Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Critici ruim vertegenwoordigd in burgerpanel

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 718 
|
 Verkeer en Waterstaat 
Critici ruim vertegenwoordigd in burgerpanel

Verkeer en Waterstaat (VenW) en VROM zijn verbaasd over de ophef en de reacties over de
samenstelling van een burgerpanel. Daarnaast zouden te weinig bewoners deelnemen uit het gebied met de meeste geluidsoverlast. Dit naar aanleiding van reacties van de bewonersplatforms en uitspraken de milieubeweging in het Haarlems Dagblad en het Noordhollands Dagblad van 13 oktober jongstleden over de instelling van een burgerpanel.

De bewonersplatforms uitten kritiek op de samenstelling van het burgerpanel: de platforms zijn van mening dat zij te weinig vertegenwoordigd zijn en ditzelfde geldt ook voor bewoners uit de gebieden die veel overlast ervaren. Het tegendeel is waar. Slechts 0,8% van de omwonenden van Schiphol woont in de lawaaizone. Statistisch gezien zou er dus ook maar 0,2 panellid uit dit gebied afkomstig moeten zijn. In feite zou dit tot gevolg hebben dat bij een reële afspiegeling nauwelijks tot geen omwonenden zitting hebben die in de meer geluidsbelaste gebieden wonen. Daarom is er gekozen voor een relatieve oververtegenwoordiging van mensen die in de lawaaizone wonen. Critici die suggereren dat er te weinig ‘critici’ in het panel zitten, gaan voorbij aan het feit dat er meerdere ‘Schipholgerelateerde’ criteria zijn gehanteerd. Zo is gestreefd naar een afspiegeling qua aantal mensen dat lid is van een bewonersplatform of een vergadering heeft bijgewoond tegen vliegtuiglawaai. Binnen het panel geldt dat voor één persoon. Puur statistisch gezien zouden dat er 0,3 moeten zijn. De critici zijn dan ook ruim vertegenwoordigd in het burgerpanel.

VenW en VROM hebben behoefte aan reacties van een zo goed mogelijke afspiegeling van de
omwonenden van de luchthaven. Bovendien willen VenW en VROM dat bij het Schipholbeleid niet alleen technische deskundigen, maar ook mensen die ervaring met de praktijk hebben, zijn betrokken. Daarvoor is een burgerpanel van 22 omwonenden samengesteld.

Het panel is slechts één van de partijen die inbreng levert in de evaluatie van de Schipholwet die onder verantwoordelijkheid van VenW en VROM tot stand komt. Iedereen kan reageren en adviseren. Zo zijn de bewonersplatforms en de milieubeweging ook betrokken bij de evaluatie.

Inmiddels is het burgerpanel gestart en heeft zich in de vele voorstellen voor verbetering van het beleid verdiept. In november zal het panel op de voorstellen reageren.

VROM en VenW onderzoeken op dit moment de verbetervoorstellen. Zo worden onder meer de effecten per voorstel in kaart gebracht. Om ter plekke een beeld te krijgen van de overlast die bewoners ervaren en de achtergronden van de voorstellen, bezoekt het projectbureau van de evaluatie komende week een groot deel van de indieners van de voorstellen. Ook zal het projectbureau overnachten in gebieden waar geklaagd wordt over slaapverstoring.
Den Haag, 14 oktober 2005


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Rob uit NULL

Ook zal het projectbureau overnachten in gebieden waar geklaagd wordt over slaapverstoring
Vooraf zal men ecter LVNL op de hoogte brengen waar men is die nacht en zal het als bij een wonder die nacht geen vliegtuigen zien of horen "om meteorologische" redenen

Geplaatst door W.Scholten uit Leimuiden

Wat een onvoorstelbeer simplistisch gebrabbel van V&W weer.

| Critici die suggereren dat er te weinig ‘critici’ in het panel zitten, gaan voorbij
| aan het feit dat er meerdere ‘Schipholgerelateerde’ criteria zijn gehanteerd.

Nee, daar gaan critici zoals ik helemaal niet aan voorbij. Critici zoals ik merken op dat er veel meer mensen last hebben dan klagen, dat men pas gaat klagen bij opvoeren van de herrie, als het echt niet meer uit te houden is, en dat men bij plotselinge overlast juist wel gaat klagen. Klagers mogen er bijna niet inzitten, dus een hele regio (polderbaan) wordt bijna automatisch uitgeselecteerd. Resultaat: Er is geen representatieve samenstelling.

En dan heb ik het nog niet eens over de problemen die de correlaties (kunnen) geven, ik heb in mijn reactie over het panel al wat indicaties gegeven, er zijn nog meer mogelijke problemen dan ik noemde, zoals verschuiving van samenstelling door quantisatie. Dit hangt er allemaal van of dat onderzoeks bureau dit allemaal meeneemt in de uiteindelijke keuze. Laat ze de exacte methodiek maar publiceren. Eerder geloof ik niet dit vage onderzoeks bureau voldoende van statistiek e.d. weet. Ik heb genoeg onzin van onderzoeks bureautjes gezien de laatste jaren...

Zelfs al zouden ze wel alles op de juiste manier doen, is het resultaat zoals ik al eerder zij, niet representatief om eerder genoemde reden.