Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Een crisislesje voor Schiphol

 |
 Geplaatst door: Theo K 
 |
 Bekeken: 1570 
|
 NRC-Handelsblad column 'Lex et libertas' 
Een crisislesje voor Schiphol Download het gehele artikel 'Een crisislesje voor Schiphol'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

WAARHEID DRIJFT BOVEN

Perfect de spijker op zijn kop.

Zowel, de analyse van de machteloosheid van afspraken aan een polderorgaan als de Alderstafe, wanneer het gaat om zorg voor van de actuele kwaliteit van leefbaarheid, waar en wanneer er wordt gevlogen

Als het pleidooi voor het opnemen in luchtvaartnota en wetgeving van een direct naar de Verkeersleiding gerichte opdracht tot zorg voor behoud van actuele kwaliteit van leefbaarheid onder het gebruikte luchtruim, onderworpem aan een van belanghebbenden onafhankelijke controle.

Zie de nota uit 2004:
www2.vlieghinder.nl/knipsels_pmach/pdfs/040408_ALS_EEN_GOED_INSTRUMENT.pdf

We mogen hopen dat deze bijdrage van een gezaghebbend blad als de NRC van betekenis blijkt voor het oordeel de verantwoordelijken voor onze parlementaire democratie

Geplaatst door BS uit Castricum

We hebben wel meer van deze uitstekende analyses gezien en de hoop gehad dat er iemand in de Politiek het licht zou zien. Het tegendeel is gebleken, er is geen dwarsligger meer over en de nakende economische recessie zal niet helpen.
Wat wel helpt? Deze ongelukkige manier van werken aan te vechten of te laten toetsen door een (misschien zelfs Europese) rechter op fundamentele issues. Wat te zeggen van de kennelijke strategie om een groep bewoners onder de Alders tafel te schoffelen.? We hadden toch niet heus gedacht dat die Tafel er is gekomen om de bewoners inspraak te geven? Of de mate waarin bewoners (of groepen daaruit) zijn gediscrimineerd? Hoe redelijk is het om de 'dunbevolkte' delen van NH het gelag te laten betalen? Waar is die houtzagerij die mensen om 5 uur s'ochtends uit de slaap mag halen. Waar is die chemische fabriek die mensen structureel op een spray van chemische stoffen mag trakteren? Kent u ze ergens in Europa? Ik niet. En dat is goed zo. Pak een issue uit de vele en 'nail them'.

Geplaatst door observer uit Nederland

Een Uitstekend verhaal van Kuitenbrouwer, dat in principe ook dat van de Tegenstemmers was/is. Het Eindadvies moest en zou een gehele deal zijn. Wij de cap, en zij de handhavingspunten. Schandelijk. Lees het Positionpaper/Gemeenschappelijk standpunt
op deze site onder Actueel. Punten 1 en 11.
geschonden, door de Zwanenburgers, die vanaf het begin iets dergelijks in hun geheime boekje hadden staan. Men gaat een experiment doen, waarbij de sector zich natuurlijk 2 jaar netjes zal gedragen, (Niet moeilijk gezien de olie/energie en economische malaise) Maar daarna is de burger haar bescherming totaal kwijt ! 10 dagen voor de Eindstreep liet Alders al weten: Dit VVA blijft er in, en zal u moeten accepteren. Enkelen waren VOOR dat Eindpaket +VVA, en enkelen waren hopeloos naief en dachten, we krijgen het er na nog wel in,ondanks de pertinente uitspraken in woord en geschrift van Alders. De andere helft TEGENstemmers, trokken hun conclusie en bedankten voor de eer. De Voorzitter zag de coup allang aankomen, en bedankte al eerder voor de eer. Maar door wat geronselde stemmen bij Dorpskernen in de Haarlemermeer, (die nog nooit van een Aldersadvies hadden gehoord,)
kregen de Voorstemmers de meerderheid.
(Met in totaal 8 van de 11 of 12 komend uit de Haarlemmermeer.)
Verder stelt Kuitenbrouwer, dat er eindelijk een Luchtvaartautoriteit moet komen.
Die is er al,liet een piloot Kuitenbrouwer al weten, maar wel met de Sector pet op. De Piloot toonde zijn brevet,waar het woord Luchtvaartautoriteit vet op prijkte.
En BS : U heeft groot gelijk, Dit zou door zeer onafhankelijke rechters getoetst dienen te worden. (De heer Alders toverde 1 minuut vor 12 nog het voorstel uit de hoge hoed,dat er een onafhankelijke univesiteitsprof alsnog naar zou mogen kijken. U weet welhoe dat vaakafloopt: Die worden vooraf met zorg gekozen,en hebben vaak niet de rechte rug, die b.v. Berkhout wel had.Voor een Onafhankelijke hoge rechter zullen de Tegenstemmers uiteraard ook pleiten. Maar de Kamer zal eerst aan het verstand moeten worden gebracht,dat dit geheel zo niet kan. Een zo belangrijke zaak als het handhavingsstelsel, voor dehele regio, dat zeer nadelig is voor de Omwonenden werd in amper 5 maanden tijd in elkaar geknutseld.
tot slot, BS: Geheel met u eens, met die aantekening,dat onder de Tegenstemmers waren: Platforms uit Aalsmeer, Amstelveen, uit een groot deel van Amsterdam, van uit Heemskerk,Assendelft en Castricum, toch geen dun bevolkte gebieden.

