Platform Vlieghinder Kennemerland
 

De Vereniging Gezamenlijke Platforms wil verder met uitwerking Aldersadvies over Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 930 
|
 VGP 
De Vereniging Gezamenlijke Platforms wil verder met uitwerking Aldersadvies over Schiphol

Persbericht

Castricum - De Vereniging Gezamenlijke Platforms (VGP) heeft de heer Hans Alders, voorzitter van de “Alderstafel” die kortgeleden een advies uitbracht over de verdere ontwikkeling van Schiphol t/m 2020, verzocht de platforms te betrekken bij de uitwerking van het advies. Daarmee wordt binnenkort een aanvang gemaakt.

Eind september liet de toenmalige voorzitter van de VGP vlak voor het beslissende overleg aan de heer Alders weten dat de VGP de deelname aan de Alderstafel beëindigde. Sindsdien heeft een ruime meerderheid van de platforms laten weten het daarmee niet eens te zijn en is het bestuur op enkele plaatsen aangepast. De platforms hebben inmiddels een nieuwe voorzitter gekozen.

De VGP verzoekt in een brief aan de heer Alders voor de VGP een plaats in te ruimen in de verschillende werkgroepen die binnenkort met de uitwerking van het advies aanvangen. Zij willen de belangen van de bewoners in het overleg blijven behartigen.

De VGP wijst het standpunt af van een minderheid van platforms, die vanwege de mogelijkheid van een nieuw handhavingstelsel het hele advies afwijzen.
Een advies dat met een wettelijke grens aan de groei van het aantal vluchten op de dag en in de nacht en met belangrijke hinderbeperkende maatregelen rekening houdt met de belangen van bewoners. Ook de waarborgen die het advies geeft, dat het handhavingstelsel in de toekomst een gelijkwaardige lokale bescherming en een gelijkwaardige rechtsbescherming voor de bewoners zal bieden, is voor de VGP reden geweest om met het advies als geheel in te stemmen. Alleen door bij de uitwerking van het advies betrokken te zijn kunnen de platforms er samen met anderen voor waken dat de afspraken over hinderbeperkende maatregelen worden geëffectueerd en dat de garanties voor een gelijkwaardige bescherming van bewoners worden waargemaakt.

De VGP zal altijd de best mogelijke bescherming van bewoners tegen vlieghinder voorop stellen. In het overleg met de overheid en de luchtvaart kiest de VGP echter voor de dialoog. De VGP kiest er voor om in overleg een beter resultaat te bereiken voor de bewoners in plaats van langs de kant te staan. De VGP doet dat in de overtuiging dat het overgrote deel van de bewoners en de leden van het parlement dit de enige begaanbare weg vinden.

Bijlage:


Reacties op dit bericht

Geplaatst door cns uit Uitgeest

Hier is een professionele tekstschrijver in te herkennen. Iemand die pro-deo de VGP overeind probeert te houden of.............

En waar blijven reacties van PVRC leden die toch in feite deze website met hun jaarlijkse bijdrage financieren; of ligt ook dat anders?

Wie het weet mag het zeggen!


Geplaatst door Wim uit Castricum

Vreemd, een onvolledig persbericht en daarmee een halve waarheid. Wat ik in bovenstaand persbericht mis is de reden (o.a. het opheffen handhavingspunten en de gevolgen daarvan voor bewoners)waarom de toenmalige voorzitter van de VGP het overleg aan de Aldertafel heeft willen beëindigen.

Geplaatst door E. von der Meer uit Castricum

Teneinde zaken voor de lezer inzichtelijk te maken/houden denk ik er goed aan te doen om u deelgenoot te maken van volgende analyse
• Met uitzondering van Zwanenburg en Spaarndam hebben alle platforms een aantal keren tijdens een VGP vergadering een NO GO uitgesproken m.b.t. Vliegen volgens afspraak (VVA). Dit is een van de hoofdonderwerpen van het Alderstafeladvies.
• Het Alderstafeladvies moet integraal worden goedgekeurd, dus incl. VVA
• De inhoud van het advies kan naderhand alleen worden gewijzigd als alle partijen dit wenselijk vinden
• Nadat VVA aan de Alderstafel is geaccordeerd zal de sector echt niet willen terugkomen op het afschaffen van de lokale rechtsbescherming/zekerheid van de bewoners. Hiermee is namelijk binnengehaald waar men de hoogste prioriteit aan geeft. Meer flexibiliteit voor de sector t.k.v. de bewoners .
• Recentelijk hebben de leden van VGP alsnog in meerderheid gestemd voor het geven van een positief advies aan het voorliggende Aldersadvies om maar bij de verdere uitwerking van dit advies er bij te kunnen blijven om zaken naar mogelijkheid te repareren/corrigeren m.b.t. VVA
Mijn persoonlijke conclusie is dat dit tegen beter weten in het vastgrijpen van een laatste strohalm is. Zie bullet point 3.

