Platform Vlieghinder Kennemerland
 

De desastreuze gevolgen van de 2e Kaagbaan

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 2488 
|
 schipholwanbeleid.nl 
De desastreuze gevolgen van de 2e Kaagbaan

              De grootste (3.000 ha.) en                            

              Belastingbetaler dupe sloop nieuwe panden              
Alleen al in Schiphol-Zuidoost moet voor minstens € 400 miljoen aan nieuwe kantoren/bedrijfspanden moeten worden gesloopt met name in Park Schiphol-Rijk en moeten de eigenaren van niet meer te bebouwen percelen worden uitgekocht. Dat bedrag werd genoemd door directeur luchthavenontwikkeling Joop Krul van Schiphol op 30 mei 2007 in Het Financieele Dagblad. Toen stelde hij
“... gezien de forse desinvestering in vastgoed, die hiermee is gemoeid, de aanleg van de baan eigenlijk niet verantwoord is.” Waarom die baan dan toch nu reserveren? Omdat het vastgoedbedrijf van Schiphol de grootste concurrent daardoor in dat gebied definitief uitschakelt: niet alleen Chipshol Park Fase II moet ten gevolge van de parallelle Kaagbaan worden geschrapt maar ook het verderop gelegen Groenenberg-terrein waarvoor nota bene net op 28 juni 2007 het bouwverbod is opgeheven. Door de eliminatie van Chipshol als concurrent kan Schiphol zelf haar eigen bedrijfslocaties tussen de twee Kaagbanen ontwikkelen.
             
              Contractbreuk leidt tot megaclaims              
Een dubieuze rol speelt daarin gedeputeerde Hooijmaijers. Iets meer dan een jaar geleden heeft deze namelijk een minnelijke regeling met Chipshol gesloten nadat de provincie veroordeeld was tot schadevergoeding in verband met onrechtmatige besluitvorming. Afgesproken werd dat de provincie “... op constructieve wijze planologische medewerking zal verlenen aan 3 bedrijfslocaties die Chipshol in de Schiphol-regio wil ontwikkelen.” o.a. Chipshol Park Fase II en het Groenenberg-terrein. De ontwikkeling daarvan loopt nu volledig vast, uitgerekend omdat de provincie verzoekt de parallelle Kaagbaan te reserveren. De gedeputeerde schendt daarmee zijn met Chipshol gemaakte afspraken en werkt al een jaar na de minnelijke regeling mee aan het verhinderen van de Chipshol-locaties. Indien Provinciale Staten hem niet tot de orde roepen, “Gelet op de geplande aanbesteding/gunning voor het tracé gedeelte van de N201 door Schiphol-Zuidoost (Schiphol-Rijk) bestaat er tot 1 april 2008 nog de mogelijkheid een keuze te maken voor het oorspronkelijke tracé zoals in het streekplan Noord-Holland-Zuid is aangegeven.” (download PDF partiële herziening streekplan).
             
              Arm Amsterdam              
              De belangrijkste uiterst negatieve gevolgen van de komst van de parallelle Kaagbaan zijn extra geluidsoverlast en veiligheidsrisico’s, met name voor Amsterdam. Nota bene aangegeven onder geen beding een 2e Kaagbaan te willen. Provinciale Staten van Noord-Holland zou zich daar meteen bij aan moeten sluiten. Schiphol heeft exorbitant veel grond en verbijsterend weinig visie. En Eurlings heeft, volgens Cerfontaine, geen verstand van luchtvaartzaken. Dat geldt voor beiden. Het is niet alleen een chaos in het onderwijs en bij de fiscus. Parlement, statenleden, gemeenteraadsleden en bewoners: word wakker, neem actie en voorkom een nog grotere chaos in de Schiphol-regio!

Bekijk bericht op "schipholwanbeleid.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Victor uit Krommenie

*Desastreuze gevolgen*

Mwhao..valt toch wel mee..:)

Geplaatst door Jeroen Bouwman uit Tiel

Niet zaniken.. de luchthaven moet verder groeien.. ga je toch ergens anders wonen ?