Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Dialoog-avond over Haarlemmermeer en luchthaven Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1503 
|
 Hoofddorpse Courant 
Dialoog-avond over Haarlemmermeer en luchthaven Schiphol

HOOFDDORP - De gemeente Haarlemmermeer organiseert voor maandag 14 december in het raadhuis een ‘Dialoog-avond’ over Haarlemmermeer en luchthaven Schiphol. De avond is verdeeld in een centraal deel en een deel met sessies over vijf verschillende thema’s.

Aan de orde komen onder meer: de economische wisselwerking tussen Schiphol en Haarlemmermeer, het beperken van hinder door de luchthaven en de balans tussen lusten en lasten die inwoners ondervinden. Belangstellenden kunnen zich tot 7 december aanmelden om mee te doen aan twee sessies van hun keuze. Er is beperkte ruimte.

Na een inleidende centrale presentatie zijn er diverse interactieve discussiegroepen. Hierin kunnen belangstellenden hun vragen, opmerkingen en ervaringen uiten. De avond wordt afgesloten met een terugkoppeling uit de verschillende groepen.

Er is per groep een maximum aan het aantal deelnemers. Daarom kunnen belangstellenden zich uiterlijk 7 december aanmelden bij 0900 – 1852. Een aanmelding per e-mail kan naar .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken) onder vermelding van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en de twee sessies waaraan men deel wil nemen.

Sessie A: De economische wisselwerking tussen Schiphol en Haarlemmermeer.
Aan de deelnemers wordt gevraagd hoe zij in hun dagelijks leven gebruik maken van Schiphol. Aan de hand van stellingen wordt de discussie gevoerd over de wisselwerking die Schiphol en Haarlemmermeer op elkaar hebben.

Sessie B: Hoe bevorderen we de balans tussen lusten en lasten?
In deze sessie staat centraal welke lusten en lasten het hebben van een luchthaven in Haarlemmermeer met zich mee brengt. Centrale vraag in deze sessie: hebben we een goede balans gevonden tussen de lusten en de lasten? Zo nee, hoe kunnen die balans bevorderen?

Sessie C: Wordt hinder beperkt?
Tijdens deze sessie staan de verschillende zogeheten ‘hinderbeperkende maatregelen’ centraal die momenteel in Haarlemmermeer in uitvoering zijn. De vraag luidt: zijn we hiermee op de goede weg?

Sessie D: Het convenant Omgevingskwaliteit.
In het convenant Omgevingskwaliteit Middellange Termijn (oktober 2008) is overeengekomen dat de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving in de Schipholregio versterkt wordt. Tijdens de sessie wordt ingegaan op de mogelijkheden die dit convenant de gemeente biedt en op de wensen van de deelnemers.

Sessie E: Bescherming van bewoners door informatieplicht.
Om de hinderbeleving te minimaliseren is vroegtijdige informatieverstrekking vanuit de gemeente aan de (toekomstige) bewoners van de Schipholregio over de geluidbelasting door vliegtuiggeluid gewenst. Tijdens de sessie wordt aan de deelnemers gevraagd wat zij bij deze informatieverstrekking belangrijk vinden en hoe zij die informatie willen ontvangen.

De uitkomsten van deze Dialoog-avond en wat ermee wordt gedaan, maakt de gemeente Haarlemmermeer in januari bekend aan de dorps- en wijkraden, en aan de inwoners. Dit gebeurt via de pagina’s ‘Informeer’ in de Hoofddorpse Courant en op nieuwe webpagina’s die in ontwikkeling zijn over wonen en werken bij de luchthaven op www.haarlemmermeer.nl


Reacties op dit bericht