Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Diederik Samsom: Castricum, drie jaar na de Polderbaan

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 800 
|
 Diederik Samsom 
Diederik Samsom: Castricum, drie jaar na de Polderbaan

Vandaag was ik weer eens in het ‘buitengebied’ van Schiphol. Een goed gevulde zaal vol mensen in Castricum was ditmaal de plaats van handeling. Boze mensen toch vooral. Castricum is dat deel van het buitengebied dat zich afvraagt welke sadist de naam ‘milieubaan’ heeft bedacht voor de Polderbaan; sinds die ‘milieubaan’ maken zij geregeld dagen mee dat horen en zien ze vergaat van de aanstormende vliegtuigen. Had dat nou niet beter gekund?

Ondanks alle mooie verhalen over ‘stakeholders’, en de ‘licence to operate’ die Schiphol zegt te willen verdienen bij de omgeving, voelt diezelfde omgeving zich nog altijd geschoffeerd door de luchtvaartsector. Er is overleg, maar er is toch vooral onderling wantrouwen, zo proefde ik vandaag ook weer. Bewoners voelen zich vogelvrij; overleg heeft volgens hen geen zin als Schiphol toch z’n gang kan gaan. Het is in mijn ogen dan ook zinloos om de toekomstige relatie tussen Schiphol en de omgeving in een ‘convenant’ te gaan vastleggen, zoals de regering vlak voor haar val in juni besloot. De randvoorwaarden voor een vruchtbaar overleg ontbreken volledig. En dan kan de politiek dus niet achterover leunen. Want juist zij moet voor die randvoorwaarden zorgen.

Dat kan door een helder systeem van wettelijke grenzen aan de geluidsbelasting vast te leggen, die zekerheid bieden aan omwonenden. De regering wil dat vooralsnog niet doen. De PvdA wel. Wij vinden dat in 2002 met de nieuwe luchtvaartwet maar de klein deel van de belofte (“de hinder zal worden beperkt”) - aan de omgeving is waargemaakt - de hinder is alleen beperkt in een klein gebiedje rond schiphol - en dus moeten we die belofte nu helemaal gaan waarmaken. Dat betekent ook voor het buitengebied wettelijke grenzen aan de geluidsoverlast: liefst met zoveel mogelijk helderheid; dus mét handhavingspunten in het buitengebied. Er zal dan nog steeds volop gelegenheid zijn voor overleg tussen Schiphol en de omwonenden om de hinder verder terug te dringen, met als grote verschil dat die omwonenden zich in ons voorstel gesteund voelen door een wettelijke basis. Daarmee wordt het overleg eerlijker en dus vruchtbaarder.

Makkelijk zal het nooit worden, maar de mensen in Castricum zagen het wel zitten. Ik ook.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door cns uit Deltametropool

Belofte maakt schuld! De huidige stand van de techniek maakt meten en handhaven heel goed mogelijk. Dus weg met de rekenmodellen ten gunste van de sector, optimale toepassing van innovatieve technieken en eindelijk de noodzakelijke balans tussen ecinomie en ecologie. Er zullen heel wat lieden binnen de P vd A 'om' moeten, maar wat de bewoners betreft: hoe eerder hoe beter, weg met die megalomane en inhumane metropolitane strategie, door P vd A man Peter Visser (gespreksleider PVRC jaarvergadering 2006!!) kritiekloos overgenomen van Schiphol Group c.s. en zij die daar verder achter verborgen zitten. Het is tijd voor verandering, ook binnen de PVRC!!

Geplaatst door BS uit Castricum

DE politiek als geheel is dermate verweven in het Schiphol dossier dat daar geen opening kan worden geboden; Diederik Samson is een beste vent maar het bovenstaande is mooipraterij. Er is m.i. een vrij breed gedragen opvatting dat Nederland een groot economisch belang heeft bij een logistieke speler van het formaat Schiphol. DE politiek zal het wel laten om daar een weerstand in te bouwen. Wat mij als simpele burger ergert is de manier waarop wij ver van Schiphol `stapvoets´ met deze ellende zijn opgezadeld, het bewust aangegane proces om de noordelijke gebieden als geluidsbuffer te gebruiken en de arrogantie waarmee er met onze burgerbelangen wordt gesold. In een dergelijk klimaat geldt het Recht, de tegengestelde belangen kunnen dan alleen via de rechter worden getoetst. Mogelijk heeft Europees recht een opening. Een goede afloop van het politieke systeem af laten hangen is zoiets als wachten op een ´hittegolf in de winter´. Het technische verhaal over meten en weten krijgt langzaam aan een groot ´rekken en er bij blijven´ gehalte. We komen in drie jaar een systeem overeen, testen dit nog een aantal jaren, laten een commissie de evaluatie doen en steggelen dan over de resultaten. In de tijd zijn de betrokken burgers gefrusttreerd of van ergernis verhuisd danwel ten tijde van een laag overkomende Airbus 380 ongelukkig uit hun bed gevallen.
Protestgeneratie, nog een keer de beuk er in.

Geplaatst door Gerard uit NULL

cns, meld je aan voor het bestuur...

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Meten, en dan nauwkeurig voor validatie van grenswaarden op de Handhavingspunten is helaas beste CNS volgens de integere wetenschappers nog niet mogelijk. De CDV heeft gepleit om e.e.a. met spoed te gaan realiseren. Volgens ingewijden ligt dit Project Meten bij Ven W weer geheel stil. Ik zal/zullen dat de politici laten weten. (Tja CNS, een bestuursfunctie, zoals Gerard je voorstelt?)
Evenals dat wij de pvda politici zullen bevragen over de door ons gesignaleerde discrepantie tussen de o.i. juiste pvda koers landelijk en die van de provincie.
Onze 4 mans Platformdelegatie, die Samson in den Haag bezocht, begreep van hem dat hij onze standpunten voor 95 % steunt. Dus geen mooipraterij BS, hoewel ik je verdere beschouwing deel en je frustraties voor de volle 100% steun en terecht acht.
Tja, er is voor de Platforms nog veel werk aan de winkel. Een manifest van de Platforms voor alle kamerleden, de formateur en de media is bijna gereed.

Geplaatst door leo uit de kwakel

** Zolang Lden dé maat is blijft de hinder toenemen. Of je nu veel of weinig meet.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Die maat is inderdaad discutabel, maar we kunnen toch afspraken maken? D.w.z normen stellen? Gewoon: Tot hier en niet verder?