Platform Vlieghinder Kennemerland
 

D66 duidelijkst over beperken geluidhinder boven Oegstgeest

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 991 
|
 Dichtbij.nl Editie Groot-Leiden 
D66 duidelijkst over beperken geluidhinder boven Oegstgeest

Kiesdichtbij - Door de dichtbijredactie (Witte Weekblad)

OEGSTGEEST - Volgens Oegstgeest Ziet Ze Vliegen (OZZV) is D66 de enige partij die tot op zekere hoogte een visie heeft op de kwestie-Schiphol en de daarmee samenhangende geluidshinder.
Oegstgeest Ziet Ze Vliegen heeft naar eigen zeggen de verkiezingsprogramma’s onderzocht van alle lokale politieke partijen in Oegstgeest. Wie wil dat de gemeente geluidhinder en luchtvervuiling door vliegverkeer boven Oegstgeest serieus neemt, kan het beste D66, Leefbaar Oegstgeest of Progressief Oegstgeest stemmen, aldus de partij. Van deze drie partijen heeft echter alleen D66 een duidelijk idee over hoe in bestuurlijke zin met de kwestie-Schiphol moet worden omgesprongen. D66 lijkt ook het meest doordrongen van het gevaar dat Oegstgeest in de toekomst een aanzienlijke toename van het vliegverkeer te verwerken krijgt.
VVD en CDA zijn volgens OZZV kennelijk van mening dat er geen problemen met het vliegverkeer boven Oegstgeest bestaan, aangezien deze partijen hieraan geen enkel woord besteden.
D66 is de enige partij die tot op zekere hoogte een visie op de kwestie-Schiphol heeft. De partij doet geen uitspraak over het huidige niveau van geluidhinder en luchtvervuiling door vliegtuigen boven Oegstgeest, maar wil wel de politieke en maatschappelijke druk op Schiphol versterken om de overlast te beperken.
OZZV: ‘Progressief Oegstgeest en Leefbaar Oegstgeest zijn wellicht ook voorstander van het samen met gemeenten uit de regio beperken van geluidhinder door vliegtuigen, maar maken daar in hun verkiezingsprogramma’s geen melding van.’
Alle partijen in Oegstgeest zijn bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s geadviseerd door Oegstgeest Ziet Ze Vliegen, meldt de stichting. Dat VVD en CDA helemaal niets met het advies hebben gedaan, stelt de belangengroep teleur.

Lees meer over de verkiezingen en discussieer mee op www.kies.dichtbij.nl


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Grove uit Huizen

Nu moeten er plannen worden gemaakt om Schiphol geleidelijk te gaan verplaatsen naar een schiereiland in de Noordzee. Daar is ruimte zat en geen overlast. Dit is ook de enige mogelijkheid om Schiphol als Mainport te laten bestaan. Op zee hebben we een onbeperkte openstelling en dat is een hoofdzaak voor Schiphol.Wij kunnen ons wel blind staren op de procentuele groei maar kijk eens naar de werkelijke aantallen en je ziet dat de afstand tot echte mainports zoals Roissy, Frankfurt en Londen Heathrow steeds groter wordt.Schiphol, wordt wakker en werk aan je toekomst!

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

De Schipholgroup heeft een zware ziekte te pakken, het heet: tunnelvisie.
Het ontbreekt hen aan elke vorm van vernieuwen waardoor men slechts oog heeft om de mainportfunctie op een manier door te drukken, dat meer beperkingen met zich mee brengt, dan dat het ook daadwerkelijk iets oplevert. Behalve een ongekende hoeveelheid herrie / onveiligheid en vervuiling.
De vervuiling zal ook worden uitgestoten indien men wel voor de Noordzee kiest, maar dat is een verhaal apart. De geluidshinder is het meest in het 'oor' 'springende' item.
De veiligheid zal, indien de Noordzee wordt gekozen, er op vooruit gaan.