Platform Vlieghinder Kennemerland
 

DHL-Terreur in Brussel(Een les voor ons)

 |
 Geplaatst door: redactie 
 |
 Bekeken: 2179 
|
 Redactie 
DHL-Terreur in Brussel(Een les voor ons)

Voor wie het niet had gevolgd

Twee zaken spelen in de discussie tussen DHL en Brussel een rol: Het pakketjes- en brieven-vervoersbedrijf vliegt ‘s nachts. Volgens DHL is de MD-11 op dit moment het meest geschikt voor het uitvoeren van nachtelijke landingen. De MD-11 is een zeer luidruchtig toestel. DHL wil het aantal van deze vliegtuigen fors uitbreiden. Het gaat dus niet om het bestaande DHL, maar om uitbreiding daarvan, en wel een luidruchtige uitbreiding. Het gaat om het aanschaffen en ‘s nachts laten vliegen van een fiks aantal lawaaiïge en ouderwetse vrachtvliegtuigen, waarschijnlijk afdankertjes van elders.

Het vliegveld Zaventem grenst aan Brussel. Een aantal deelgemeenten, zoals bijvoorbeeld Sint Pieters Woluwe en Sint Lamberts Woluwe ondervindt forse nachtelijke overlast. (Ga er maar eens logeren). De grenzen van de toelaatbaarheid zijn voor de regering al heel lang bereikt. Deze heeft gekozen voor spreiden van de hinder en niet als in Nederland nachtelijke concentratie boven een paar gebieden. Maar zelfs in gepreide vorm zit er een grens aan het toelaatbare. Toegeven aan de extra wensen van DHL zal alle grenzen van de huidige, voor België ‘normale’ geluidsbeperking fors doorbreken.

De zittende regering heeft uitbreiden van werkgelegenheid met 200.000 arbeidsplaatsen in haar vaandel.
DHL chanteert daarom de regering met te dreigen dat het 1400 werknemers in Brussel gewoon zal ontslaan in plaats ven een 1500 aanstellen als het zijn zin niet krijgt. Het zal haar centrum uit Brussel terug trekken. Inmiddels is dit definitief besloten. Het belang van de aandeelhouders gaat bij DHL namelijk voor alles. DHL zadelt daarom de zittende regering op met het verwijt dat deze mooi praten heeft over haar sociale voornemens maar dat zij als puntje bij paaltje komt niet in staat is deze werkgelegenheid te behouden.

Het gebeuren is koren op de molen van het polariseren, van partijen die alleen oog hebben voor uitersten en niet gericht zijn op maatschappelijk evenwicht. De terreur die namens de aandeelhouders van de international DHL wordt uitgeoefend neemt de vorm aan van bestraffen met sociale onrust. Het zal werkeloosheid veroorzaken voor een deel van de huidige werknemers en de schuld daarvoor afwentelen op de politiek, zonder andere oplossingen voor dit probleem zelfs maar te willen overwegen. Tegenover de overheid mobiliseert DHL sociale onrust. Dit is een vorm van Terreur.

Een les voor ons

Er is niets mis mee dat bedrijven vechten voor het belang van aandeelhouders. Welvarende mensen die hun geld steken in een onderneming doen dat niet uit menslievendheid. Er zijn grenzen aan misbruik door maatschappijen van medemensen of milieu, vandaar spanning tussen zogenaamde ethische en economische eisen. Niet voor niets bevordert in Nederland dan ook nationaal en internationaal de toepassing van het MER, het Milieu-Effect Rapport als middel.

Ruimte en Luchtruim zijn openbaar bezit en kunnen niet aan bedrijven worden verkocht. Nu wezenlijke delen van de Luchtvaartsector worden geprivatiseerd, moet veilig worden gesteld dat de afstand die wij doen van ons luchtruim ten behoeve van de ook voor ons gunstige gevolgen (werkgelegenheid bijvoorbeeld) niet ten koste gaat van leefbaarheid.

in onze moderne wereld is de wisselwerking tussen de mogelijkheden van de Luchtvaartsector en de belangen van leefbaarheid ingewikkeld geworden. Zo ingewikkeld dat vaste regels vaak averechts werken (zie regels rond Polderbaan of die bij Parallel starten, of de huidige descussies rond ondeugdelijkheden van de gebruikte bereken- of meetmethoden van geluidsbelasting).

