Platform Vlieghinder Kennemerland
 

EU wil luchtvaart laten betalen voor vervuiling

 |
 Geplaatst door: Ad 
 |
 Bekeken: 1253 
|
 Telegraaf 
EU wil luchtvaart laten betalen voor vervuiling

BRUSSEL — Luchtvaartmaatschappijen en hun passagiers gaan al gebukt onder stijgende kosten voor brandstof, verzekeringen en veiligheid. Nu komt daar als het aan Brussel ligt nog een heffing voor milieuvervuiling bij.
    Volgende maand wil de EU maatregelen bekendmaken om luchtvaartmaatschappijen te laten betalen voor de CO2- uitstoot van hun vliegtuigen. Als de plannen worden goedgekeurd, dan kan dat een ticket voor een langeafstandsvlucht met zo’n $100 duurder maken.

    Daar komt nog bij dat de plannen van Brussel tot een diep conflict met de VS kunnen leiden. De EU vindt dat ook buitenlandse maatschappijen onder de beoogde maatregelen vallen, maar Washington vindt dat de EU alleen de bevoegdheid heeft maatschappijen uit de EU-landen te dwingen voor de milieuvervuiling te betalen. de kwestie is hard op weg het volgende hete hangijzer tussen de VS en Europa te worden.

    Volgens de luchtvaartindustrie maken politici het steeds moeilijker voor gewone mensen om te vliegen. Milieuactivisten stellen daar tegenover dat de snelgroeiende luchtvaartindustrie het probleem is omdat vliegtuigen een groot effect hebben op het klimaat. Sommige milieugroepen vinden zelfs dat vliegen te goedkoop is en door hoge heffingen moet worden ontmoedigd.
    Het onderwerp staat hoog op de agenda sinds het Kyoto-verdrag tegen het broeikaseffect in februari van kracht werd. De luchtvaart wordt in het verdrag niet genoemd, maar milieuactivisten in met name Europa vinden dat de bedrijfstak geen uitzonderingspositie mag innemen.

  De EU wil dat de luchtvaartindustrie vanaf 2008 gaat betalen voor de uitstoot van CO2. „Ons doel is dat de luchtvaartmaatschappijen hun verantwoordelijkheid nemen voor de uitstoot van CO2”, zegt Barbara Helfferich, woordvoerster van eurocommissaris Stavros Dimas van Milieuzaken.
    Functionarissen van de EU willen dat de luchtvaartmaatschappijen gaan vallen onder het regime van handel in emissierechten dat sinds 1 januari loopt. Daarbij krijgen ondernemingen in bepaalde bedrijfstakken, zoals olieraffinage en energieopwekking, het recht een bepaalde hoeveelheid CO2 uit te stoten. Boven die grens moeten zij op de vrije markt emissierechten kopen.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Vos uit Uitgeest

Het zal eens een keer tijd worden dat deze
sector als een normale bedrijfstak wordt
behandeld! Wij automobilisten worden dat
ook!
Laat de sector maar betalen, de
auto-rijdende burger moet dit reeds
jaaaaaaaaaaaaaren!
Want zou het 'kwartje Kok' ook op kerosine
worden geheven? Bovendien vervuilen
vliegtuigen net zo goed als het
auto-verkeer, het zijn tenslotte net
vliegende verbrandingsmotoren! Het doet niet
ter zake of het verhoudingsgewijs (per
stoelbezetting) meer of minder vervuild ten
opzichte van de rest, er wordt hoe dan ook
vervuild! Bovendien stijgt het aantal vlieg-
bewegingen ook exorbinant.
Dus: betalen! Dan is het aan de burger of
zij extra willen betalen, want het wordt
toch wel doorberekend of er komt wel weer
een of andere subsidie......Eigenlijk denk
ik nu, dat we bijna allemaal boter op onze
hoofd hebben................!