Geplaatst door Vreemde Volgel uit Amsterdam

"Kukeleku", de haan kraaide voor de 3e keer. De huisarts realiseerde zich, dat hij de het klootjesvolk inderdaad had verlochend. Hij probeert het nog goed te praten en zegt: jullie hebben er geen verstand van. Ik ben tot het laatste moment bij mijn meester gebleven en ik ben ook de enige die het weet. Wat schreeuwen die mensen nu toch, dat ik het niet goed heb gedaan? Hoe kan dat nou? PPfffffffffff.
Even het mandaat zoeken. Van wie? Kan het niet vinden. Was het er ooit? Stond daar ook iets in over het VVA gedoe? Er ligt hier ligt ook wel gigantisch veel papier. Nou ja, dat zoek ik later nog wel eens op. Ik had een duidelijk mandaat meegekregen meneer Kuitenbrouwel begrijpt u wel dus ehhhh, gebasseerd op Vliegtuigen Vliegen Veel. Dus ehhhhd daar zijn ze tenslotte voor gemaakt. Waar ze vliegen? Ja meneer Kuitenbrouwel, zolang dat niet teveel boven mijn kop is ... Dat laatste niet opschrijven a.u.b meneer Kuitenbrouwel. Dat vind ik in dit verband niet passen.
Nee, die platforms die hebben er helemaal niets van begrepen. Gelukkig hebben we die door met wat kraaltjes en spiegeltje te strooien over de streep kunnen helpen. Helpen ja. Ik ben huisarts begrijpt u wel en ik weet dus wat goed voor ze is. Dus ehhhh. Ja, die voorzitter die zag het helemaal niet meer zitten. Finaal over zijn toeren. Ik zei nog tegen hem: neem nou een beetje epo dan red je het misschien nog net. We stonden tenslotte net voor de eindstreep. Dus ehhhh ja, je moet natuurlijk wel over enige capaciteit en uithoudingsvermogen beschikken zoals ik om het allemaal nog te snappen. Dus ehhhh voor mij is het gesneden Pijnenburg nauurlijk na zoveel jaren en vacanties all over the world. Alders heeft precies opgeschreven wat ik hem verteld heb. Kijk dan toon je aan dat je er kaas van hebt gegeten. Het heette tenslotte ook de TAFEL van Alders. Zo'n kerel. Die weet tenminste waarover hij praat. Daarom wordt ie ook door jan en alleman ingehuurd, die snor. Dat laatste niet opschrijven meneer Kuitenbrouwel, dat vind ik niet gepast. Ja, ze zeggen van wel 100 nevenfuncties. Zou dat kloppen? Kan het me nauwelijks voorstellen meneer Kuitenbrouwel. Dat kan toch niet. Nee, zou ik ook denken. En dat alles voor de kat zijn viool? Ik bedoel voor noppes nada.? Dat weet ik niet zeker, maar veel zal het niet zijn. Die man heeft bezieling. Zo noemen ze dat in ons jargon. Hij was tenslotte minister van milieu destijds. Veel herrie voorelkaar gekregen in Den Haag. Daarom voelde hij zich ook direct thuis in het dossier. Natuurlijk met mijn helpende hand, maar daar kreeg ik tenslotte ook een vergoedinkje voor. Oh, dus u wordt daarvoor betaald? Nee, dat nou ook weer niet (zoveel, Red.), maar ehhhh dus ehhhh gewoon bijna liefdewerk oud papier meneer Kuitenbrouwel. OK, dan tenslotte nog even over uw vacanties die u de afgelopen tijd heeft gemaakt. Ik hoorde u zoiets zeggen van Japan, Galapalos, Antartica? Interessante gebieden. Ik wist ook niet dat de KLM al die gebieden aandeed eerlijk gezged en gezwegen, de mainport Schiphol onderschat je dan natuurlijk al gauw. U bent een echte wereldburger is mijn conclusie, die de zaken groot ziet. Daardoor hebben ze u natuurlijk ook afgevaardigd aan die tafel met de echte kenners van het Schipholspel. Dan reken ik even voor het gemak niet die vliegende tapijten van platforms mee. Althans dat gedeelte wat er niets van snapt en ook nooit zal snappen. Mag je ook niet verwachten van zo'n clubje noordhollandse bolleboeren natuurlijk. Er waren een paar bij die het wel snapten en die heb ik meteen voor m'n karretje gespannen. Dat begrijpt u natuurlijk wel. Ik moet zeggen: ze hebben met verf de boel dicht gesmeerd. Ik bedoel dus ehhhh met verve de boel verdedigd, zoals ik het mandaat had afgesproken met dus ehhhh Verwegen en die snor. Oh, dat ontglipte me toch nog een keertje meneer Kuitenbrouwel. Maar dat laatste heeft u niet gehoord, dus ehhhh.
Oh, wacht. Voordat u weggaat. Ik kreeg laatst van confrere een fotoscan, voor u een MRI-scan, van mijn schedel die ooit werd gemaakt omdat men mij toch wel speciale kwaliteiten toedichtte. Daarop is nou precies te zien, ik zal er voor u een pijltje bijzetten, waar die met veel hinder ontwikkelde vliegknobbel zich heeft ontwikkeld. Misschien wilt u die aan een van uw collega's geven van de medische redactie om daar ook nog eens wat dieper in te duiken. Zullen we het hier dan voorlopig bij laten? Ik heb er vertrouwen in.