Wij hebben daarom behoefte aan een instituut dat flexibiliteit en aanpasbaarheid realiseert, zowel in het belang van omwonenden als van de sector. Daartoe moet het geleid worden door betrouwbare en creatieve deskundige wetenschappers. Daartoe moet her ook een instituut zijn zonder economische binding met de actoren in de sector en dat namens de regio’s gaat over het goede uitoefenen van het beheer. Aan de kenniskant zitten daar bijvoorbeeld mensen van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR). Aan de uitvoerende kant, Luchtverkeersleiding en Slotcoördinatie, dan niet meer onder toezicht staan van aandeelhouders maar (op afstand) van de politiek. 

Wij vestigen onze hoop dus op een creatief en onafhankelijk Kenniscentrum en Luchtruimschap.

De aanwezigheid van een sterk regionaal Luchtruimschap zal ook de overheidstaak verlichten. Het zal de overheid ontheffen van de noodzaak beslissingen te nemen die meer te maken hebben met praktische inschatting van mogelijk- en waarschijnlijkheden. Het gaat hier niet om politiek, maar om gezond verstand. Het Belgisch kabinet is in geding om niet.

In het kader van een Luchtruimschap ontvangt een welgeregelde Luchtvaartsector zijn vanzelfsprekende plaats. Zie:

(1) –> Debat Schiphol in Cruciale fase
(2) –> Is er wel een oplossing?


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Hulde voor Verhofstadt!

Hij heeft zijn hoofd op het politiek hakblok gelegd door niet akkoord te gaan met de nachtvluchten. De Vlamingen kunnen trots zijn op een regering die zich niet laat leiden door alleen maar economische belangen. In tegenstelling tot Nederland waar de wetten gemaakt, veranderd en weer weggemikt worden, houdt Verhofstadt voet bij stuk.
Ook de lobby die door allerlei Groene partijen is gevoerd zal hiertoe hebben bijgedragen.

Aan eenieder die af en toe of geregeld gebruik maakt van pakketdiensten: DHL heeft een hoop concurrenten.
Aan eenieder die last heeft van nachtelijk vliegverkeer (en overdag): wellicht is er toch nog hoop; als het in België kan, waarom zou het dan niet in Nederland kunnen? Of is België zoveel vooruitstrevender dan Nederland?

Geplaatst door E Ksiet uit Castricum

Je weet niet waar je over praat. In nederland zijn net zo goed als in Belgie beperkingen gesteld aan nachtvluchten. Daarnaast ging het om een uitbreiding van het aantal nachtvluchten van 25000 naar 27000 per jaar, dus doe nou niet net alsof er geen nachtvluchten in Belgie zijn.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Het gaat om het feit dat Verhofstadt voet bij stuk heeft gehouden en zich niet laat manipuleren door de eerste de beste vervoerder. Schiphol is totnogtoe niets in de weg gelegd om door te groeien. Het is zelfs nog erger: staatssecretaris Schultz van Haegen heeft de directeur van Schiphol teruggefloten toen hij voorstelde zich aan de milieueisen te houden door capaciteit in te leveren (2 kisten per uur minder). De maximale capaciteit moet en zal gebruikt worden, politiek gezien en dus niet economisch.

Pas nu de staatssecretaris onder druk is komen te staan doordat de rekenkamer Progis heeft beoordeeld, niet al te positief, stelt ze dat milieunormen er niet zijn om met voeten te worden getreden.
Vooralsnog hoeft Schiphol zich niets aan te trekken van de opgelegde beperkingen. Er zijn namelijk geen sanctiemogelijkheden. Zie ook ‘wijzigingswet Schiphol’ die per 1 januari van tafel zal zijn geveegd.


Geplaatst door E Ksiet uit Castricum

Heeft u enig idee wat het een maatschappij kost als zij op schiphol 's nachts te laat landen? Er zijn dus wel degelijk sancties/beperkingen.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Heeft u enig idee hoe vaak mensen wakker worden gebulderd 's nachts?
Heeft u enig idee hoe vaak sancties worden opgelegd?
Heeft u enig idee hoe de politiek die sancties beziet; je eigen klanten een boete geven en ze zodoende wegjagen terwijl er maar 1 doel is: Schiphol mainport?

U doet een poging de problematiek rond Schiphol te bagatelliseren. Dat is eigenlijk best fijn, met name op dit forum, vanwege het feit dat hier voornamelijk mensen schrijven die last hebben van de terreur van continue geluid en dreiging.
Natuurlijk is het uw goed recht daar minachtend over te praten. Het is onze uitdaging zelfs mensen als u te doen inzien dat een belasting die Schiphol op de omgeving legt zeer drastische gevolgen heeft.

