Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Deelname aan besluitproces verandert beleving van geluidsoverlast

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1108 
|
 www.psycholoog.net 
Deelname aan besluitproces verandert beleving van geluidsoverlast

De Leidse promovendus Eveline Maris ontdekte dat wanneer mensen denken invloed te hebben op het besluitproces rondom geluidsoverlast, zij de herrie als minder erg ervaren.

vliegtuig.jpg

In het door Maris opgezette experiment moesten twee groepen een leestaak doen terwijl zij een zacht (50dB) of een hard (70dB) vliegtuiggeluid hoorden. De eerste groep werd verteld dat de onderzoeker bepaalde welk geluid ze zouden horen terwijl de tweede groep een voorkeur mocht opgeven waarmee zoveel mogelijk rekening zou worden gehouden. Echter, groep 2 kreeg precies hetzelfde geluid te horen als groep 1, er werd dus niks met hun voorkeur gedaan. Na 15 minuten werd gevraagd hoe hinderlijk het geluid was. Wanneer het geluid hard was (70dB) bleek groep 1 - die geen voorkeur mochten aangeven - dit vervelender te vinden dan de mensen in groep 2, ookal was er helemaal geen rekening gehouden met hun voorkeur. Er werd geen verschil gevonden tussen de beoordeling van beide groepen voor het zachtere geluid (50dB).

Uit dit onderzoek komt naar voren dat wanneer mensen worden betrokken bij het besluitproces rondom geluidsoverlast, zij de overlast als minder erg ervaren. Dit is een belangrijk gegeven omdat veel beleidsmakers geluidsoverlast puur beoordelen op basis van het aantal gemeten decibel. Volgens Maris kan het bijvoorbeeld zinvol zijn om bewoners rondom Schiphol te betrekken bij besluitingsprocessen, zelfs als niet met al hun wensen rekening kan worden gehouden.

(Journal of the Acoustical Society of America, 121(4), 2000-2010)

Noot redactie vlieghinder: Voor de publicatie: zie deze link


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Oud nieuws. En de echte reden is een opgedrongen misplaatst schuldgevoel waardoor men niet de waarheid spreekt.
Nu dezelfde test nog in de nacht of je minder vaak wakker wordt en je dat minder erg vindt.

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

De laatste zin deugt niet. Slaapgeberk.
Tussen 'en' en 'je' moet nog staan 'zo niet of'

Geplaatst door Els uit castricum

Laten ze ook eens een (zoveelste) onderzoek doen, naar hoe kinderen reageren op al die hinder.
En dan vooral als ze moeten inslapen, of hun middagslaapje moeten doen of als het nog nacht is en ouders om 5 uur hun kind horen huilen, waarop de rest ook wakker wordt. En verder wil ik Eveline Maris graag uitnodigen om een weekje bij me te komen logeren. Wedden, dat ze een andere conclusie trekt?Dan leert ze de waarheid kennen, die we allemaal kennen maar structureel door belanghebbenden ontkend wordt.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Els, hieronder de link naar haar CV, het bevat 2 emailadressen, ik denk dat ze niet komt...:

cv Eveline Maris


Geplaatst door O.L.M. Bijvoet uit Castricum

Dit onderzoek zo presenteren lijkt me niet echt bevorderlijk voor de verstandhouding tussen burger en luchtvaart.

Om die zo pas geleerde fraaie term te gebruiken, dit is Schipholliaans. Of je gaat doen wat je afspreekt maakt (voorlopig) niets uit.

Jammer genoeg wordt het resultaat alleen bekeken vanuit het belang voor de luchtvaart. Hier wordt namelijk beloofd dat luchtvaartbedrijven de kans op confrontatie met protest tegen daadwerkelijke ernstige geluidsoverlast kunnen verminderen door voorafgaand overleg met de slachtoffers of dat overleg nu ernstig gemeend is of niet.

