Platform Vlieghinder Kennemerland
 

De Ruitenwisser Variant

 |
 Geplaatst door: redactie 
 |
 Bekeken: 796 
|
 Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg 
De Ruitenwisser Variant

Door de Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg voorgestelde uitvliegroute in noordelijke richting wordt met ingang van 25 november ingevoerd.

Het afgelopen half jaar had het bestuur van de Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg overleg met de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Mevrouw Schultz-van Haegen en met de direkties van Luchtverkeersleiding Nederland, Luchthaven Schiphol en Progis. Tijdens deze overleggen klaagde de Dorpsraad over de extra geluidshinder voor de dorpen Zwanenburg en Halfweg als gevolg van de problematiek van parallel starten. Bij monde van de heer van Ojik gaf de Dorpsraad een alternatief hiervoor dat als voornaamste kenmerk heeft dat Zwanenburg en Halfweg worden ontzien en Lijnden iets meer belast. De Luchtverkeersleiding zegde toe het voorstel te bestuderen.

Vandaag heeft Luchtverkeersleiding Nederland bekend gemaakt dat met ingang van 25 november a.s. een nieuwe variant voor het paralel uitvliegen in Noordelijke richting ingebruik wordt genomen, geheel zoals door de Dorpsrraad voorgesteld.  Deze variant staat inmiddels bekend als “de ruitenwisser variant” en houdt in dat het verkeer dat van de Polderbaan vertrekt een koersinstructie krijgt die overeenkomt met de loop van de wettelijk vastgestelde standaard vertrekroutes (SID’s) en dat vliegtuigen die van de oostelijk daarvan gelegen Zwanenburgbaan vertrekken koersinstructies krijgen die ze direct na de start scherper naar rechts doet wegdraaien dan nu nog het geval is. Hierdoor zullen met name de woongebieden Spaarndam, Halfweg en Zwanenburg worden ontlast van vliegtuiggeluid. In Lijnden daarentegen zal sprake zijn van een toename van de geluidbelasting.

De Dorpsraad is zeer verheugd, niet alleen met deze gewijzigde procedure die de hinder in het centrum en het oosten van de dorpen zal verminderen maar ook omdat opnieuw gebleken is dat in gesprekken met de luchtvaarsector en de overheid weldegelijk resultaat kan worden geboekt. De Dorpsraad gaat daarom door op de ingeslagen weg.

15 november 2004, Frank van Broekhoven
Voorzitter Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg


Reacties op dit bericht