Zo praat u zeer eenvoudig over verhuizen. Voor de gemiddelde mens is verhuizen één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in zijn leven.
Het is nog drastischer als dat verhuizen door dwang plaatsvindt. De mensen die in de Diamantwijk zijn weggepest vinden (terecht) veel bijval. Voor veel mensen is het onbegrijpelijk dat het zich kan voordoen dat mensen uit un huis worden gepest.
De bewoners die 24 uur per dag overlast ondervinden van vliegtuiglawaai zijn ‘zeikerds’, ‘klagers’ en ‘zeurders’.
Tegelijkertijd staan er in de wet normen. Die normen worden overschreden en u vindt dat daar niet tegen geageerd mag worden. U zou zeer verhelderend zijn als u aan kan geven wanneer mensen, in uw optiek, wel zouden moeten klagen. Of burgerlijk ongehoorzaam zijn.

Te uwer informatie, overzicht vliegongelukken tot mei 2004.
http://www.crashdatabase.com/cgi-bin/webdata_crashdatabase.cgi

Overigens is er volgens mij nog door niemand op dit forum geschreven dat Schiphol verdwijnen moet. Er dient echter wel duidelijkheid geschapen te worden omtrent de overlast die dit bedrijf genereert.

Geplaatst door E Ksiet uit Castricum

Het lijstje van het aantal ongelukken in Nederland.

Date


10/06/1981

Location


Moerdijk, Netherlands

Operator


NLM

Aircraft


Fokker F-28 Fellowship 4000

Registration


PH-CHI

Fatalities:Aboard


17:17

Comments


The aircraft entered an area of severe turbulence and a tornado which resulted in the separation of the right wing and in-flight break up.

Date


10/04/1992

Location


Amsterdam, Netherlands

Operator


El Al Israel

Aircraft


Boeing 747-200F

Registration


4X-AXG

Fatalities:Aboard


4:4 +47

Comments


Shortly after taking off from Schiphol Airport, while climbing through 6,500 feet, the No. 3 engine separated with its pylon from the aircraft and damaged the leading edge of the right wing. The No. 3 engine separated in such a way that the No. 4 engine and pylon also separated from the wing. During an attempted return to the airport, the aircraft crashed into a 11 story building in the Bijlmermeer residential district. The design and certification of the B-747 pylon was found to be inadequate to provide the required level of safety. The system to ensure structural integrity by inspection failed. The separation of the No. 3 engine was initiated by fatigue (corrosion) in the inboard midspar fuse pin. This led to loss of the No. 4 engine and pylon and damage to several systems which ultimately led to loss of control of the aircraft.

Date


04/04/1994

Location


Amsterdam, Netherlands

Operator


KLM Cityhopper

Aircraft


Saab 340B

Registration


PH-KSH

Fatalities:Aboard


3:24

Comments


While attempting to land the aircraft experienced engine problems, rolled to the right, pitched up, stalled and cashed. Inadequate use of the flight controls during an asymmetric go around resulting in loss of control. Contributing factors were insufficient understanding of the flightcrew of the SAAB 340B engine oil system, lack of awareness of the consequences of an aircraft configuration with one engine in flight idle and poor crew resource management

Maar 3 grote ongelukken in nederland tot op heden. Gevaarlijk he!

Geplaatst door E Ksiet uit Castricum

Daarnaast zijn er verschillende vliegtuigtypes die niet meer op schiphol mogen landen

(BAC 1-11, Boeing 727, 737-100 en –200, 747-100, DC 9, Fokker 28, Ilyushin 76, Tupolev 134 en 154 en de latere series van DC8 en Boeing 707.)

Wat nou geen maatregelen. Boetes ivm overschrijden landingstijd worden regelmatig uitgedeeld. Dit zorgt er helaas voor u echt niet voor dat maatschappijen zich laten wegpesten, wel dat zij zullen proberen binnen bepaalde tijdslimieten te landen.

Verhuizen hoeft u van mij niet, hoewel nederland een stuk relaxter zou zijn zonder al die zijkerds zoals u.

Geplaatst door AN uit Amsterdam

E Ksiet,

U opsomming is incompleet.
Ten eerste de Dakota die in de Waddenzee gecrashed is (september 1996) met 32 doden.

Verder: de militairen in een Hercules op Eindhoven (1995) met 34 overledenen.


Geplaatst door E Ksiet uit Castricum

U heeft gelijk, die horen er indedaad ook bij. Mijn opsomming bevatte alleen lijnvluchten/charters.

punt blijft dat het niet veel is! Elke dode is er natuurlijk een te veel maar het is onmogelijk om een 100% safety factor te krijgen.