Platform Vlieghinder Kennemerland
 

De Schipholelementen uit het regeerakkoord

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1041 
|
 PVRC 
De Schipholelementen uit het regeerakkoord

“Schiphol kan binnen de bestaande milieu- en geluidsnormen doorgroeien, waarbij
woningen op grotere afstand van Schiphol beter beschermd worden tegen
geluidhinder.
Op korte termijn worden de mogelijkheden bezien van de ontwikkeling van Lelystad als
overloop, met inachtneming van overige regionale vliegvelden. “

“De aandelen Schiphol zullen niet op de beurs worden gebracht. Het voornemen tot
vernietiging van het raadsbesluit van Amsterdam inzake de verkoop van aandelen
Schiphol zal niet worden uitgevoerd. Het kabinet start overleg met de luchthaven. ”

“Schiphol en de gemeente Amsterdam om op een andere manier middelen vrij te maken
uit het overheidsaandeel zonder afstand te doen van de zeggenschap en om de
mogelijkheden voor Schiphol om vreemd vermogen aan te trekken te vergroten. De extra
opbrengsten uit het overheidsaandeel in Schiphol zullen bij voorrang worden aangewend
voor ontsluiting van de Noordvleugel. Ultimo 2007 zal een definitief besluit worden
genomen. “

Het gehele regeeraccord vindt ==> hier


Reacties op dit bericht