Platform Vlieghinder Kennemerland
 

D66: passende maatregelen geluidsoverlast Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 2761 
|
 echo.nl 
D66: passende maatregelen geluidsoverlast Schiphol

INGEZONDEN (aan echo.nl) In 2008 zijn na een intensieve en luidruchtige proefperiode de uitvliegroutes vanaf de Zwanenburgbaan veranderd. Opstijgende toestellen scheren nu vaker over Amsterdam Nieuw West, waardoor de klachten over geluidsoverlast door Schiphol flink zijn toegenomen. “Dit moet met passende maatregelen bestreden worden,” aldus Eugène Mathijssen, kandidaat-raadslid van D66 Amsterdam Nieuw West.

Als bewoner van De Aker heeft hij het allemaal zien gebeuren. In het kader van het experiment “Parallel Starten” werden alle vliegtuigen maandenlang vanaf de Zwanenburgbaan de lucht in gestuurd. Direct na het opstijgen maakten de toestellen een scherpe bocht naar rechts, zodat ze op geringe hoogte vlak langs – en soms over – de woningen scheerden. “Om de twee minuten kwam er een vliegtuig over. En dat ging dan zo de hele dag en avond door. Je kon elkaar in huis dan niet meer verstaan,” is de ervaring van Eugène Mathijssen. “Maar ook vernam ik dat ook de bewoners van Geuzenveld – Slotermeer en Slotervaart steeds meer last kregen van geluidsoverlast door Schiphol. Logisch, want de vliegtuigen draaien weg van zwanenburg naar de Sloterplas om ver-volgens boven deze stadsdelen uit te waaieren.”

Zwanenburgbaan
D66 Amsterdam Nieuw West onderkent het grote belang van de aanwezigheid van de luchthaven in de directe omgeving, maar blijft waken over de geluidshinder. “Schiphol wil verder groeien en heeft daarom haar startcapaciteit vergroot door de Zwanenburgbaan en de parallel gelegen Polderbaan tegelijk in te zetten. Daardoor kunnen er nu twee vliegtuigen tegelijk opstijgen. Daarbij zal de voor Amsterdam Nieuw West zo luidruchtige Zwanenburgbaan steeds meer gebruikt gaan worden. Mijn mening is, dat er geen onveilige situaties in de lucht ontstaan, wanneer de vertrekkende vliegtuigen van de Zwanenburgbaan niet direct een scherpe bocht naar rechts draaien, maar langer rechtuit blijven vliegen en pas op een gecontroleerd en vast draaipunt die bocht inzetten. Dat zal en stuk minder geluidsoverlast opleveren voor Amsterdam Nieuw West,” zegt Eugène Mathijssen. “Als onderwijspartij moet D66 zich in ieder geval sterk maken, dat er na 21.00 uur geen vliegtuigen meer boven Amsterdam Nieuw West mogen opstijgen. Als het weer eens spitsuur is boven De Aker, denk ik vaak: mijn buurkinderen liggen al in bed, want die moeten morgen weer naar school. Geluidsoverlast door Schiphol in de avonduren leidt tot kinderen die vermoeid zijn en minder geconcentreerd de lessen kunnen volgen.”

Alternatieve routes
Mathijssen stelt vast, dat niet stadsdeel Amsterdam Nieuw West straks de vliegroutes boven haar gebied kan vast stellen. Daarom is het belangrijk, dat het nieuwe Dagelijkse Bestuur straks een plaats gaat opeisen in verschillende overlegorganen - zoals de Alders Tafel - met betrekking tot Schiphol. “Dan kun je wel proberen invloed uit te oefenen op de vliegroutes langs en over Amster-dam Nieuw West. Er zijn door luchtvaartdeskundigen alternatieve vliegroutes summier onderzocht die de geluidsoverlast voor zowel Zwanenburg als Amster-dam Nieuw West verminderen. Dat moet dan maar eens op korte termijn meer in detail onderzocht worden.”


Reacties op dit bericht

Geplaatst door thijs uit NULL

De overlast bij de buren neerleggen is nog steeds geen oplossing voor dit probleem.
Alleen een beheersbare inkrimpende luchtvaart
zal wel helpen.

Geplaatst door leen uit hilversum

Had niet de D66-er dr. Jan Terlouw, van huis uit natuurkundige, in samenspraak met de akoesticus prof. dr. ir. Guus Berkhout tijdens een Eerste Kamer commissievergadering zeer grote bezwaren tegen het uiterst curieuze beleid van het ministerie V&W op het gebied van geluidsbeheersing rond Schiphol? Alleen de teruggang van de economie heeft enige temporisering gegeven. Van wijsheid is over en weer in het geheel geen sprake. Wat dat betreft is er een grote leemte en vergelijkbaar met zwarte gaten in de astronomie.
De volgende episode in Chipshol-affiare staat te gebeuren, de verwijzing deze zaak door de HR naar het Amsterdamse gerechtshof over de schadegrootte.

Geplaatst door Observer uit Nederland

Leen: Geheel gelijk. Terlouw was onthutst: Er wordt niet eens gemeten....Meten is weten !
Maar ook dat is niet genoeg. Meten kan dan het juiste beeld opleveren, maar daar horen ook normen bij, grenswaarden wel te verstaan in handhavingspunten,die de locale bescherming bieden en dat gebeurt nog steeds niet. Men wil nu VVA vliegen(Vliegen Volgens Afspraak) , ZONDER handhavingspunten en grenswaarden... Te zot voor woorden! Berkhout: Schipholbeleid zonder meten is belazerij.