Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Een Schiphol-filiaal bij Lelystad zet de polder onvermijdelijk op slot

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 876 
|
 Trouw de Verdieping 
Een Schiphol-filiaal bij Lelystad zet de polder onvermijdelijk op slot

Woningbouw en luchtvaart verhouden zich slecht met elkaar. Dat geldt zeker in een land als Nederland waar ruimtelijke ordening millimeterwerk is. De gekozen weg tot dusver is altijd geweest: bouwen én vliegen, desnoods door te schipperen met wettelijke geluidsnormen.
Ook het nieuwe voorstel van minister Eurlings (verkeer) is welbeschouwd een non-keuze. Hij wil vakantiecharters verplaatsen van Schiphol naar Lelystad, om vervolgens weer huizen te kunnen bouwen in de Randstad. Want het gebied tussen Castricum en Leiden zit nu voor woningbouw goeddeels op slot, vanwege Schiphol. In de Flevopolder staan ook huizen; maar door keurig om Lelystad heen te vliegen, valt voor de polderbewoners al te veel vliegtuigherrie te voorkomen.

Helaas is het dan wel gedaan met de rust in natuurgebied de Oostvaardersplassen, blijkt op de reeds op de landkaart ingetekende aan- en afvliegroutes. En dat is niet het enige nadeel van het polderscenario. Juist in Flevoland is nog ruimte – zeker ook voor toekomstige woningbouw. Die ruimte komt onvermijdelijk onder druk te staan, gezien de voorspelbare groei van de luchtvaart. Binnen nu en vijftig jaar zal in de wijde regio rond vliegveld Lelystad dan eenzelfde probleem ontstaan als rondom Schiphol: getergde omwonenden, bestuurders die voor woningbouw geen kant op kunnen, politici die in arren moede de regeltjes maar weer aanpassen.

Dat moet anders kunnen. Het is in elk geval logisch om het vliegverkeer op één plaats te bundelen. Dus óf de Haarlemmermeer, óf de Flevopolder. Een rigoureuze verplaatsing van Schiphol naar Lelystad is misschien helemaal niet zo’n raar idee, maar ongetwijfeld zeer ingrijpend en kostbaar. Het beste alternatief is concentratie op Schiphol, maar dan ook alleen daar – en met respect voor het economische belang van de nationale luchthaven.

Dat laatste betekent niet dat de geluidsgrenzen van elastiek mogen zijn. Wel dat het echt afgelopen moet zijn met woningbouw in een flink gebied rond Schiphol, om op de bestaande locatie geen verdere belemmeringen te creëren. Dus: een duidelijk nee tegen bestuurders die aan het bouwverbod willen tornen. De luchthaven zal dan kunnen blijven groeien gezien de hoopgevende technologische ontwikkelingen. Vliegtuigen worden stiller, en door nauwkeuriger navigatieapparatuur kunnen ze zich beter aan de aan- en afvliegroutes houden, met als gevolg minder geluidshinder.

In dat scenario is woningbouw in de zuidelijke helft van de Flevopolder een logische optie, maar dan wel inclusief de broodnodige infrastructuur.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

De luchthaven zal dan kunnen blijven groeien gezien de hoopgevende technologische ontwikkelingen. Vliegtuigen worden stiller, en door nauwkeuriger navigatieapparatuur kunnen ze zich beter aan de aan- en afvliegroutes houden, met als gevolg minder geluidshinder.
DEZE ONTWIKKELING ZIE IK NIET gebeuren.
Er zalzoals Prof de Wit ook schrijft een trendbreuk dienen te komen. De Megalomane plannen van directeur Cerfontaine zijn gebaseerd op drijfzand. Nederland zou met het huidige schipholbeleid: Binnen halen wat je kan en alles dat geld oplevert Het Afvalputje van Europa worden


Geplaatst door Vos uit NULL

In de Flevopolder staan ook huizen; maar door keurig om Lelystad heen te vliegen, valt voor de polderbewoners al te veel vliegtuigherrie te voorkomen.

