Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Gerard uit NULL

Het bericht uit bovenstaande link is m.i. zeer misleidend:

Er worden twee niet vergelijkbare grafieken naast elkaar gelegd. De periode waarover dient identiek te zijn, zowel in tijdsduur als in jaargetijde. De huidige weergave suggereert een veel te rooskleurig beeld. Dat is nu precies wat LVNL altijd doet. Daarom zouden de Platforms of een ONAFHANKELIJKE andere partij zélf moeten kunnen rapporteren uit de ruwe data.

Het hogere percentage 'echt CDA' zegt niks over de feitelijk verbetering. 100 meter hoger geeft misschien net dat men nu net wel binnen de CDA marge vliegt, maar het echte effect, in termen van geluid dan wel hinder, is natuurlijk marginaal. Men vloog immers altijd al zoveel mogelijk CDA, althans, dat is wat de sector steeds beweerde. Dat men misschien iets minder nauwkeurig vloog dan zou kunnen doet daar weinig aan af.

Mijns inziens is het daarom maar de vraag of de HINDER met deze maatregel nu echt vermindert. Met net zo veel (on)zekerheid kan men stellen dat de hinder juist kan vermeerderen door deze maatregel. Immers:

- Men vliegt immers langer over hetzelfde traject, dus er zijn méér kisten te verwerken. Aantallen is mede bepalend voor de hinder. Ik vind dat die nuance door PVRC aangebracht moet worden. Maar PVRC geeft geen commentaar.
- De verhoging van vlieghoogte (als al) boven de gemeente Castricum, Uitgeest of Heemskerk is veel minder dan de verhoging bij NIRSI. Onder NIRSI wonen geen mensen. Dat is Noordzee!

Toch wordt jubelend aangekondigd dat 'het werkt'. Zonder de nuance.

Dit lijkt me vooral een zeer sterk staaltje van mediamanipulatie. De Platforms zouden toch tegenwicht moeten geven aan dergelijk valse halelua-berichtgeving. Helaas gebeurt dat niet.

Een vergelijkbaar voorbeeld van mediamanipulatie, maar dan veel erger, speelt voor Spaarndam. In de beschrijving van het experiment voor parallel starten wordt toch echt gesteld dat de hinder in Spaarndam door dat experiment wordt verminderd. Hoe kan dat nou als ze sindsdien dwars over de woonkern van Spaarndam vliegen?
Dat is gewoon bedrog en iedereen accepteert het.

Geplaatst door Observer uit Nederland

En Gerard stelt weer negatief over Exp 23: En iedereen accepteert het. Spaarndam, Amsterdam west, Amstelveen, Badhoevedorp etc, tekenden protest aan ! Bovendien stelde Groen Links terzake Kamervragen.

Geplaatst door Gerard uit NULL

Moet ik uit uw reactie afleiden dat u de publicatie van de sector m.b.t. het experiment over parallel starten positief vindt?

Geplaatst door Observer uit Nederland

De inhoud van de publicatie UITERAARD NIET. De journalist geeft alleenmaar weer. Maar waar het mij omgaat is Je mag er uit afleiden, dat jij vaak extreem negatief reageert. NIET IEDEREEN ACCEPTEERT HET, DAT WEET JE TOCH.

Geplaatst door Gerard uit NULL

Observer, waarom moet u mij in hoofdletters toeschreeuwen? Ik vind dat onacceptabel.

Wie zijn uw 'niet iedereen?'. Moet ik mijn oren laten hangen naar de wens van uw 'iedereen'? Waarom?

En waarom tutoyeert u mij eigenlijk? Kennen wij elkaar?

Wat misdoe ik in hemelsnaam door misstanden aan de kaak te stellen? Ik ben een positief ingesteld mens. Maar wél kritisch.

Wat ik stel, is dat de sector steeds weer weg komt met het rooskleuriger voordoen van de situatie dan de werkelijkheid. Ook nu weer. Steeds weer nemen pers en algemeen publiek dergelijke onwaarheden klakkeloos over. Dát mechanisme, dát is verwerpelijk. En dát stel ik aan de kaak. Mag dat alsjeblieft zonder gelijk uw schreeuwen over me heen te krijgen?

