Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Eigenbelang kan ontwikkeling Schiphol in de weg staan

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 619 
|
 Blik op nieuws 
Eigenbelang kan ontwikkeling Schiphol in de weg staan

Daarin toont hij aan dat om op Europese en mondiale schaal een rol van betekenis te kunnen blijven spelen de Nederlandse luchtvaartsector een geheel nieuwe vorm van publiek-private samenwerking moet ontwikkelen.

Paul Riemens is voorzitter van het bestuur en CEO van het zelfstandig bestuursorgaan Luchtverkeersleiding Nederland. Hij promoveert 21 september aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Passie, creativiteit en grenzeloos doorzettingsvermogen
In de jaren 1950—1990 groeiden de KLM en de luchthaven Schiphol opmerkelijk harder dan de andere luchtvaartmaatschappijen en hun thuishavens. In die periode ontwikkelde de Nederlandse luchtvaart haar internationaal sterke positie. Uit het onderzoek van Riemens blijkt dat dit het werk was van een heel klein netwerk van mensen van overheid en bedrijfsleven.

Door hun krachten te bundelen werd hun samenwerking buitengewoon vruchtbaar. Zij werkten met ondernemerschap, passie, creativiteit, een grenzeloos doorzettingsvermogen en groot onderling vertrouwen aan één gezamenlijk doel. Zo heeft de KLM haar wereldwijde netwerk kunnen ontwikkelen met Schiphol als knooppunt en kon de Nederlandse luchtvaartsector haar sterke positie verwerven.

Leefbaarheid, ruimtebeslag en geluidhinder
In de jaren 2000—2007 stagneerden de groei en de productiviteit. Riemens laat in zijn onderzoek zien hoe na 1990 andere partijen in beeld kwamen.
Zij hadden eigen doelen, onder andere op het gebied van leefbaarheid, ruimtebeslag en geluidhinder.

Deze doelen liepen niet parallel aan het doel van economische groei. Hierdoor en door nieuwe vormen van samenwerking tussen luchtvaartmaatschappijen, maar ook door privatisering van overheidsdiensten concentreerden partijen zich steeds meer op eigen doelen in plaats van op één gemeenschappelijk doel. Het onderlinge vertrouwen verdween en daarmee ook de werkelijke samenwerking met de stagnatie uit het nabije verleden als gevolg.

 


Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Wat mij betreft bepaald geluidhinder onder andere de leefbaarheid. Ruimtebeslag kan heel groot zijn, maar niet hinderlijk.
Geluidhinder is dat per definitie wel.

Vreemd dat de twee, leefbaarheid en geluidhinder door de sector apart worden gehouden. Ze zijn toch onomstotelijk met elkaar verbonden?

Geplaatst door jh griese uit Amstelveen

Aan de grenzelose arrogantie van de LVNL in casu die van haar CEO Riemens komt geen einde. Altijd schermen met de veiligheid staat voorop... Maar lees de conclusies van de Raad voor Verkeesveiligheid (Recent op deze site !): Meerdere malen liet de LVNL de capaciteit prevaleren bovende veiligheid. Bijna zeer ernstig ongeluk in 2007. Het is treffend dat Riemers de historie in 2 fasen verdeeld 1950 1990 en die daarna.Juist vanaf 2009 begon Schiphol tegen haar grenzen aan te lopen, en moest er van alles gemanipuleerd worden, om verdere groei mogelijk te maken. (Er mocht plotseling ook b.v. op de Buitenveldertbaan gestart worden, door de regering moest gedoogd worden bij overschrijdingen van handhavingspunten,het aantal handhavingspunten werd van 300 teruggebracht tot 35... en het gevraagde onderzoek door de Tweede Kamer met de vraag, is dit gelijkwaardig, werd door VenW gemanupuleerd. En men legde de "Milieu baan" aan . Menmzou die slechts nodig hebben om uit te wijken. De Polderbaan verwerkt nu 1/3 van alle vliegverker..Nu gaat men zelfs zo ver, door alle handhavingspunten te schrappen, en tuigde men een experiment VVA (Vliegen Volgens Afspraak) op . Dit zal hoogst-waarschijnlijk de rechtszekerheid (Locale bescherming !)van de burgers verder aantasten. (Zoals dat in 2002 ook al het geval was..Zie Novioconsultrapport 2006) Riemens drukt de milieu aanhangers in de rol van zeurders ...Dat een directeur van Schiphol alleen de belangen van zijn bedrijf op de voorgrond plaatst is nog tot daar aan toe, maar deze directeur CEO van een Zelfstandig Bestuursorgaan zou beter moeten weten. Zijn salaris ca € 700.000 op jaarbasis,en hij is niet de enige daar. Er zijn er daar zo ca 6 die een aantal maal de Balkenende norm verdienen... LVNL wordt betaald op basis van het aantal vluchten die men begeleidt. Riemens praat voor het gemak maar niet over de gevolgen van een economische- en milieucrisis. Schiphol neemt een zeer aparte plek in onder al de Luchthavens. Schiphol is de enige die opereert via een groot aantal transfer passagiers... en zonder een groot achterland. Dat was een slimme tactiek, die nu steeds minder oplevert. Ook de grote concurrentie van Airports uit het middenoosten speelt dus een grote rol. Bestaan de gehinderden rond de luchthaven dan alleen uit Vliegtuighaters.. ? GEENSZINS ! In die rol worden we vaak gedrukt. We willen slechts serieus worden genomen, of zoals VOS het uitdrukt:Vreemd dat de twee, leefbaarheid en geluidhinder door de sector apart worden gehouden. Ze zijn toch onomstotelijk met elkaar verbonden?Dit laatste is al vele malen ONOMSTOTELIJK aangetoond door gerenommeerde wetenschappers , als o.a. Het echtpaar Profs Passchier. Over Innovatie horen we Riemens weinig. Hoe zat het ook al weer met het Grondlawaai ? Nog steeds geen oplossing !

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Het Planbureau voor de Leefomgeving, dat ressorteert onder het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, heeft op 14 september 2011 een notitie over milieuschadelijke subsidies uitgebracht. Het bureau trekt de conclusie dat Nederland miljarden kan bezuinigen én het milieu kan helpen. Onder meer pleit het bureau voor de invoering van accijns en BTW op kerosine en BTW op vliegtickets om minder milieubelastend vervoer te stimuleren. Natuurlijk zitten er nog wat haken en ogen aan, maar als dit binnen de overheid bespreekbaar wordt, is dat een stap in de goede richting. De notitie kunt op de site van dit bureau in zijn geheel lezen.