Het schatten van het risico van protest en van daarmee samenhangend 'negatief' gedrag van de burger, is precies wat het berekenen van Lden en Lnight in zogenaamde handhavingspunten zo nuttig maakt. Het helpt in te schatten hoeveel mensen ernstig zullen protesteren. Het gaat om het risico voor bedrijven. Het gaat niet om hoe erg de problemen zijn, maar om hoeveel mensen je confronteren met erge problemen.

Wat de rapporteur in het hier genoemde onderzoek helemaal niet lijkt te deren is of de mate van verstoring en de omstandigheden ook effect hadden op de kwaliteit van lezen (en dus van leven). Het belang van de burger komt niet in beeld.

Ik vraag me af wat een commissie ethiek hierover zou zeggen.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Het is ongeloogflijk dat men uit een dergelijk geisoleerd laboratoriumonderzoekje
een dergelijke conclusie durft te postuleren.
Ik ken het hele onderzoek niet.Het zal wel weer uit de school van Prof. Stallen komen, die deels wordt gefinancierd door de luchtvaartclubs (o.a. van Baksteen e.c.)

Geplaatst door Els uit castricum

L.R.Aalegeiz,

Bedankt voor de tip, ik heb mevrouw Maris uitgenodigd.
Groeten, Els

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Uiteraard zit ze bij Stallen. Zoals gezegd het is oud nieuws. Op 26 jan 2006 stond er hier een artikel 'Op naar een miljoen klachten' waarin het onderzoek werd genoemd. M'n geheugen is nog niet aangetast, alleen bij het typen komen veel letters om en om te staan vanwege coordinatieproblemen tussne links en rechts. En dat komt puur door slaapgebrek.

Geplaatst door Rieneke Schokking uit Amstelveen

Mijn voorstel is om de omwonenden eerst echte inspraak in het hele besluitvormingsproces te geven. Vertellen wij daarna wel hoe we de hinder ervaren.
Els, als deze mevrouw Maris komt, heb ik mezelf bij deze ook maar alvast uitgenodigd.

Geplaatst door O. Bijvoet uit Castricum

CORRECTIE ?

Het onderzoek staat in The Journal of the Acoustical Society of America -- April 2007 -- Volume 121, Issue 4, pp. 2000-2010 en is dus pas kort geleden gepubliceerd.

In alle eerlijkheid moet gezegd worden dat de samenvatting zoals die hier in het Nederlands staat iets anders suggereert dan de engelse samenvatting van het oorspronkelijke artikel.

Uit de officiele samenvatting begrijp ik dat de deelnemers van de tweede groep wel een voorkeur kunnen aangeven, hoewel ze uit de feiten niet zullen kunnen afleiden of er met die voorkeur rekening wordt gehouden.
Er staat niet dat ze worden misleid. Dat is een subtiel maar wezenlijk gegeven.

Het is wat anders of je bewoners rondom Schiphol bij besluitingsprocessen betrekt, als je weet dat niet met al hun wensen rekening kan worden gehouden. Of dat je ze erbij betrekt terwijl ze weten dat de kans bestaat dat je niet met al hun wensen rekening kan houden.

Het eerste is bedrog, het tweede zou je een faire benadering kunnen noemen, tenminste wanneer Schiphol aangeeft dat het voornemens is, hoewel niet altijd in staat, enigermate met de wensen rekening te houden. Dat zou een interessante ontwikkeling zijn bij de LVNL !

Ik blijf erbij dat de nederlandse boodschapper de goegemeente geen dienst bewijst, maar vind dat de oorspronkelijke, engelse gegevens een negatief oordeel over de ethische kwaliteit van het onderzoek met deze gegevens niet rechtvaardigen

Zie: deze link

Geplaatst door Els uit castricum

Rieneke, welkom! Groeten, Els

Geplaatst door Gerard P uit NULL

Het aantal klachten is overigens inmiddels de drie miljoen gepasseerd. Niet gering zou ik zeggen.