Je moet toch wel heel naief zijn wil je dit nog geloven! Een voorbeeld is de Ijmond-noord, daar werden eveneens talloze beloften gedaan. Telkens worden wij weer geconfronteerd met een pak dagelijkse leugens vanuit de luchtvaartsector en uiteraard vanuit de Nederlandse regering.
Er wordt in het geheel niet om bewoning gevlogen, dat zal over Lelystad niet anders gaan. Vooral als er steeds meer vliegtuigen naar Lelystad zullen gaan. Want dan is er ook daar ineens een economische noodzaak dat alles wat de luchtvaartsector doet, noodzakelijk maakt.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Gaat het lekker in Den Haag jongens en meisjes? Nog wat leuks gedaan van het weekend? Shoppen in Parijs bijvoorbeeld?

Hoe is het toch mogelijk dat een welvarend land als Nederland met ongelooflijke know how en het hoogste niveau van kennis niet in staat blijkt een luchthaven te beheren? Jaar in jaar uit wordt er gepapt en natgehouden, er gebeurt niets concreets, de overlast neemt enorm toe door de exorbitante groei van de luchtvaart en het politiek bestuur denkt nog steeds dat we in de jaren 50 van de vorige eeuw leven: ‘de economische motor van NL moet je niets in de weg leggen.’

Geplaatst door Dirk uit Zwanenburg

@J.H. Griese

Die ontwikkeling is al jaren aan de gang, maar door de oogkleppen die de anti-Schiphollobby overduidelijk op heeft zien ze die niet (zoals zij alles wat Schiphol en de luchtvaart ook maar het minste beetje in een goed daglicht kan stellen pertinent negeren). Schiphol en de luchtvaart en het algemeen hebben de afgelopen jaren reuzenstappen gezet als het gaat om de beperking van de hoeveelheid lawaai van vliegtuigen. Als voorbeeld noem ik de vervangen van de Boeing 747-200SUD door de Boeing 777-200 door de KLM. Tijdens de start scheelt dit 10 tot 15 decibel aan geluidsproductie, wat een ruime halvering van de waargenomen hoeveelheid geluid betekent. Het is natuurlijk vloeken in de kerk, maar ook de aanleg van de Polderbaan is een reuzenstap voorwaarts, dat kan iedereen die kan kaartlezen onmiddelijk concluderen. De routes van de Polderbaan lopen inderdaad vrijwel alleen maar over polders in tegenstelling tot die van de Zwanenburg- en Buitenveldertbaan. Enkel wat verwende personen uit de IJmond en de regio Castricum hebben wat meer overlast te verwerken gekregen, maar dat maakte de immense verbetering bij lange na niet teniet.

Geplaatst door H.J. Konijn uit Leiden

@Dirk:

u schijnt veel kennis te hebben van de geluidsoverlast veroorzaakt door Schiphol, of eigenlijk door het verkeer dat gebruikt maakt van Schiphol.

Kunt u me verwijzen naar een rapport, liefst van een onafhankelijk instituut, waaruit blijkt dat de geluidsoverlast door de Polderbaan is afgenomen? En is de groei van Schiphol dusdanig dat de totale hoeveelheid geluid toeneemt of afneemt?

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

dhr. H.J. Konijn, Leiden

Geplaatst door Vos uit NULL

@Dirk:

" De routes van de Polderbaan lopen inderdaad vrijwel alleen maar over polders in tegenstelling tot die van de Zwanenburg- en Buitenveldertbaan. Enkel wat verwende personen uit de IJmond en de regio Castricum hebben wat meer overlast te verwerken gekregen, maar dat maakte de immense verbetering bij lange na niet teniet."


Typisch gevalletje van naieviteit!
Als je kaart kon lezen Dirk, dan zou je kunnen zien dat in de Ijmond-noord waarin Castricum zich bevindt, beslist niet alleen polders liggen!
Bovendien wordt er niet alleen over de (weinige) polders gevlogen, maar over bebouwing. Ja, Dirk dat hebben ze hier ook! En, enig idee wat 15 dB(A) inhoudt?
Dat zou meer dan 12x minder geluid betekenen! Volgens jouw een halvering?
Steek eerst eens wat kennis op van het fenomeen geluid, herrie zo je wilt.