Geplaatst door Angela uit Limmen

Wat wil je met dit verhaal zeggen vreemde vogel?. Is dit jouw fantasie of...?

Geplaatst door E. von der Meer uit Castricum

Zaken op een rijtje gezet
Teneinde zaken voor de lezer inzichtelijk te maken/houden denk ik er goed aan te doen om u deelgenoot te maken van volgende analyse
• Met uitzondering van Zwanenburg en Spaarndam hebben alle platforms een aantal keren tijdens een VGP vergadering een NO GO uitgesproken m.b.t. Vliegen volgens afspraak (VVA). Dit is een van de hoofdonderwerpen van het Alderstafeladvies.
• Het Alderstafeladvies moet integraal worden goedgekeurd, dus incl. VVA
• De inhoud van het advies kan naderhand alleen worden gewijzigd als alle partijen dit wenselijk vinden
• Nadat VVA aan de Alderstafel is geaccordeerd zal de sector echt niet willen terugkomen op het afschaffen van de lokale rechtsbescherming/zekerheid van de bewoners. Hiermee is namelijk binnengehaald waar men de hoogste prioriteit aan geeft. Meer flexibiliteit voor de sector t.k.v. de bewoners .
• Recentelijk hebben de leden van VGP alsnog in meerderheid gestemd voor het geven van een positief advies aan het voorliggende Aldersadvies om maar bij de verdere uitwerking van dit advies er bij te kunnen blijven om zaken naar mogelijkheid te repareren/corrigeren m.b.t. VVA
Mijn persoonlijke conclusie is dat dit tegen beter weten in het vastgrijpen van een laatste strohalm is. Zie bullet point 3.

