezocht op de luchthavens Eindhoven en Lelystad.

De heer Alders heeft ruim een jaar gesproken met omwonenden, lokale en regionale bestuurders, het Rijk, werkgevers, de milieubeweging en de luchtvaartsector. Hieruit is een advies gekomen dat ruimte biedt voor de duurzame ontwikkeling van Eindhoven Airport die aansluit bij de ambitie van brainport als economische en technologische topregio.

Dit advies is een belangrijke stap in het invullen van een selectieve ontwikkeling waarbij de regionale luchthavens een rol krijgen in de opvang van het niet-mainportgebonden verkeer. De provincie Noord-Brabant, gemeente Eindhoven, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), de Stichting Brainport, de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging en Eindhoven Airport hebben aangedrongen op een voortvarende uitvoering van de aangegeven business case onder voorwaarde van uitvoering van de weergegeven maatregelen op het terrein van regionale inpassing.

De omliggende gemeenten kunnen akkoord gaan met 6 km2 geluidsruimte voor civiel gebruik, binnen een totaal (civiel én militair) van 9 km2. De omliggende gemeenten kunnen niet instemmen met de uitvoering van de gehele business case. Op het moment van de evaluatie zullen de omliggende gemeenten een eigenstandige afweging maken over de ontwikkeling na 2015.

De Belangenbehartiging Omwonenden Welschap is van mening dat aan een aantal regionale toetsingspunten op een op zich aanvaardbare wijze invulling is gegeven. Essentiële randvoorwaarde met betrekking tot de geluidsruimte voor BOW is een maximum van 6 km2 civiele ruimte binnen een totaal civiel + militair van 9 km2. Gegeven het feit dat de volledige realisatie van de businesscase van Eindhoven Airport niet past binnen deze randvoorwaarde en de onzekerheid over het militaire gebruik de komende jaren is er voor de BOW onvoldoende basis om het advies te onderschrijven. Indien er op het punt van militair gebruik zekerheid zou bestaan, zou op zich met een groei van de civiele geluidruimte tot 6 km2 ingestemd hebben kunnen worden. De Brabantse Milieufederatie sluit zich bij dit standpunt aan en mist daarnaast het punt van de klimaatschade op grote hoogte ten gevolge van vliegverkeer. De Milieufederatie staat op het standpunt dat de regio deze schade zou moeten compenseren.

Lees het gehele Aldersadvies over de uitbreiding van vliegveld Eindhoven hier.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Observer uit Nederland

Arme Eindhovenaren, Arme Twentenaren

Geplaatst door SRB uit NULL

Observer vergeet de omwonenden van Lelystad;)
het duurt echter nog wel wat jaartjes voor er uberhaupt van al die regionele velden (meer) gevlogen wordt, Schiphol kan nog 100.000 extra bewegingen hebben onder het Alders akkoord na de tickettax en de crises..