Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Een uur langer nachtelijk vliegverkeer

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 771 
|
 NHD 
Een uur langer nachtelijk vliegverkeer Download het gehele artikel 'Een uur langer nachtelijk vliegverkeer'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door J.H.Borst uit Heemskerk

De Alderstafel, het "inspraakgebeuren" bij uitstek.We plaatsen één voor de inspraak- bijeenkomst te Hoofddorp een berichtje in het NHD, dat een ieder zijn zegje kan doen en voorhands wetend dat geen "kip"daaraan kan voldoen, hetgeen natuurlijk de bedoeling is.Daarenboven, we doen aan inspraak, dus zeur niet!! We stellen dat het lawaai elders verminderd en op minder drukke bewoonde plaatsen toeneemt.Wat toeneemt staat vast en dat is het aantal vliegbewegingen.De daarmede gepaard gaande overlast natuurlijk ook.Wie stelt vast dat die andere daadwerke- lijk minder geluidsoverlast krijgen. Amsterdam is aandeelhouder Schiphol. kan deze gemeente op deze wijze enigszins sturing geven aan de ovcerlast.?? Zo ja dan is er een taak weggelegd voor de IJmondgemeenten.

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Het staat er, maar niet echt: Die Amsterdammers en Zaandammers hebben al 7 uur op 1 oor gelegen en krijgen er nog eens een uurtje bij. Waar de hinder naar toe gaat daar liggen de mensen al de halve nacht in de herrie en krijgen er nog een uurtje herrie bij. De regio Amsterdam die de grootste profiteur is van Schiphol weet uitstekend de negatieve effecten bij de buren in de tuin te flikkeren. Wij noemen zoiets asociaal.

Geplaatst door JanGriese uit Amstelveen

Mag ik u er op wijzen, dat Amstelveen Buitenveldert 56 % meer nachtvluchten gaat krijgen !

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

De VGP zat er dan niet bij tijdens de Alders tafel, maar ze wilden het zelf in de korte termijn convenant opgenomen hebben:
"Wij vinden dat de volgende passages in het convenant voor de korte termijn moeten worden opgenomen:"
"2. In het middenlange termijn convenant komt een afspraak dat het baangebruik blijft
2+1 voor overdag en 1+1 in de nacht; dat laatste tot 7.00 uur; Buitenveldertbaan en
Aalsmeerbaan dus niet gebruiken tussen 6 en 7 uur, tenzij het door speciale
omstandigheden (slecht zicht of harde oost-west wind) echt onvermijdelijk is. De
volumeontwikkeling wordt daartoe in de hand gehouden onder meer door de
nachttarieven tot 7 uur te hanteren. Het nachtregime met de speciale nachtroutes en
nachtelijke vliegprocedures kan daardoor ook tussen 6 en 7 uur worden uitgevoerd.
Dit betekent dat het nachtregime dan voortaan tot 7 uur geldt"

En aan het eind van brief:
"Wij roepen de Gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer alsmede de Provincie Noord
Holland op het thans voorliggende convenant Hinderbeperking, dat geen recht doet aan de
belangen van hun inwoners, niet te ondertekenen tenzij bovenstaande 4 voorwaarden alsnog
in het convenant worden opgenomen."

En dan nu roepen 'maar wij zaten er niet bij' is wel heel zwakjes.

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Dat zegt mij helemaal niets meneer Griese. 3 in plaats van 2? Elke nacht? Tussen welke tijdstippen? Wat is uw bron?
Becijfert u ook eens hoeveel geld en banen Schiphol aan Amsterdam doneert en vervolgens hetzelfde aan onze regio en kijk dan eens naar de klachten cijfers voor en na de Polderbaan.

Geplaatst door JanGriese uit Amstelveen

Ik heb het hier over nog maar een van de gevolgen van de MER KT (LVB)

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Ik heb het snel gelezen maar ik zie nergens dat de Buitenveldertbaan structureel als nacht baan ingezet gaat worden. U doelt dan waarschijnlijk op de verruiming van het handhavingspunt en dat betekent dat er meer gevlogen KAN gaan worden. En dan alleen als de omstandigheden in de nacht het onmogelijk maken op de normale nachtbaan te vliegen. Hoe vaak denkt u dat gebeurt? 30 keer per jaar? Nou, al die andere nachten vliegen ze dus bij ons over. Dat is het verschil.