Geplaatst door leo uit de kwakel

** Het artikel is een prachtvoorbeeld van de denkwijze binnen de sector: "We vliegen beter CDA dús het is een succes".

Waar ik benieuwd naar ben zijn de criteria waarop men de beoogde hindervermindering zal beoordelen, zie ook een van de laatste aline's uit het artikel:

"...De uitvoering van de maatregel zal ook in de komende maanden nauwgezet bewaakt en
geëvalueerd worden, zowel op de technische en operationele uitvoering, als op de waarde als hinderbeperkende maatregel...".

Ik heb nog nergens de criteria kunnen vinden t.a.v. die komende beoordeling als hinderbeperkende maatregel. Ze zouden er moeten zijn anders is elk experiment bij voorbaat zinloos. Erger nog, het kan mogelijk averechts werken doordat er meer geluidsruimte wordt geclaimd.

** Er is in de jaren méér hinder ontstaan doordat er méér gevlogen wordt. Minder hinder krijg je alleen als er minder gevlogen wordt. Daar heb je geen Experiment en geen Alders-tafel voor nodig. Die paar procent kisten die nu ook CDA vliegt helpt mensen onder de routes echt niet ineens aan een gezonde nachtrust. Maar het zorgt wel voor een flink aantal maanden waarin de luchthaven rustig door kan groeien.

** Elke maatregel, elk streven, elk plan dat tot (ook secundair) doel heeft om méér te vliegen moet op een robuist "NEE" van alle omwonenden en hun vertegenwoordigers stuiten.

** CDA-vliegen kon jaren terug al en zou meteen al volledig ingevoerd moeten zijn als onderdeel van het verantwoord ondernemen. Deze slag is een inhaalslag, géén verbeteringsslag.

Enough is enough !

Geplaatst door OB uit Castricum

TECHNISCH VERHAALTJE

Om de gedachten te bepalen: NIRSI ligt boven zee op rond 16 NM
Het traject dat Castricum interesseert ligt, denk ik, tussen 12 en 9 NM (Nautical Miles).
Op dat traject vliegt men rond 133 graden, na NM 10 is dat 184 graden.
Juist in de nauwe ruimte tussen Limmen en Castricum moet die bocht van 133 naar 184 graden worden voltooid.
Kijk je naar de bijgeleverde figuren, dan lijkt het experiment, wat Casticum betreft, nauwelijks effect te hebben op de gemiddelde vlieghoogte, al zal de spreiding van hoogte wat minder worden. Indrukwekkend is dat niet, want helaas wordt de geluidsvervuiling 's nachts (en overdag) in Castricum daar niet alleen door correctie van de vlieghoogte bepaald maar ook door het noodzakelijke bochtenwerk binnen de nauwe corridor tussen Limmen en Castricum in. Die bocht blijft onveranderd.
By the way, het is juist bochtenwerk dat veroorzaakt dat ook overdag de stilte in Castricum zo opvallend veel meer wordt vervuild dan onder andere delen van het Kennemerse landingstraject.
Het zou de LVNL, en BAS net zo goed, sieren wanneer ze over deze zaken opener waren. Zo zie je weer waar de bewoners aan de Alderstafel mee worden geconfronteerd. Hst probleem is overigens ale eens eerder in Castricum besproken, maar blijkbaar in de vergetelheid geraakt.

Mijn leken-Conclusie is: al ziet de grafiek er wat fraaier uit, de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de bewobers in Castricum er weinig aan zullen hebben. Misschien wel de mensen in de vacantiehuisjes in de duinen bij Heiloo.

Het traject is notoir problematisch. Veel erger dan het vergelijkbare naar de Kaagbaan: daar is meer plaats, zowel wat de breedte van het traject aangaat, als de bocht, die daar minder scherp is, terwijl de toestellen zich mogelijk ook hoger bevinden.

