Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Doorstart vliegveld Twents wil inzage in stukken over Lelystad airport

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 661 
|
 rtvoost.nl 
Doorstart vliegveld Twents wil inzage in stukken over Lelystad airport

Doorstart Vliegveld Twente, een initiatief van voorstanders van Luchthaven Twente, heeft een Wob-verzoek ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. DVT wil dat het ministerie stukken openbaar maakt over Lelystad Airport.
Initiatiefnemer Rietman begon eind 2012 een Facebook-pagina om te pleiten voor de doorstart van Luchthaven Twente. Inmiddels kent de pagina bijna 23000 sympathisanten. In een brief aan staatssecretaris Mansveld wordt nu gevraagd naar stukken over de interesse van marktpartijen voor Lelystad Airport. Het Wob-verzoek vraagt onder meer naar de business case die Schiphol Airport maakte over Lelystad.
DVT wil weten welke correspondentie er is geweest met luchtvaartmaatschappijen over het eventueel verplaatsen naar Lelystad Airport. Het draait dan met name om de brief die namens Arkefly aan de staatssecretaris werd gestuurd over het niet willen verplaatsen naar Lelystad Airport. Rietman van Doorstart Vliegveld Twente is van mening dat het kabinet heel erg gefocust is op Lelystad en dat er te weinig gekeken wordt naar Twente. Hij hoopt in de stukken de bevestiging daarvan te vinden.

Wob
Uitgangspunt van de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) is dat de burger het recht heeft om te weten over welke informatie de overheid beschikt. Iedereen kan daarom een verzoek indienen om informatie in te mogen zien, al worden niet alle verzoeken automatisch ingewilligd. Een verzoek kan worden afgewezen als bepaalde informatie de veiligheid van Nederland zou kunnen schade. Of als het gaat om vertrouwelijke persoonsgegevens of bedrijfsgegevens. Ook kijkt de overheid of het belang van openbaarmaking opweegt tegen bepaalde andere belangrijke belangen.
De overheid moet uiterlijk binnen vier weken beslissen over het verzoek. Deze termijn kan nog eens met vier weken verlengd worden maar dan wordt dat schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld.


Reacties op dit bericht