Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Drie gemeenten stellen zienswijze op over toekomst Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1147 
|
 Blik op Nieuws 
Drie gemeenten stellen zienswijze op over toekomst Schiphol

Amstelveen - De ontwikkeling van de mainport Schiphol moet hand in hand gaan met hinderbeperking en vergroten leefbaarheid in de regio. Dat is het uitgangspunt van de gezamenlijke zienswijze van de drie gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn op het Milieueffectrapport ‘Verder werken aan de toekomst van Schiphol en de regio’ en de ontwerpwijziging ‘Luchthavenverkeersbesluit Schiphol’.

Het Milieueffectrapport ‘Verder werken aan de toekomst van Schiphol en de regio’ betreft de periode vanaf heden tot 2010 en is de opmaat naar afspraken over groei en hinderbeperkende maatregelen op de middellange termijn (2018/2020). De balans tussen de voorgenomen groei en hinderbeperking vormt de kern van de reactie van de drie gemeenten.

Zij voorzien namelijk een toename van hinder in de regio door de voorgenomen groei en daarmee samenhan¬gende wijziging van regelgeving. De gemeenten willen aanpassingen van uitvliegroutes en een oplossing voor het beruchte ‘knelpunt Uithoorn’.

Verhoging van handhavingspunten bij de Buitenveldertbaan wat nu wordt voorgesteld lost een bekend knelpunt op. Anders zou een dreigende overschrijding tot (tijdelijke) sluiting van de luchthaven kunnen leiden. De gemeente Amstelveen kan voor de korte termijn leven met de extra overlast omdat zij de verwachting heeft dat hinderbeperkende maatregelen op de middellange termijn in het verschiet liggen.

De gemeenten dringen bovendien aan op verbeteringen in de nachtperiode. De drie partijen pleiten onder meer voor een verlenging hiervan met één uur van 23.00 tot 7.00 uur.

Gelet op het belang van luchtkwaliteit voor de gezondheid van bewoners, willen de gemeenten tenslotte dat het Rijk streng toeziet op het vermijden van overschrijdingen van grenswaarden.


Reacties op dit bericht