Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Efficiënte herinrichting van Nederlands luchtruim noodzakelijk

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1014 
|
 /EZPress 
Efficiënte herinrichting van Nederlands luchtruim noodzakelijk

Den Haag, 02 April 2011 - Om het luchtruim boven Nederland efficiënter te kunnen benutten, is een nieuwe inrichting noodzakelijk. Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) stuurde vandaag samen met minister Hillen (Defensie) de Startnota van de Luchtruimvisie naar de Tweede Kamer.

De Startnota geeft aan welke stappen er gezet gaan worden om te komen tot een visie die het mogelijk maakt het luchtruim beter te benutten. ‘’De capaciteit van het luchtruim boven Nederland is schaars en wordt in de toekomst nog schaarser. Om de sterke positie van onze luchtvaart vast te houden en waar mogelijk verder uit te bouwen,moet er opnieuw gekeken worden naar de indeling van ons luchtruim. Civiel-militaire - en Europese samenwerking gelden daarbij als belangrijke uitgangspunten’’, aldus staatssecretaris Atsma.

Het Nederlandse luchtruim is onderdeel van het meest druk bevlogen luchtruim binnen Europa. Civiele en militaire luchtvaart en diverse vormen van kleine luchtvaart (waaronder business jets, maar ook recreatieve luchtvaart) hebben allemaal een plek in het relatief kleine Nederlandse luchtruim. In de afgelopen jaren is het gelukt om aan de toenemende vraag naar ruimte in de lucht te voldoen én tegelijkertijd de positie van de luchthaven Schiphol te versterken tot één van Europa’s belangrijkste mainports. Het ligt in de lijn der verwachting dat de schaarste in het Nederlandse luchtruim in de toekomst alleen maar verder zal toenemen. Daarom nemen de staatssecretaris van I&M en de minister van Defensie als bevoegd gezag voor het luchtruim nu het initiatief om voor het eerst een nationale Luchtruimvisie op te stellen.

Beter benutten van het luchtruim
Met een nieuwe inrichting van het luchtruim kan efficiënter gebruik worden gemaakt van de beschikbare ruimte. Dit moet het mogelijk maken om rond 2020 op Schiphol, Eindhoven en Lelystad 580.000 vliegtuigbewegingen in te passen en hiermee een groei te realiseren van circa 20 – 25 %. Het Nederlandse luchtruim is echter klein. Een goede bereikbaarheid van de luchthaven Schiphol vraagt om een aanpak die over de landsgrenzen heen gaat. In de Luchtruimvisie wordt daarom ook aangegeven welke acties Nederland neemt om te komen tot één Europees luchtruim en de verdere invulling van het Functional Airspace Block Europe Central. Deze Europese samenwerking maakt kortere routes mogelijk met kortere vliegtijden, lagere kosten en vermindering van CO2 uitstoot.

Planning
Het Rijk ontwikkelt de Luchtruimvisie samen met de luchtverkeersleidingorganisaties: Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), de Koninklijke Luchtmacht (KLu) namens de minister van Defensie en Eurocontrol Maastricht (MUAC) en consulteert daarbij ook andere belanghebbenden zoals luchtruimgebruikers, luchthavens en regionale overheden. Aan het einde van 2011 leveren beide bewindspersonen gezamenlijk de definitieve Luchtruimvisie op.

De consultatie over de Startnota begint op 1 april en loopt tot 30 april. Reacties kunnen worden gezonden aan het Centrum Publieksparticipatie: www.centrumpp.nl


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Bas van den Born uit NULL

Een van de eerste dingen die gebeuren moet:
is het verhogen van het Transition Level

Geplaatst door jhgriese uit amstelveen

Geheel met je eens Bas ! Daar door kan hoger worden gevlogen !

Geplaatst door Loriet uit Amsterdam

Kunnen ze meteen boven het torentje in Den Haag
de overlast verdelen en overnemen!

Geplaatst door Jaap de Groot uit Bussum

Als het om verkorten van routes gaat komt plotseling de CO2-uitstoot om de hoek; als het om expansie van het luchtverkeer gaat, hoor je niemand er over. Is dat niet een beetje penny wise pound foolish?

Geplaatst door jhgriese uit amstelveen

Goed opmerking Jaap ! Te A.dam West/Lijnden vertikt men het om een stukje over de Haven van A.dam te vliegen, en daarmee 160.000 mensen te ontzien, want dat zou een heel klein beetje capaciteit kosten.

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Zolang Schiphol volgens de rekenmeesters 26 miljard genereert, kan de sector maling hebben aan bijna alles! Dus ook het NIET ontzien van de burgerij op de grond!
Met geld bepaal je immers de regels......