Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Definitieve besluiten bij Schipholwet gepubliceerd

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1207 
|
 NULL 
Definitieve besluiten bij Schipholwet gepubliceerd

   

November 2002:

Definitieve besluiten bij Schipholwet gepubliceerd
    SPL, 4/4/2003 

    Op 1 november 2002 heeft het kabinet zijn definitieve goedkeuring verleend
    aan nieuwe milieu-en veiligheidsregels voor Schiphol (

zie persbericht

).
    De regels zijn vastgelegd in twee uitvoeringsbesluiten, behorend bij de in
    2001 goedgekeurde Schipholwet. Beide besluiten zijn op 18 december 2002
    gepubliceerd. In het

Luchthavenindelingbesluit

(LIB) zijn normen en regels opgenomen voor de bebouwing rond Schiphol, in
    het

Luchthavenverkeerbesluit


    (LVB) normen en regels voor het vliegverkeer, het milieu en de veiligheid
    rond Schiphol. De kaartenbijlagen bij deze besluiten (

kaarten LVB

en kaarten LIB), die een integraal onderdeel ervan vormen, zijn ook gepubliceerd.
    Voor gemeenten en andere instanties die betrokken zijn bij de ruimtelijke
    ordeningsmaatregelen op basis van het LIB, is er ook een set

    technische kaarten

beschikbaar.


Reacties op dit bericht