Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Definitief minder overlast door Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1051 
|
 De Kennemer 
Definitief minder overlast door Schiphol

IJMOND - De overlast van Schiphol gaat definitief omlaag door enkele aanpassingen aan in- en uitvliegroutes boven de IJmond. Daarom liggen die maatregelen van de minister nu in de inspraak.

Want voordat de hinderbeperkende maatregelen definitief worden ingevoerd, mag iedereen er zijn zegje over doen. Dat kan tot 14 oktober, bij de gemeente. Dat alles meldt het Cluster Noord, de gezamenlijke gemeenten in deze omgeving.

Om de overlast (lawaai, uitlaatgassen) van Schiphol te verminderen, worden momenteel al diverse hinderbeperkende maatregelen getest. Uit conclusies blijkt dat enkele maatregelen leiden tot een vermindering van het totaal aantal ernstig gehinderden rond Schiphol. Met die gedachte besloot de minister recentelijk enkele hinderbeperkende maatregelen definitief in te voeren.

Polderbaan

Enkele maatregelen hebben direct gevolgen voor de IJmond. Zo worden Beverwijk (en de Velserbroek) ontlast door de uitvliegroute vanaf de Polderbaan aan te passen ter hoogte van de IJmond. Ook de uitvliegroute van de Oostbaan, Kaagbaan en Buitenveldertbaan worden ter hoogte van IJmuiden aangepast om te voorkomen dat boven bebouwd gebied wordt gevolgen.

‘s Nachts

Er komt echter geen definitieve invoering van andere nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures. Die worden, bij wijze van test, langer toegepast, waardoor het in de lucht boven de IJmond langer in de ochtend rustiger blijft. Die testfase loopt tot uiterlijk 2010 en kan mogelijk ook leiden tot stopzetting ervan.

Voordat de maatregelen definitief worden ingevoerd, moet nagegaan worden wat de gevolgen zijn voor het milieu middels een milieueffectrapportage (m.e.r.). Die ligt nu dus ter inzage t/m 14 oktober.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Gerard uit NULL

Dus wordt wordt alle landend verkeer ook overdag dwars over Castricum geleid !? Niet alleen bij nacht, nu ook overdag, waarom altijd, en straks alleen nog, over onze gemeente !?

Ik zou, als ik PVRC was, of de gemeente Castricum, hier zeer fel tegen ageren!

Castricum, PVRC, waak over onze toekomst! Dit is een gevaarlijke ontwikkeling!

Geplaatst door Ymte van Gosliga uit Castricum

Het bericht in De Kennemer is ontleend aan de Nieuwsbrief 2009 2e kw. van de Milieudienst IJmond.
Ik lees daarin :
"routeaanpassing aan de uitvliegroute van de Schiphol-Oostbaan, Kaagbaan en Buitenveldertbaan ter hoogte van IJmuiden om te voorkomen dat boven bebouwd gebied wordt gevolgen.
routeaanpassing aan de uitvliegroute vanaf de Polderbaan ter hoogte van de IJmond. Doel van deze aanpassing is het ontlasten van Beverwijk en de Velserbroek"
Hoe het gevolg hiervan kan zijn dat het
l a n d e n d e verkeer overdag dwars over Castricum geleid wordt ontgaat me. Hierin komt m.i. geen verandering (niet beter, maar ook niet slechter)

Geplaatst door gerard uit NULL

Ymte, ik werd getriggerd door onderstaand zinnetje:

"Er komt echter geen definitieve invoering van andere nachtelijke vertrek- en n a d e r i n g s p r o c e d u r e s. Die worden, bij wijze van test, langer toegepast, waardoor het in de lucht boven de IJmond langer in de ochtend rustiger blijft."

Ik begrijp daaruit dat men de huidige nachtroute ook verlengt tot in de ochtend opdat het in de IJmond rustiger blijft. Die n a d e r i n g s route gaat dan toch over de gemeente Castricum? Of mis ik iets?

Geplaatst door Ton 2 uit castricum

Volgens mij mis je niets, Gerard. Ze vliegen bijna elke nacht ook over mijn dak.
Castricum behoort kennelijk niet tot de IJmond ..................

Geplaatst door Ymte van Gosliga uit Castricum

Gerard,
Je doelt op maatregel 17: Verlenging nachtprocedures. Bij dit experiment worden ( sinds 13 maart 2008)de nachtelijke vertrek-en landingsprocedures ook van 06.00 tot 06.30 u uitgevoerd. Per 31-10-09 loopt de betreffende ministeriële regeling af. Het experiment wordt verlengd tot 31-10-10 door een nieuwe ministeriële regeling.
Dat betekent dat er niets verandert. Voor de één is dat goed nieuws, voor een ander niet.

Geplaatst door gerard uit NULL

Ymte, begrepen. 'voor een ander niet', daar wilde ik dus in mijn berichtje de aandacht op vestigen. Het viel Ton2 ook al op. Het krantenbericht rept er helaas niet over. In mijn ogen onterecht. Nieuws moet compleet zijn.