Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Dringende behoefte aan onafhankelijke meting van geluid

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 945 
|
 Eindhovens Dagblad 
Dringende behoefte aan onafhankelijke meting van geluid

door Bernard Gerard. vrijdag 29 april 2011 | 02:38 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 29 april 2011 | 18:55

Steeds meer mensen zijn bezorgd over de herrie in hun woonomgeving.

Niet die van de buurjongen met zijn brommer, maar die van buiten. Van de civiele en militaire vliegtuigen op Welschap, van de hooggelegen fly-over van de A58, van het steeds drukker wordende spoor en van het uitdijende bedrijventerrein naast de deur. Vooral waar al die bronnen bij elkaar komen, groeit de zorg: in wijken als de Achtse Barrier en Acht, en in Best-Zuid.

De zorg gaat verder dan alleen maar ergernis. Te veel geluid vergroot de kans op hoge bloeddruk, hartinfarcten en slaapverstoringen. Dat heeft de Limburgse GGD uitgezocht (oktober 2010) op basis van metingen in Brunssum en Schinveld. De helft of meer van de bevolking wordt ernstig gehinderd door de Awacs-basis net over de grens. Echter, ook het autoverkeer overtreft soms de toetswaarde van 55 dB(A) die de GGD aanhoudt voor verhoogde bloeddruk, en van 60 dB(A) voor meer kans op hartinfarcten.

Ook anderszins verdient het geluidsprobleem meer aandacht.

De Alderstafel bijvoorbeeld heeft wantrouwen gezaaid ten aanzien van Eindhoven Airport. We hadden toch een contract, de Regionale Overeenkomst, die nog tot en met 2014 doorliep? Het vliegveld heeft dat contract eenzijdig verscheurd en dat mocht van Eindhoven, de provincie en het rijk (benieuwd of het ook van de rechter mag). Als dat zo kan lopen, wat zijn dan de afspraken waard die aan de Alderstafel gemaakt zijn?

Ook Schiphol heeft voor veel wantrouwen gezorgd. Jarenlang hebben Schiphol en het rijk de omwonenden het leven zuur gemaakt met gemanipuleerde data en loze beloften. Nu Schiphol ook in Eindhoven de baas is geworden, vrezen velen dat ze aan de heidenen zijn overgeleverd.

Een geheel andere reden is de aanstaande herziening van de Wet Geluidshinder (SWUNG-1 in het jargon). Er komen langs rijks- en spoorwegen referentiepunten, waarop geluidsproductieplafonds (gpp) worden vastgesteld. Ik denk dat mensen, die langs de spoorlijn naar Boxtel of bij de A58 wonen, geïnteresseerd zijn op welke waarde die plafonds worden vastgesteld, en welke geluidswerende afspraken er gemaakt worden.

De makke is dat geluid slechts zelden daadwerkelijk gemeten wordt. Dat heeft mede de verhoudingen rond Schiphol verziekt. De modellen hadden te weinig band met de praktijk en dat bleek toen er als proef eens gemeten werd.

Ook verwachtingen over het geluid rond wegen berusten bijna geheel op modellen. Met name de input van die modellen wordt steeds meer in twijfel getrokken. Het model boekt bijvoorbeeld ‘stil asfalt’ in voor 2dB, maar vergeet dat stil asfalt slijt en na een paar jaar niet meer stil is. Bovendien worden auto’s zwaarder, motoren sterker en banden breder.

Wat dringend nodig is, is een geautomatiseerd geluidmeetsysteem, dat onafhankelijk beheerd wordt, dat via internet door het publiek geraadpleegd kan worden, dat geluid uit verschillende bronnen kan onderscheiden, dat betrouwbaar en betaalbaar is en dat (indien nodig) juridische kracht kan hebben.

Er is in Nederland maar één onderneming die aan dit eisenpakket voldoet, namelijk Geluidsnet BV uit Leiden (www.geluidsnet.nl) . Niet voor niets staan er in diverse gemeenten rond Schiphol palen van Geluidsnet. Ook de GGD-cijfers uit Limburg zijn onderbouwd door deze firma. Geluidsnet meet bijvoorbeeld ook het geluid bij het station in Arnhem.

Een basisopstelling van Geluidsnet bestaat uit een radar- en transponderpost en uit drie microfoons op palen, die via internet verbonden zijn met een centrale verwerking. De microfoons bestaan in twee kwaliteiten, waarvan de duurste ‘Raad van State-proof’ is. Het systeem levert twee producten, die vrij op Internet staan, en rapportages voor opdrachtgever die achter een wachtwoord op internet staan. Ook dit zou de opdrachtgever op internet moeten zetten.

De twee vrije producten zijn een kaart met dB-cirkeltjes en vliegtuigen in de lucht, die men kan aanklikken voor vliegtuiggegevens en (voor dat meetpunt) het aantal dB tegen de tijd.

In de rapportages achter het wachtwoord staan vliegbewegingen, geluidsniveaus, radargegevens en dergelijke. Dit basispakket is in eerste instantie ontwikkeld voor vliegtuigen en kost 11.000 euro per jaar.

Nadere analyse van de gegevens is mogelijk. Dit is met name van belang voor niet-vliegtuiggeluiden.

Waar het goed voor is ? Lawaai- emoties worden geobjectiveerd. Buurtorganisaties kunnen ordelijk worden geïnformeerd worden en bij processen worden betrokken. Dat kan de bevolking een sterkere positie ten opzichte van de overheid geven. Omgekeerd trouwens ook, als het beleid goed is en aansluit bij de werkelijkheid. Ook geeft het gemeenten en provincies argumenten in pleidooien bij Defensie en het rijk.

Verder kunnen geluidsmeters helpen bij de handhaving of daarvan een voorstadium zijn. Omdat voor verschillende geluidsbronnen verschillende wettelijke regimes gelden, vraagt dit om een situatieafhankelijke uitwerking. Vliegvelden bijvoorbeeld werken met een gewogen jaargemiddelde en industrieterreinen met een gewogen etmaalgemiddelde.

Het blijft specialistenwerk, maar controlecapaciteit is schaars en kan efficiënter worden ingezet als men al van tevoren weet waar te kijken.


De schrijver is organisatiemedewerker van het Platform De 10 geboden voor Eindhoven Airport.

 


Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

" Ook Schiphol heeft voor veel wantrouwen gezorgd. Jarenlang hebben Schiphol en het rijk de omwonenden het leven zuur gemaakt met gemanipuleerde data en loze beloften. Nu Schiphol ook in Eindhoven de baas is geworden, vrezen velen dat ze aan de heidenen zijn overgeleverd."

Welkom in het land der zotten.......

Het enige middel dat de mensen nog rest, is een totale blokkade van de Schipholgroup.
Noch de politieke elite, noch de sector zelf, luisteren naar de bevolking, die dit in de meeste gevallen helemaal niet willen.
Er moet geld worden gegenereed, wellicht om de oorlogjes van de politieke (zieke) elite, te kunnen bekostigen.
Willen wij een leefbaar Nederland, waar je met rust kunt genieten, en niet elke minuut wordt weggebulderd, dan moet deze asociale sector worden gestopt!

Want na Schiphol zelf, is Eindhoven aan de beurt. En na Eindhoven, komt wellicht Lelystad aan de beurt. En welke omgeving daarna? Nederland is nu al een landje van de meeste herrie in Europa!