Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Duurzame en concurrende luchtvaart voor een sterke economie

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1010 
|
 Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
Duurzame en concurrende luchtvaart voor een sterke economie

Den Haag, 20 April 2009 - Nederland speelt een belangrijke rol in de Europese luchtvaart. De sector is een belangrijke pijler onder onze economie en de sector groeit. Om deze positie te behouden, moet Nederland meegroeien met internationale ontwikkelingen. In de Luchtvaartnota wordt beschreven hoe dit op een verantwoorde en duurzame manier kan worden bereikt. De ministerraad heeft op voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de Luchtvaartnota.

De luchtvaart speelt een cruciale rol in het gunstige vestigingsklimaat van Nederland. Ons land ontleent veel internationale bedrijvigheid en veel werkgelegenheid (zeker 121.000 banen) aan deze sector, maar de concurrentie op die positie is groot. Om deze concurrentie aan te gaan is het van belang de verbindingen via de lucht te behouden. Daarbij is niet alleen het aantal vluchten van belang, maar ook de bestemmingen waarop gevlogen wordt. Alleen dan kan die belangrijke (hub) functie van Schiphol in Europa worden behouden. Het kabinet heeft als doel gesteld dat Nederland direct verbonden blijft met de belangrijkste economische centra in de wereld. Deze netwerkkwaliteit zal tot de top 5 in de wereld behoren. Onderdeel van het verstevigen van deze concurrentiepositie zijn kostenbesparende maatregelen. Het kabinetsbesluit om de vliegbelasting af te schaffen is hier onderdeel van. Daarnaast is met de sector afgesproken dat ook zij kostenbesparende maatregelen nemen.

De Luchtvaartnota beschrijft hoe het kabinet de mainportfunctie van Schiphol versterkt terwijl tegelijkertijd duurzaamheid en innovatie wordt gestimuleerd. In onderzoek van SEO is de marktvraag op Schiphol in 2020 berekend op zo’n 580.000 vliegbewegingen. Bewoners en de luchtvaartsector hebben in het Aldersoverleg afgesproken dat Schiphol tot 510.000 vluchten kan groeien. Het kabinet bekijkt met de regio’s hoe andere luchthavens de overige 70.000 vluchten kunnen opvangen, afhankelijk van selectiviteitsmaatregelen en marktontwikkelingen. Het gaat hierbij in eerste instantie om Lelystad en Eindhoven. Het kabinet hecht veel waarde aan een breed draagvlak voor deze ontwikkelingen. Het Aldersoverleg is daarom uitgebreid naar deze regio’s. Onderwerp van gesprek zal zijn hoe deze vluchten passen in regionale economische ontwikkelingen. De eerste signalen van deze overleggen zijn positief.

Het kabinet realiseert zich dat een duurzame en innovatieve luchtvaart in Nederland de weg is om de concurrentiepositie en het milieu in Nederland te versterken. Daarom worden hinderbeperkende maatregelen en stillere en schonere vluchten gestimuleerd. Door onder andere vlootvernieuwing, geavanceerd brandstofbeleid en gewichtsreductie aan boord heeft de Nederlandse luchtvaart een koppositie op het gebied van duurzaamheid. Om deze koppositie van de Nederlandse luchtvaartsector te behouden, presenteren luchtvaartpartijen, industrie en kennisinstellingen rond de zomer een kennis- en innovatieagenda. Onder meer deze agenda geeft invulling aan de ambitie om Schiphol in 2040 de eerste klimaatneutrale mainport van de wereld te laten zijn, zowel op de grond als in de lucht.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Ton2 uit Castricum

Er wordt van alles "gestimuleerd", alleen komt er nooit wat van terecht. Oh, wat is het allemaal belangrijk voor de economie!
121.000 banen is niet bepaald veel als je dat op de miljoenen arbeidsplaatsen in geheel nederland betrekt (hooguit tussen de 1 en 2 procent, marginaal, dus).
Ik zou wel eens uitgerekend willen zien wat de schade voor de economie is ten gevolge van de 2 graden temperatuursstijging (waaraan de luchtvaart een bovenmodale bijdrage levert en blijft leveren ....), die ons deze eeuw te wachten staat. Als je alleen al de kosten van dijkverzwaring/versterking mee zou rekenen blijft er van bovenstaande (schijn)economische mooipraterij weinig over, schat ik in.
vliegtuigen worden in tientallen jaren afgeschreven: Voorlopig dus heel lang geen "schonere" (passender term: minder smerige) vliegtuigen.
Zo'n stukje is weer het levend bewijs dat de luchtvaartlobby nog steeds de boventoon voert en men in Den Haag de ernst van de huidige (en komende) klimaatproblemen niet wenst in te zien (in ieder geval: daar niet naar wenst te handelen).

En dat moet ons land besturen .............


Geplaatst door Hans uit Puk

wtf:O

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

"De Luchtvaartnota beschrijft hoe het kabinet de mainportfunctie van Schiphol versterkt terwijl tegelijkertijd duurzaamheid en innovatie wordt gestimuleerd. "

Goh, heette dat niet dubbeldoelstelling en is die dubbeldoelstelling al niet jaren geleden losgelaten vanwege onhaalbaarheid?

Ik heb hier geen andere woorden voor dan 'politiek geteisem'.