Geplaatst door voorbijganger uit Castricum

Het is op zijn minst merkwaardig dat Gerard Paap (een reentelijk opgetapt bestuurslid van PVRC) blijkbaar nog wel vindt dat hij secretaris van VGP kan zijn? Gaan de belangen van een door Zwanenburg aangestuurd VGP bij hem voor de PVRC belangen. Castricum in het buitengebied is toch echt niet hetzelfde als Zwanenburg dat uitsluitend baat heeft met een plafond van 510 k vliegtuigbewegingen en een strict preferntieel baangebruik van de Polderbaan. Dit doet niet erg logisch aan. En voor dat plafond was men bereid veel op te offeren.

Geplaatst door Gerard uit NULL

Overheid en sector legitimeren alles met het via VGP verkregen ´unanieme´ accoord en maken daarmee toekomstige protesten of tegenvoorstellen bloedeloos. Ik vraag me af of deze bewoners die (met bijna het pistool tegen het hoofd?) alsnog ´Ja´ zeiden tegen het Aldersadvies zich uiteindelijk toch niet in eigen voet blijken te hebben geschoten. De toekomst zal het leren, maar ik ben er niet erg gerust op.

Geplaatst door Angela uit Limmen

Men moet haast een ingewijde zijn om dit alles te kunnen snappen. Hoeveel Gerard's posten bijv. op dit forum en de Gerard Paap, de recentelijk opgestapte secretaris van het PVRC post die weleens hier? en zou hij zijn handelen kunnen toelichten op dit forum, zodat de leden van het PVRC ook eens duidelijkheid in deze materie kunnen krijgen? Want het wordt zo onderhand allemaal abacadabra, iets wat de luchtvaartsector natuurlijk heel goed uitkomt, want dat zijn meesters in het verwarren en manipuleren.

Geplaatst door Nico uit Den Haag

Bij de rechter werd afgedwongen dat het groepsrisico van vliegen voor omwonenden van Schiphol door de overheid zou worden berekend.
De overheid was niet bereid omdat in overleg te doen.
Is er al wat bekend van deze berekening? Niet dat ik weet.
Dus of je nu naar de rechter stapt of in overleg treedt, de omwonenden trekken aan het kortste eind.

Dus verspilde moeite.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Onderstaand bericht stond 4 okt in N.H.D. en H.D. De heer van Broekhoven stuurde mij dit toe en gaf mij toestemming zijn bericht ook hier te plaatsen
Van: Frank van Broekhoven
Datum: vrijdag 3 oktober 2008 13:47
Aan: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)
Onderwerp: Schiphol

Structuurnota, Planologische Kernbeslissing, Draaing 4e baan, Mainport, Dubbele doelstelling, aanleg 5e baan, enz. enz. Allemaal over Schiphol en over allemaal heb ik 25 jaar meegepraat als inwoner van Zwanenburg. En steeds kreeg de luchtvaart lobby zijn zin. Ik was in die tijd raadslid van de gemeente Haarlemmermeer en daarna voorzitter van de Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg. Uiteindelijk verhuisde ik in 2007 van Zwanenburg naar Hoorn, omdat ik geen enkel vertrouwen meer heb in verbetering en dus de geluidshinder wilde ontvluchten.
Nu is daar het resultaat van de Tafel van Alders. De Luchtvaart lobby volgde de gebruikelijke taktiek. Onderhandelingen beginnen met overvragen, nadruk op economisch belang en de bewonersgroepen uit elkaar spelen. Die taktiek is voor de zoveelste keer weer gelukt. De Luchtvaart lobby krijgt weer wat ze hebben willen en de bewoners hebben opnieuw het nakijken. En nu niet alleen die in een straal van 50km rond Schiphol, maar ook omwonenden van Lelystad en Eindhoven.

Frank van Broekhoven
Hoorn

Voorzitter Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg 2000-2005.
Raadslid Gemeente Haarlemmermeer 1982-1998.


Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Angela, Zie onder rubriek Schrijf svp

Geplaatst door Gerard uit NULL

Angela, 'Gerard' is niet 'Gerard Paap'. In het verleden heeft Gerard Paap wel op deze site gepost onder zijn eigen naam. Het zou hem, lijkt me, sieren als hij alhier zijn beweegredenen om op te stappen uit de doeken doet. Hij is de enige die dat kan.