Ik heb het gevoel dat we hier weer eens te maken hebben met resultaten die meer propagandistische waarde hebben, zowel tegenover kamerleden, als voor de status van de Alderstafel, dan dat ze de vervuiling van de nachtelijke stilte belangrijk zullen verminderen.

Ik vermoed dan ook dat Observer - als ik mij niet deerlijk vergis uit NES aan de Amstel - Gerard hier te snel aanpakte .


----------------------------------

HOE ZIT DAT EIGENLIJK JURIDISCH?

Tijdens mijn vacantie werd ik er in België is op gewezen dat geluidsmaatregelen die er toe leiden dat de wetgever rechtsongelijkheid schept tussen groepen bewoners niet aanvaardbaar zijn. Het is bijvoorbeeld een reden waarom de anti-hangjongeren fluittoontjes daar niet aanvaardbaar worden geacht. Dit is den aspect dat ook wel eens van belang kan zijn wanneer de keuze gemaakt moet worden tussen concentreren of spreiden van stiltevervuiling, iets wat ook het CDA-vliegen aangaat. Ik denk dat de jurisprudentie zich daarover zou moeten buigen. Iets voor de Alderstafel?Geplaatst door Observer uit Nederland

Hooggeleerde, ik raad u aan eerst goed te lezen. ik schreef: "En Gerard stelt weer negatief over Exp 23" en : NIET IEDEREEN ACCEPTEERT HET, DAT WEET JE TOCH.
dat ging dus over Experiment 23
Terwijl ik verder schreef: De journalist geeft alleen maar weer. Over de diepere technische kant van de publicatie (Nersi)had ik het niet.

Geplaatst door OB uit Castricum

@ Observer :

Laten we ons realiseren waar we mee bezig zijn. Experiment 23, of pilot 5a, is een experiment, niet meer en niet minder. Op zich is het best goed wanneer de Verkeersleiding onderzoekt hoe of het een en ander het beste werkt. Daar zijn ze voor.
Waar ik, hooggeleerd of niet, mee zit is dat gekissebis niet werkt. Onduidelijke informatie werkt ook niet. Ik ga dus verder niet in op Uw commentaar. Mijn maatschappelijke taak, is het mee te helpen nadenken over hoe we er samen uit kunnen komen.

Ik zou graag willen dat men zich, ook aan de Alderstafel, bewust wordt dat het enig zinnige dat omwonenden, zoals ook U, kunnen doen is nadenken of het mogelijk is algemene principiële zaken aan de orde te stellen.

Daar zijn bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

PLATGETREDEN PADEN BEDRIEGEN

[1] De platgetreden en onoverzichtelijke paden van de collectieve oordeelsvorming berust over de betekenis voor de burger van milieuvervuiling door luchtverkeer, nu eindelijk eens ontmaskeren als berustend op manifest foutieve, onzorgvuldige en onvolledige procedures en aannames.

REGELDENKEN BESCHADIGT VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET NU

[2] De verschuiving van de aandacht voor middellange en lange termijn doet de omwonenden aan de tafel vergeten dat ze er niet zitten om mee te werken aan regelgeving en te experimenteren. Daarvoor missen ze iedere competentie. Die hebt U niet en ik niet.
Het probleem is namelijk dat milieuvervuiling twéé aspecten heeft: de lange-termijn bescherming enerzijds, maar de actuele leefkwaliteit in het hier, heden en nu, aan de andere kant. Het eerste is een kwestie van grenzen stellen en handhaven, het tweede een kwestie van hoe je het doet.

De zorg voor de dagelijkse kwaliteit van het actuele milieu waarbinnen ieder mens plezierig en in rust met zijn medemens moet kunnen omgaan, kun je niet met regels vastleggen, maar is afhankelijk van het actuele verantwoordelijkheidsgevoel en de deskundigheid van de mensen van de verkeersleiding.
Regels of niet, binnen de bestaande regels moet de verkeersleiding de opdracht te hebben te zorgen voor een zo min mogelijk stilte-vervuilend vliegverkeer.
Het grote falen van de politiek is dat alle geregel de aandacht heeft afgeleid van het voorzien in het toedelen van verantwoordelijkheid en het verschaffen van de middelen aan de genen die voor het actuele verkeer verantwoordelijk zijn. Als de bewoners aan de Alderstafel dát zouden kunnen afdwingen, dan hebben ze er niet voor niets gezeten.