Hoe gaat VGP (de gezamenlijke platforms) verder?
Het valt niet te ontkennen dat de platforms inmiddels in 3 groepen zijn te verdelen. De “voor” stemmers (verdere deelname Alderstafel),”tegen” stemmers (achten verdere deelname zinloos) en de groep “minder actieve leden” (geen duidelijke positie) Het zou mooi zijn als ondanks deze verschillende beoordelingen het toch mogelijk zou zijn om gezamenlijk de belangen van de bewoners te kunnen verdedigen. Ik acht dit echter als weinig realistisch omdat de “voor” stemmers inmiddels teveel hebben weggeven teneinde daarover nog een open dialoog te kunnen voeren.
Cees van Oijk (dorpsarts Zwanenburg) heeft zelfstandig zonder afstemming met de andere leden van de bewonersdelegatie de grenswaarden (lokale rechtszekerheid) al voor het defintief worden van het Aldersadvies opgeofferd en wel in ruil voor de CAP (plafond van 510 k vliegtuigbewegingen). Nu dit formeel in het advies is opgenomen zullen Cees van Oijk en Eef Haverkort (beide Zwanenburg) hierop niet op willen/kunnen terugkomen. Een deal is een deal. In de verdere uitwerking van het Alderstafeladvies zal derhalve door hen niet echt iets worden ondernomen om de lokale rechtsbescherming weer terug te krijgen. Wel het opvoeren van rituele dansen om de schijn op te houden maar voor de rest niets. Is het wenselijk dat de TEGEN stemmers daar bij zijn? Nee natuurlijk niet. Vandaar dat die de komende tijd buitengesloten worden. Kritische geluiden doen alleen maar herinneren aan het feit dat de grenswaarden door Zwanenburg zelf zijn opgeofferd en dat moet natuurlijk zo snel als mogelijk worden vergeten.

Ik heb de heer Alders ruim van tevoren medegedeeld dat het voorliggende stelsel Vliegen volgens afspraak voor de gezamenlijke platforms onacceptabel is en derhalve van ons geen positief advies zal krijgen. Na lezing van het Alderstafel advies was dit voor mij genoeg reden om af te zien van verdere deelname aan het Alderstafeloverleg.
Daarmee heb ik mij aan die tafel geen vrienden gemaakt maar kan gelukkig wel iedereen recht in de ogen kijken. Niemand zal mij kunnen verwijten dat ik heb meegewerkt om de rechtsbescherming/zekerheid m.b.t. lokale geluidsbescherming te verkwanselen waardoor de bewoners nu het nakijken hebben.

Met vriendelijke groet,
Erwin von der Meer
Oud deelnemer van de Alderstafel
en afgetreden voorzitter van VGP

Geplaatst door Ron Vesta uit Uitgeest

Door schade en schande wijs geworden zou het PVRC schoon schip kunnen maken en - op basis van kale feiten - de verantwoordelijke politici in onze regio tot de orde moeten roepen.
Aan bovenstaand rijtje valt namelijk b.v. het volgende toe te voegen:

- Jarenlang heeft o.a. een senior-consultant van de fa. Berenschot als CROS-secretaris (op kosten van bewoners via bijdragen van hun gemeenten) deze grootste cie. van Nederland gemanipuleerd. Rijp gemaakt voor de Alderstafel, i.s.m. een lokale P vd A wethouder die het vermaledijde rekenmodel hielp optuigen. Men hield en houdt overigens kantoor in een peperduur pand in Area 'Schipholrijk', met dank voor Uw bijdrage.

