Platform Vlieghinder Kennemerland
 

“De wereld op zijn kop”; reactie op kabinetstandpunt

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1094 
|
 Gezamenlijke Platforms 
“De wereld op zijn kop”; reactie op kabinetstandpunt

Het kabinet heeft in haar standpunt duidelijk gemaakt waar haar prioriteiten liggen. Die liggen bij, allereerst en vooral, een zo ongestoord mogelijke groei van Schiphol. De beschikbare milieurruimte wordt verruimd en afgestemd op deze groeiwens. 

Wij vinden dat de verkeerde volgorde. Eerst bepaal je welke milieuruimte Schiphol kan krijgen en pas daarna ga je praten of er daarbinnen groei mogelijk is.

Bij de stellingname van het kabinet lijkt het dat ook aan de omwonenden werd gedacht.
Nadat eerst alle grenzen zijn opgerekt; het salderen van grenswaarden, het laten vervallen van het Totaal Volume Geluid (TVG), geen (eerder toegezegde) bescherming van het gebied onder het vlieggebied van Schiphol; zal in het voorstel van het kabinet een convenant worden gesloten tussen het Rijk en de Sector waarin de zaken voor de bewoners worden geregeld.

Wij vinden dat de wereld op z’n kop. Dat is dan ook de titel van nota waarin we een eerste reactie hebben gegeven naar de staatssecretarissen van V&W en VROM. Een convenant sluit je om de uitvoering van harde en handhaafbare wettelijke regels beter mogelijk te maken. Die regels komen eerst en dan pas het convenant.

Hieronder vindt u de aanbiedingsbrief en de nota.Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum


DE WERELD OP ZIJN KOP

De titel slaat de spijker op zijn kop

De toon van deze kabinetsnota over Schiphol is prestatiegericht. De prestaties die van Schiphol moeten worden verwacht zijn het uitgangspunt .
Vanuit deze prestatiedoelstelling worden een aantal normen (regels) afgeleid. Die normen vragen offers van de bevolking. Het kan niet anders dan dat de bevolkingsgroep van wie die offers worden gevraagd zijn welzijn in dienst van Schiphol moet stellen.

Terecht zegt de Platformnota dat ieder beleid dient uit te gaan van waarden waarin het belang van de burger voorop moet staan en niet de prestatie. De prestatie heeft namelijk geen enkele zin wanneer zij het belang van burgers schaadt in plaats van deze te dienen. De zaak staat dus op zijn kop. De normen (groei van Schiphol) bepalen waarden (bijdrage van burger). In werkelijkheid moet het natuurlijk andersom zijn: waarden bepalen normen en de waarde die ieder onderschrijft is: hoe moet ik handelen opdat alle burgers zich vrij kunnen ontplooien?

Valkuil en Oplossing

Jammer genoeg gebeurt dan wat zo vaak het geval is bij bespreking van prestatiegerichte stukken, zoals dit kabinetsstuk. De verleiding is groot om de afzonderlijke argumenten bij de kop te pakken in een poging aan te tonen waarom ze niet werken. Op die manier kom je er echter nooit uit. De fout zit in het prestatiegerichte beleid op zich.

Helaas moet ik op dit punt kritiek uitoefenen op de reactie van de platforms. Daarin wordt te veel op details ingegaan en te weinig structureel nagedacht over het beleid zelf. Men valt te vaak voor de verleiding om te argumenteren op het niveau van praktische maatregelen. Zo'n argument moet men altijd verliezen omdat de banghebbenden altijd meer deskundigen kunnen selecteren en mobiliseren dan de burger kan opbrengen. Die mist nu eenmaal middelen en professionaliteit.

Ik zou daarom willen wijzen op de discussie HIER die gaat over de relatie tussen Beleid en Professionaliteit.

Geplaatst door Elzenga uit Zaanstad

Tja... de reactie van het kabinet was te verwachten. Het bekende verhaal. Ik ben als geinteresseerde en eveneens omwonende, al weer enige weken zo nu en dan met dit dossier bezig en het roept steeds meer vraagtekens op. Ik ben eens elders gaan kijken en dan zie je verschillende zaken. Vooral dat Heathrow, veruit de grootste luchthaven van Europa, maar twee banen heeft. Standferd met zijn 24 miljoen passagiers er maar 1. Charles de Gaulle vier, waarvan twee kleinere. Schiphol heeft er inmiddels 6 en er liggen al plannen voor een zevende en achtste. Men zegt voor het milieu en tegen de geluidsoverlast.

Maar als ik het beleid van de verschillende kabinetten zie, blijft Schiphol gewoon doorgroeien. Plafonds worden gesteld en weer bijgesteld. Echter nooit naar beneden. En het laatste kabinet windt er al helemaal geen doekjes om. Dat nog geen derde deel van de burger geen vertrouwen meer heeft in de politiek en de meeste omwonenden van Schiphol al helemaal niet meer lijkt niet te deren. Schiphol lijkt onaantastbaar en belangrijker dan de burger die er last van heeft.

Daarvan uitgaande is het wel verdedigbaar een aantal positieve aannames te laten varen. Zoals dat de regering echt begaan is met de overlast die omwonenden ervaren. En dat als prioriteit stelt bij de ontwikkelingen rond Schiphol. Of dat de regering daadwerkelijk bereid is de groei van Schiphol te begrenzen. Het is een illusie dat nog langer te denken. Duidelijk is, dat men de kritiek als lastig ervaart en het gezeur van enkelen.