Negatief? Ja. Ik deel de mening dat het vasthouden aan de bestaande praktijk ten aanzien van geluidsvervuiling door luchtverkeer en de inruil van het uitoefenen van verantwoordelijkheid voor te uitsluitende aandacht voor regelgeving, voor een deel het gevolg zijn van maatschappelijke fixatie op economisch eigenbelang ten koste van het plezier in mensen. Ik deel de mening dat de bedrijven inzien dat verantwoordelijke verkeersleiding wel eens vrijheidbeperkend kan zijn.
Maar welke vrijheid wil je beperken? Die van de bedrijven om te verdienen of die van mensen om in een plezierig milieu te leven?
Daarmee kom ik aan een derde puntje:

RECHTSONGELIJKHEID?

[3] Zoals gezegd, denk ik dat teveel aandacht voor regels ten koste van het individu, door de dan logische gevolgtrekking dat concentratie van vervuiling minder mensen 'kost' dan spreiding, fundamentele rechtsongelijkheid in de hand werkt. Ik dank dat die muis een staartje kan hebben als het probleem bewust wordt gemaakt.

Des te belangrijker is dat we de kans nemen de zaken door te prikken. Daarvoor heb ik geleerd.


Geplaatst door Observer uit Nederland

U schiet dus langs mijn vraag/het door mij gestelde, heen.
Om vervolgens wel een heel verhaal te houden,
waar ik het (afgezien, van wat onduidelijke zinnen, uw stijl is nu en dan nog al versluierend )volledig mee eens ben.

Ik vermoed, of weet in feite wel zeker, dat de Platforms èn de Bewoners-vertegenwoordigers de feiten door u beschreven heel erg goed kennen. Zij doen echter m.i. hun stinkende best, om althans nog iets te redden. Maar ik heb het donkerbruine vermoeden, dat het wel eens een heet voorjaar/zomer, kan gaan worden.
Ik raad u aan de media maar goed in de gaten te houden, want eens zal men toch met iets naar buitenmoetenkomen? Er zou immers een Aldersadvies 31 maart komen? Er is nog steeds
geen zwarte rook, laat staan witte. Ik ben benieuwd.
Al jaren sleept de discussie zich voort, en tracht men met pappen en nathouden voort te gaan. (In de nederlandse politiek. W.b. de macropolitieke ontwikkelingen raad ik u aan het artikel: Duivels dilemma door Bart Koning nog eens te lezen : HP de Tijd pag 12 -30 maart 2007 week 13 .
Nog steeds lijkt de politiek niet de ernst van de situatie te (willen) kennen. De wal zal dan het schip gaan keren. Nog een oude: Een land krijgt de regering die het toekomt. Op een aantal punten zijn we nog steeds een buitengewoon verwend volkje, met wel steeds meer scheefgroeiende verhoudingen tussen de zeer goed bedeelden en de rest.
Wat betreft het schipholdossier, en dan komen we weer terug bij het punt waar we het wel zeer eens over zijn: Die LVNL deugt niet.

Geplaatst door OB uit Castricum

Heer Observer/(Heer Griese, naar ik dus meen),

De LVNL deugt wél.
Wat niet deugt is de opdracht en de situering waarbinnen de LVNL moet werken.

Móét, ja. De schuldigen zijn uiteindelijk U en ik, want als burgers zijn we verantwoordelijk voor onze eigen regering en de wijze waarop deze regering zijn verantwoordelijkheid waar maakt. Ik denk dat onheldere taal en opportunistische agressiviteit tegen 'anderen' niet helpt om daar verbetering in te brengen.