- De topfunctionaris van LVLN die het perfide aanvliegsysteem op krap 600 meter overal boven onze regio doorvoerde is momenteel top-adviseur voor 'European skies' namens het Haags kabinet.
Zo wordt het luchtruim boven onze regio consequent van onderaf - en tot groot nadeel van de bewoners - in segmenten verkwanseld zodat in diverse 'lagen' zowel het doorgaand vliegverkeer als de in het 'Leitbild (!) Schiphol 2040' genoemde 1.000.000 vluchten per jaar straks gladjes kunnen worden afgehandeld. Wie hier aan twijfelt neme een kijkje op (google:) leitbild Schiphol, Locus, Heerema. Vooral interessant voor bestuursleden van dit platform......

Heeft U het gevonden? Er is eenvoudigweg sprake van een masterplan Schiphol, megalomaan, met R.O., de 'Schipholmetropool', bestuurlijke herindeling en wat dies meer zij verbonden, dat buiten de normale democratische besluitvorming wordt doorgedrukt.

Aan PVRC de schone taak om de bewoners van onze regio voor dit rampscenario te behoeden, iets dat alleen door nauwe samenwerking en het inschakelen van lokale en provinciale politici kans van slagen heeft.


Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

KOM OP

De titel van Kuitenbrouwers is
„Een crisislesje voor Schiphol”
Laten we dan niet doorgaan met wonden te likken,
maar een lesje trekken uit wat de tovenaarsleerling overkomt:
en leren van eigen fouten, niet van die van de ander

Naast afgesproken inperking van regionale vrijheid
kan zorg voor een hoogwaardige luchtvaart in het algemeen
nooit met regels en angst worden afgedwongen,
alleen door vertrouwen in de mogelijkheid
dat je mensen bereid maakt verantwoord te vliegen
ondersteund door en op geleide van kundige diagnostiek en analyse.
Lukt dat, dan schep je ook vertrouwen in de overheid
en de overheid vertrouwen in jou.

Willen we dat de overheid een structuur schept
waarin verantwoordelijkheid wordt gerealiseerd
dan kan alleen een verantwoordelijke overheid dat doen
dus geef die een kans, pleeg overleg, en houd anders maar op.

Dat geldt voor alle partijen:
Ook de uitlegtournee die Alders nu van plan is
in plaats van de nagelaten voorafgaande consultatie,
is arrogant, en een belediging voor gezond verstand.

Ik blijf er bij: in de huidige situatie gaat het om actie
ten behoeve van een goed gefundeerde discussie over de luchtvaartnota,
Nu en vandaag

Met de heldere aanwijzingen bewijst Kuitenbrouwer een dienst.
Wonden likken is zielig.


Geplaatst door V.O.S. uit NULL

- De topfunctionaris van LVLN die het perfide aanvliegsysteem op krap 600 meter overal boven onze regio doorvoerde is momenteel top-adviseur voor 'European skies' namens het Haags kabinet. -

Zo zie je maar weer, misdaad in de hogere kringen wordt beloond door de Haagse lobby.
Want: wat hier doorgedrukt is buiten de normale democratie om, is een pure schending van de mensenrechten. Geluidshinder opdringen is immers een classificatie van inbreuk op de persoonlijke levensfeer, zoals de heer F. Kuitenbrouwer reeds schreef (zie het artikel 'een crisislesje voor Schiphol').

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

FUNDAMENTEEL

Wetgeving is het mechanisme dat internationale organisaties en nationale regeringen in staat moet stellen effectieve bescherming te bewerkstelligen van alle individuele personen voor wie zij verantwoordelijk zijn, ongeacht sociale, economische of sociale status.

In de huidige maatschappelijke context dreigt wetgeving vaak te worden ervaren als regeling van formele handhavingsprocedures. Dit maakt wetgeving onvoldoende als middel tot bescherming van het individu.
Rechten van personen zijn niet een verzameling van handhavingsregels maar dienen fundamentele waarden te beschermen.
De waarde van de menselijke persoon moet in cultuur, publiek bewustzijn en gedrag beschouwd worden als voorwaarde waaraan wetgeving en toedelen van verantwoordelijkheid dienstbaar zijn.

Geplaatst door voorbijganger uit Castricum

Wat een woorden heeft die man. Prachtig toch en wat voegt dat toe? Dat hoeft ook niet want het voldoet blijkbaar aan een grote behoefte aan koketterie.