Dus heb ik eens een wat minder mooi scenario bekeken en me in "de andere kant" verplaatst. Het scenario van - hoe kunnen we gewoon doorgroeien en nemen we de critici de wind uit de zeilen. Een bekend scenario in Den Haag. Ik zag het in de praktijk gebruikt worden als assistent/staigiare van een kamerlid tijdens het debat over de bewapende helikopter. Men wilde de Amerikaanse Apache en alle manipulatie-technieken werden uit de kast gehaald om dit te bereiken en de critici de wind uit de zeilen te nemen. Hoe wist ik dat? Omdat ik defensie-specialist ben en ik het gegoochel met informatie en eisen dus kon inzien.

Wat er dus vermoedelijk is gebeurd bij Schiphol, is dat men eerst de infrastructurele weg heeft bewandeld. Waar andere luchthavens aan twee banen genoeg hebben liggen er nu bij Schiphol zes. Ongekende mogelijkheden tot groei. Dit gaf ruimte om enige consessies te doen ter beperking van de overlast zonder dat de groeimogelijkheden beperkt echter zullen worden. Vervolgens heeft men de overlast verspreid over een groter gebied. Zodat meer mensen minder ernstige overlast hebben. En nu laat men Schiphol rustig doorgroeien. Meer mensen krijgen elk jaar iets meer overlast. Dat wendt wel zullen de planners denken. Waarvan velen natuurlijk buiten de de overlast-zone wonen en/of de klagers maar aanstellers vinden. Een heel klein beetje meer is toch niet zo erg? Ik heb die arrogantie gezien tijdens mijn stage en ik voel en zie hem nu weer in dit dossier.

Een andere tactiek is ook zichtbaar. Elke serieuze criticus direct door ingehuurde discussieleiders en deskundigen laten aanspreken en een discussie in details laten verzanden. Details waar een gemiddelde critische burger geen raad meer mee weet. Zoals kamerleden dat tijdens het debat over de bewapende helikopter ook niet meer wisten. Men dingen aannam of maar liet zitten terwijl ze feitelijk onjuist of onvolledig waren. Maar je moest deskundige zijn om dat te zien.

zie vervolg...

Geplaatst door Elzenga uit Zaanstad

vervolg....
En dit is waar ik denk dat de critici een andere weg in moeten slaan. De discussie op deze wijze moeten verlaten. En moeten gaan werken aan een andere oplossing, namelijk een verdedigbaar alternatief. En vooral ook een realistisch alternatief. Dus die winst oplevert voor de omwonenden maar ook de realiteit onder ogen ziet dat de groei van Schiphol niet te stoppen is, er teveel belangen vanaf hangen en die groei zal plaats vinden op de huidige locatie. Simpelweg omdat een eiland in de Noordzee of andere locatie onbetaalbaar, kwetsbaar of nog minder prettig is. Aan dit plan zou men kunnen werken. Men zou deskundigen kunnen inhuren. Men zou het kunnen uitwerken tot het staat als een huis en het geen kwestie meer is van wel of niet kunnen maar wel of niet willen. En dan zou men het kunnen presenteren. Het op de agenda van de politiek kunnen zetten. Partijen er voor kunnen interesseren. En de win-win kant ervan steeds opnieuw kunnen benadrukken. Ik denk dat dit een betere weg is. Vandaar dat ik op mijn site een nog prille poging doe dit alternatief te ontwikkelen. Misschien niet orgineel, maar dat merk ik dan vanzelf wel. En als het al bestaat is het des te meer reden het verder uit te werken.

Geplaatst door Elzenga uit Zaanstad

Een voorbeeldje van misleiding, dit keer van kinderen...
De vraag is waarom Schiphol 5 (6 dus) start en landingsbanen nodig heeft? Het antwoord is o.a.
"De windrichting en windsterkte zijn echter niet de enige redenen waarom Schiphol zoveel banen nodig heeft. Een andere reden is geluid. De banen van Schiphol mogen niet allemaal in diezelfde mate in beide richtingen worden gebruikt, omdat anders bepaalde woongebieden te veel hinder zouden ondervinden. Zo mag de Polderbaan alleen naar en vanuit het noorden worden gebruikt; niet naar en vanuit het zuiden omdat daar Hoofddorp ligt. In plaats van vijf volledig in twee richtingen bruikbare banen heeft Schiphol dus eigenlijk vijfmaal een halve baan."

Vijfmaal een halve baan? Vervolgens plaatst men een mooi schema met alle banen en hun landings en startrichtingen. Beide 10 stuks (de beperkingen meegerekend) = dus 5 volwaardige banen. Het blijft grappig...

http://www.seebuyfly.nl/_junior/portlet/Veel_gestelde_vragen.jsp?PORTLET<>cnt_id=10134198673786292&PRODUCT;<>prd_id=845524442316782&FOLDER;<>folder_id=2534374302573927&ASSORTMENT;<>ast_id=1408474395729583&VIRTUAL;_TEMPLATE<>vt_id=10134198673786271&bmUID=1152278099869&bmLocale=nl#namen_van_de_baan