Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Debat Europarlementariërs over leefbaarheid en Schiphol

 |
 Geplaatst door: redactie 
 |
 Bekeken: 857 
|
 NULL 
Debat Europarlementariërs over leefbaarheid en Schiphol

In debat over leefbaarheid en Schiphol met Europarlementariërs.
Vrijdag 21 mei in Zwanenburg

Vrijdag 21 mei komen twee europarlementariërs, Herman Vermeer (VVD) en Alexander de Roo (GroenLinks) naar de Haarlemmermeer. Er leven veel vragen bij de omwonenden van Schiphol. Vanuit Brussel is er veel aandacht voor gevolgen van de mobiliteit. De richtlijn 2002/49/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai geeft de omwonenden in de toekomst wat meer zekerheid. Waar ligt de balans tussen economie en leefbaarheid. De aanleg van de 5e baan zou een verlichting geven. Zonder het herstel van de “rekenfout” is dat al zeer twijfelachtig. Schiphol en overheid hebben onvoldoende aandacht voor de leefbaarheid. Het landsbelang staat voorop, de economie en de leefbaarheid van de regio wordt ondergeschikt gemaakt aan het economische belang van Schiphol. Groei van Schiphol is in het belang van Nederland. De nadelen van de groei wordt door de Nota ruimte iedereen duidelijk. Beperkte woningbouw in de 20Ke zone en aangrenzende gebieden. Onzekerheid voor de niet Schiphol gebonden economie.

Datum: Vrijdag 21 mei

Tijd:            20.00 uur
Plaats:          Zwanenburg
Locatie:        Basisschool de Meerbrug (tegenover wielerbaan de Bataaf)
Adres:          Kinheim 8
Info:            06-53137003 (Charles van Logchem)


Programma:

19.30 zaal open
20.00 opening
20.00 spreker: Herman Vermeer
20.30 vragen uit de zaal voor Herman Vermeer
20.45 spreker: Alexander de Roo
21.15 vragen uit de zaal voor Alexander de Roo

21.30 PAUZE

20.45 debat Herman Vermeer en Alexander de Roo
21.00 discussie met de zaal
21.15 afsluiting


U bent van harte welkom.

De sprekers zijn:

Herman Vermeer:
Herman Vermeer is Europarlementariër voor de VVD. Hij is volwaardig lid van de regionaal beleid en transport Commissie in het Europees Parlement. Daarnaast is hij plaatsvervangend lid van de visserij commissie in het EP. De hoofd portefeuille van Herman Vermeer is transport en alles wat daarbij komt kijken. Luchtvaart is een belangrijke sector in de transportbranche en staat daarom hoog op zijn agenda. Voorstellen die door Herman persoonlijk zijn behandeld op dit front zijn, de luchtvaartpassagiersrechten richtlijn, verzekeringsvoorwaarden voor luchtvaartmaatschappijen bij calamiteiten (oorlog en terrorisme), luchthavenveiligheid en de liberalisering van de sector door Europa in het algemeen. Daarnaast heeft Herman de uitspraak over staatssteun aan regionale luchthavens van dicht bij gevolgd. Naast de toch vaak sectorale bril van Herman Vermeer als transportspecialist in het EP wil hij ook de externe effecten (milieu kosten, geluidshinder en andere zaken) graag duidelijk in beeld hebben. Vandaar dat hij de gelegenheid graag aangrijpt om in Zwanenburg met omwonende van Schiphol ook de keerzijden van het intensiever luchtvaartverkeer boven NL en Europa in beeld te hebben. Deze externe effecten die aan alle vormen van vervoer en transport kleven worden in het algemeen belangrijke thema’s in Europa de komende jaren. Op basis van “de gebruiker/vervuiler betaalt”-principen hebben de omwonende baat bij duidelijke regels ook vanuit Brussel. Alle betrokkenen, gebruikers bedrijven en omwonenden hebben recht op duidelijke doelstellingen als het gaat om de toekomst van Schiphol. Hierbij kan de leus voor de Europese verkiezingen van de VVD (voor Europa maar er zijn wel grenzen) ook op Schiphol worden losgelaten.

Alexander de Roo:
Alexander de Roo (lid Europees Parlement voor GroenLinks) is vice-voorzitter van de Milieucommissie. Als gangmaker van de Europese wet Omgevingslawaai kreeg hij de bijnaam Mr. Noise. Deze nieuwe lawaaiwet moet op termijn de lawaaioverlast van vliegvelden, autowegen, spoorlijnen en industrieterreinen verminderen. Voor alle Europese vliegvelden betekent dit dat de nacht overal 8 uur gaat duren, en dat nachtvluchten tien keer zwaarder tellen dan dagvluchten. Alle vliegvelden moeten geluidsbelastingskaarten opstellen en aangeven welke maatregelen getroffen worden om overlast in te dammen.
Alexander de Roo heeft de afgelopen vijf jaar veel tijd en energie gestoken in de maatregelen die het Kyoto Protocol handen en voeten moeten geven.

 


Reacties op dit bericht