Geplaatst door BS uit Castricum

Fundamenteel is dat het rechtsgevoel van mensen is aangetast en dat de Staat notabene zelf de normen oprekt. De commissie Alders is niets anders dan een masseerinstituut voor fatsoen en ordentelijkheid. Of dit voor de Wet door de beugel kan is nog altijd te bezien. Maar het gegeven dat de Staat zich bedient van deze marginale praktijken en termen als 'Randen van de Nacht' , 'Vliegen volgens Afspraak' en nog meer van die fraaie termen als volleerde psychologische goochelaars misbruikt om wat eigenlijk niet kan toch te rechtvaardigen is stuitend. Het wordt inderdaad tijd dat er een lesje wordt uitgedeeld en ik pleit er van harte voor dat dit door een (Europese) Rechter wordt gedaan.Geplaatst door OB uit Castricum

Je zult bedoelen:

Warum denn Einfach wenn es auch Kompliziert kann?
Doen!

Olav

(niet zo akelig origineel overigens: de nickname 'voorbijganger' werd op deze site al gebruikt, namelijk door... drie keer raden)

Geplaatst door Olab Bijvoet uit Castricum

@ BS, wie je ook bent,

Precies. Verhullend taalgebruik is een politieke gewoonte geworden. Het is bevrijdend dat zelfs binnen de politiek het bewustzijn ontstaat dat dit niet meer kán.
Er is hopelijk een kentering aan het komen. De kredietkrisis helpt er aan mee (zoals Kuitenbrouwer terecht opmerkt). Je hebt ook het gevoel dat mensen als Sarkozy, Angela Merkels en bij ons bijvoorbeeld Wijffels, dit proberen te doorbreken.
De wat moeilijke opmerking hierboven was overigens gebaseerd op een stuk uit een toepsraak op 14 october voor de Verenigde Naties.

Geplaatst door Observer uit Nederland

Bijvoet,U bent goed in het opschrijven van zinnen als: "en leren van eigen fouten, niet van die van de ander" en "dat je mensen bereid maakt verantwoord te vliegen"
en meer van dat fraais.

Waar het hier om gaat is dat zaken in WETTEN en in een degelijk navolgbaar Handhavingssysteem moeten worden opgenomen. Of Zoals BS schrijft : ik pleit er van harte voor dat dit door een (Europese) Rechter wordt gedaan.
(N.B. Eerdaags komt eerst de Tweede Kamer in Nov. nog aan het woord over DIT Aldersadvies. Ik meen 5 nov. a.s.)

De heren aan de top lachen om dit soort humane bezweringen. Helaas !

Uiteraard is er ook nog het culturele echelon, waar we spreken over,"dat dit toch niet zou kunnen, zou mogen " e.d.

Nee Er zijn zwaardere maatregelen dringend gewenst !Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Griese

Uw commentaar lijkt onjuist en onaanvaardbaar

Hierboven heb ik niet geschreven dat wetgeving geen handhavingsprocedures en harde afspraken vraagt. U weet heel goed dat ik het onzinnig vind dat nu en in het verleden harde afspraken zijn geschonden in ruil voor twijfelachtige beloften en dat bewonersvertegenwoordigers bij dit soort afspraken betrokken zijn geweest.

Die betrokkenheid wordt min of meer afgedwongen door meepraten van te voren afhankelijk te maken van het accepteren van compromissen.
ik heb mij van meet af aan verzet tegen het meedoen van platfirms aan dergelijke gesprekken.

Wat ik schreef is dat formele handhavingsprocedures alleen onvoldoende zijn om mensen tegen onrecht te beschermen.

Je moet dat de wetgever de luchtverkeersleiding verantwoordelijk maakt voor de kwaliteit van het ACTUELE leefklimaat in het hele luchtverkeersgebied en dat je een behoorlijk contrileren daravan mogelijk makat. Daarvoor moet je de verkeersleiding middelen geven voor onderzoek naar mogelijke methoden en dat experimenteren, geleid door onderskundigen een onzinnig paardemiddel is

Ook nu blijft die eis bestaan, onafhankelijk van het Aldersadvies.