Het kan mij niet schelen wat U vindt van mijn stijl. Wat mij ten zeerste kan schelen, en uitsluitend dat, is Uw en mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Indien de doelstelling die ik altijd voor ogen heb gehad, maar die ik steeds scherper ben gaan zien ook de uwe is, dan pleit dit voor U en voor mij en vooral voor de doelstelling. Ben ik een laatbloeier? So what?
U begrijpt tenminste wat ik hier bedoel en dat geeft hoop dat ook anderen misschien mee gaan denken.

Het is overigens waar dat het aanhoudend streven naar verheldering van de situatie zijn vruchten al heeft afgeworpen, maar nog steeds onvoldoende. Dat maakt het broodnodig, ook nu nog steeds, dat de zaken openlijk worden beproken. De wegen die U bewandelt zijn de mijne niet en dat is maar goed ook. er zijn nu eenmaal vele wegen naar Rome.

Geplaatst door Nico uit Den Haag

Goh, Jan. Ik heb je wel eens belangwekkende informatie over vliegtuiggeluid gestuurd. Maar tja, je had de klep van je brievenbus dicht gedaan. Je kent toch wel de cartoon met Oppie, de man, die citeerde van de Bhagavad Gita: "If the radiance of a thousand suns were to burst at once into the sky, that would be like the splendor of the mighty one. Now I am become Death, the destroyer of worlds", toen de bom plofte.
De man, die 17 talen sprak, in 6 weken college in het Nederlands gaf aan de Valkenierstraat in A'dam. De plek waar nu de voorzitter van de KNAW college geeft over o.a. snarentheorie.
Oppie was de wetenschappelijke directeur van het programma om de atoombom te ontwikkelen. In '48 of nog later werd hij door opmerkingen van Edward Teller, de vader van de Amerikaanse H-bom, voor de Mccarty commissie, van het atoomprogramma geweerd. De strekking van de cartoon was: wie wordt er van wat geweerd. Net zoals Einstein die werd ook geweerd.

O ja, Ik bedoel natuurlijk Oppenheimer, de eerste directeur van het Institute for Advanced Study. In ieder geval weet ik nu dat ik het je niet hoef te sturen en dat je terecht er ook niet om gevraagd hebt.

Geplaatst door Albert uit Castricum

@Observer
Nirsi ligt op ongeveer 19 mijl en Castricum zal zo tussen rond de 13-14 mijl liggen. In de grafieken zie je dat er dan dat er naar schatting ongeveer 5-15% hoger wordt aangevlogen op die afstand.
@Liesbeth
Het verschil in vlieghoogte boven Castricum als gevolg van de hogere aanvangshoogte bij het NIRSI aanvliegroute punt is inderdaad gering. Dat is echter niet waar het om draait. Het gaat erom dat de CDA geleidelijk daling veel stiller is omdat er minder motervermogen word ingezet in een soort glijvlucht.

Dat er geen vergelijkbare grafieken qua periode zijn neergezet is niet erg omdat het belangrijkste verschil heel duidelijk is, ook in cijfers. (en het zou vervelend zijn om te moeten wachten tot november 2008 voor exactere vergelijkbare periode omdat dan pas deze metingen 1 jaar worden gedaan).
Wat uit de cijfers duidelijk blijkt is dat in veel meer gevallen een geleidelijke glijvlucht wordt gebruikt. Het geringe hoogteverschil zal daarbij boven Castricum nauwelijk tot geluidsreductie leiden maar het gebruik van een geleidelijke glijvlucht met minder motervermogen hopelijk wel.

Het zou prettig zijn als dergelijke glijvluchten ook overdag meer gebruikt zouden kunnen worden.

Geplaatst door OB uit Castricum

@Albert

Uw en mijn schattingen en interoretatie liggen dus niet zover uiteen.
Een niet door U genoemd puntje is echter dat bij Castricum niet alleen wordt gedaald, maar dat dat daar ook de vliegrichting verandert. Bent U niet van mening dat dit geen geruisloze procedure is?