Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Een nieuw geluidsstelsel voor Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 677 
|
 Platform Duurzame Luchtvaart 
Een nieuw geluidsstelsel voor Schiphol

De luchtvaartsector, lokale en regionale bestuurders, bewonersvertegenwoordigers en het Rijk aan de Alderstafel Schiphol zijn het eens geworden over het starten van een experiment voor een nieuwe normen- en handhavingstelsel voor Schiphol. Het advies wordt op donderdag 19 augustus 2010 door voorzitter Hans Alders aangeboden aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM. Hans Alders: “Ik ben blij dat de partijen in staat zijn geweest om zo’n complex vraagstuk tot een goed einde te brengen.”

Het gaat om uitvoering van afspraken uit het Aldersakkoord van 1 oktober 2008, binnen de kaders zoals die door de Tweede Kamer zijn meegegeven. Het huidige stelsel is destijds door de Tweede Kamer failliet verklaard vanwege de te grote complexiteit. De centrale
gedachte achter het nieuwe geluidsstelsel is om voor elke start en landing de minst overlastgevende start- of landingsbaan te gebruiken als de veiligheid en het weer het toelaten, met behoud van de mainportdoelstelling. Het systeem kent een bescherming voor
de omgeving die minimaal gelijkwaardig is aan het huidige systeem en is voor de luchtvaartpartijen operationeel werkbaar. Daarvoor is een uitgebalanceerde set van regels ontwikkeld die de inzet van banen reguleert. Tegelijkertijd hebben de partijen afspraken
gemaakt over vervolgstappen in de ontwikkeling van zogenaamde geluidsarme naderingen (CDA’s).

De Alderstafel Schiphol adviseert om 1 november 2010 te starten met het 2 jaar durende experiment, waarin het nieuwe geluidsstelsel moet bewijzen dat het ook in de praktijk voor alle betrokkenen afdoende werkt. Tijdens het experiment met de nieuwe regels blijft het
huidige stelsel met grenswaarden in handhavingspunten van kracht. Uitgangspunt van het nieuwe geluidsstelsel blijven de zogenaamde gelijkwaardigheidscriteria. Deze criteria bepalen onder andere het maximale aantal ernstig gehinderden in de omgeving van Schiphol.

Volgens afspraak met de Tweede Kamer is er tijdens de uitwerking contact onderhouden met de bewonersverenigingen die niet aan de Alderstafel Schiphol vertegenwoordigd zijn. Verder heeft een onafhankelijk jurist getoetst en geoordeeld dat het geluidsstelsel voor de
experimentfase voldoende concreet en reëel is om vergelijkbare rechtsbescherming aan omwonenden te kunnen bieden.

Het Advies over het experiment voor een nieuw normen- en handhavingstelsel voor Schiphol is te vinden op: www.alderstafel.nl/filelib/file/19082010%20Aldersbrief%20NNHS.pdf


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Bas van den Born uit NULL

Wat jammer, dat weer de geluidscontouren berekend zijn en niet gebasseerd zijn op metingen. Ook jammer dat het Transition-level niet omhoog gaat. Verhoging van TL levert winst voor iedereen op en is bovendien veiliger.

Geplaatst door jhGriese uit Amstelveen

Dit persbericht is exact hetzelde als het persbericht van Alders zelf

Geplaatst door zonder naam uit NULL

Ik dacht dat dit een kritische club was. 'Duurzaam' met de betekenis 'vooral doorgaan'?

Geplaatst door victor uit krommenie

Onderstaande tabel lijkt niet verkeerd voor het Noorden (castricum/uitgeest/knie), maar er staat geen tabel met gegevens als er 510K vluchten zijn, want dan ziet het er heel slecht uit!! Dioe was er wel, maar is niet in de deze info gestopt van de Aldersbriefg. De Zwanenburg landingen neemt gigangtisch toe met ruim 40 %!!, maar dat staat hier niet!!

2008
Totalen bij
het huidige
stelsel
2008
Totalen bij
het nieuwe
stelsel
Absoluut
verschil
Procentueel
verschil
Startbaan
36L (Polderbaan) 44.300 49.300 + 5.000 + 11,3%
24 (Kaagbaan) 101.300 96.300 - 5.000 - 4,9%
36C (Zwanenburgbaan, naar het noorden) 24.100 26.600 + 2.500 + 10,4%
18L (Aalsmeerbaan) 36.500 34.000 - 2.500 - 6,8%
09 (Buitenveldertbaan) 7.200 7.200 0 0,0%
18C (Zwanenburgbaan, naar het zuiden) 700 700 0 0,0%
Landingsbaan
18R (Polderbaan) 82.900 81.800 - 1.100 - 1,3%
06 (Kaagbaan) 46.700 51.700 + 5.000 + 10,7%
18C (Zwanenburgbaan, vanuit het noorden) 32.400 26.000 - 6.400 - 19,8%
36R (Aalsmeerbaan) 20.800 23.100 + 2.300 + 11,1%
27 (Buitenveldertbaan) 26.200 26.200 0 0,0%
36C (Zwanenburgbaan, vanuit het zuiden) 3.900 4.100 + 200 + 5,1%

Geplaatst door jhGriese uit Amstelveen

Het zou een DRAMA zijn, als de Aantalsnormen
zouden verdwijnen! Aantalsnormen zijn: Eerder vastgestelde aantallen burgers die gehinderd mogen worden, overdag en snachts.
Ernstig gehinderden en ernstig slaapverstoorden.

DIT SCHRIJFT PROF Michiels hierover:

Een belangrijke nog te maken keuze betreft de aantalsnormen. Op p. 5 van de brief wordt
gesteld dat aantalsnormen lastig te bepalen zijn en thans ook nog niet zijn vastgesteld. Het
spreekt vanzelf dat het voor de rechtsbescherming van eminent belang is dat deze normen
tijdig worden vastgesteld of dat een alternatief wordt gevonden dat even duidelijk is, althans
een alternatief dat de rechtsbescherming van omwonenden in voldoende mate waarborgt.
Handhaving en bijstelling normen tijdens experiment
Het experiment wordt uitgevoerd volgens daarvoor opgestelde regels, maar in een situatie
waarin tegelijk de vigerende wettelijke normen moeten worden geëerbiedigd. Dit brengt een
zekere spanning mee. Op p. 8, eerste alinea, staat wat er moet gebeuren wanneer tijdens het
experiment de thans geldende wettelijke grenswaarden voor een of meer handhavingspunten
worden overschreden. Bij een bedoeld effect van het experiment ‘wordt de grenswaarde
aangepast.’ In de tweede alinea staat echter dat in zo’n geval ‘een vervangende grenswaarde
[zal] worden aangevraagd middels het experimenteerartikel uit de Wet Luchtvaart (8.23a).’
Hierover zal een advies van de Alderstafel worden gevraagd en inspraak worden geboden.
Als echter al vaststaat dat de grenswaarde zal worden aangepast, is deze procedure een rituele
dans. Ik adviseer daarom deze passage aan te passen in die zin
3
- dat bij dreigende overschrijding van een grenswaarde tijdig een aanvraag wordt ingediend
voor een vervangende grenswaarde;
- deze bij een positief besluit wordt aangepast;
- dat als op die aanvraag voor een vervangende grenswaarde negatief wordt beslist, de regels
van het experiment zullen worden bijgesteld teneinde verdere overschrijding te voorkomen. worden,als de Aantalsnormen gaanverdwijnen:

Ook nog veel mist nog dus !