Geplaatst door JanGriese uit Amstelveen

De Buitenveldertbaan is erg aantrekkelijk voor de KLM omdat deze een kortere Taxitijd heeft. Van het ene jaar van 28000 vluchtennaar 39.000 vluchten. Is dat niet genoeg heer Willem?
En ik laat het nog maar eens scherp weten: WIJ PROCEDEERDEN als PLRS en SWAB tot aan de Hoge Raad TEGEN DE AANLEG VAN DE POLDERBAAN, toen u boven het Noordzeekanaal
nog allemaal op 1 oor lag. Wij voorspelden steeds: Voorlopig wordt de overlast minder op de Buitenveldertbaan (Meest dichtbevolktegebied samen met Aalsmeer/Uithoorn)minder door de Polderbaan, maar die winst zal na 3 tot 4 jaar verdwijnen. En dat is wat nu gaat gebeuren.
ALLES ZAL DIENEN TE WORDEN INGEZET OP MINDER VLIEGEN. OP is OP ! ! ! !

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Maar dat zijn geen NACHT vluchten meneer Griese en daar hadden we over. Ik krijg meer dan 100.000 vluchten per jaar links of rechts of over me heen, 24 uur per dag. En ik lag helemaal niet op 1 oor, en ook in Castricum deden ze dat niet. U bent blijkbaar net zo onbekend met de situatie als Schultz. Wij liggen sinds 1996 onder vuur van de verlegde vertrek en landingsroutes van de Zwanenburgbaan. Haal de klachtencijfers uit die tijd maar eens op.

Geplaatst door Ton uit NULL

Precies meneer Griese. Minder vliegen geeft minder hinder. In de hele regio a.u.b. Dát behoort ons aller doel te zijn.
Tegen elkaar (laten) uitspelen is een slechte zaak en zal het doel niet dienen.

Geplaatst door BS uit Castricum

Meneer Griese,
Minder vliegen is voor deze en volgende regeringen geen optie. Ik voorspel u dat elke poging om Schiphol te beperken wordt getorpedeerd, desnoods weer tot aan de Hoge Raad. Dat wij in dit gedeelte van NH zaten te pitten (niet echt, onze politieke vertegenwoordigers hebben donders goed geweten wat er stond te gebeuren) is helaas historie en 'eeuwig sund'.
In mijn beleving is het niet redelijk en niet billijk dat een gemeente als Castricum op respectabele afstand van Schiphol (buitenproportioneel) de rekening krijgt gepresenteerd voor een vermindering van de overlast elders. Ik weet het; er zijn nog andere gedupeerden en wellicht nog meer geschaad.
Neemt niet weg dat er een welbewuste keuze is gemaakt om het vliegverkeer uitgerekend op deze manier over deze hoek te laten vliegen. Iemand heeft dat ooit bedacht. En die afweging deugt niet. De inwoners zijn hier overvallen omdat ze rederlijkerwijs nooit hadden kunnen bevroeden dat dit er aan zat te komen. Ik kan de rationaal achter de beslissing om over minder dichtbevolkt gebied te vliegen wel begrijpen, maar de hinder moet hier minder (en tot normale proporties worden teruggebracht). Het is volgens mij ook geen zaak van distributief onderhandelen (de ellende die jij niet hebt krijg ik) maar redelijkheid. Schiphol, Amsterdam en Noord-Holland handelen m.i. laakbaaar door de ellende naar de buitengebieden te exporteren. Deze gebieden worden daarna politiek ingekapseld en monddood gemaakt. Wat ons rest is of te accepteren of ons recht te halen. Onder andere het recht op een onverstoorde nachtrust.

Geplaatst door JanGriese uit Amstelveen

Ach, het enige wat helpt is minder vliegen. DE SITUATIE IS ZO ALS DEZE IS Wij wilden dat niet zo. Wat wij net als u NIET weer wilden ,is gek worden in dit dichtbevolkte gebied.
Zo is hetTon, Vanuit de HUIDIGE situatie elkaar niet uit elkaar laten spelen. PVRC is m.i. nog steeds bezig de route via Alkmaar om te leiden.
Ik gun iedereen het allerbeste, maar ben onze lieve heer niet.
Het ga u allen goed