Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Compensatie voor niet doorgaan CDA landen Schiphol

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1793 
|
 dichtbij.nl 
Compensatie voor niet doorgaan CDA landen Schiphol

CASTRICUM - Wethouders en raadsleden worden 26 september bijgepraat met ‘‘belangwekkende informatie’’ omtrent hinderbeperkende maatregelen rond Schiphol. De bijeenkomst is niet bedoeld voor publiek.

Er wordt die woensdagavond het in Beverwijkse gemeentehuis vooral gesproken over compensatie van lawaaibeperkende maatregelen nu het zogeheten CDA-aanvliegen niet doorgaat. Door in glijvlucht aan te vliegen wordt er minder lawaai geproduceerd, maar dit blijkt technisch niet uitvoerbaar, terwijl het eerder aan de IJmond was toegezegd.

Compensatie
De vertraagde invoering van de CDA’s heeft geleid tot uitvoerig overleg over compenserende maatregelen. Voor de gemeenten in de IJmond en meer noordelijk is het invoeren van glijvluchten een van de belangrijkste hinderbeperkende maatregelen van het vliegverkeer. Dat staat ook zo in de strategische nota Schiphol.

Tijdens de nachturen van 23-6 uur wordt al CDA gevlogen (Continuous Descent Approach). In 2008 is aan de Alderstafel afgesproken dat vanaf 2012 CDA-vliegen ook voor de avonduren in te voeren. Technisch blijkt dit nu onuitvoerbaar tenzij het aantal vluchten sterk wordt beperkt. Aan de Alderstafel wordt momenteel druk overleg gevoerd over de voorwaarden aan een alternatief pakket maatregelen. Voorwaarde is dat dat pakket eenzelfde hoeveelheid aan hinderbeperking moeten opleveren en dus ook moeten neerslaan in het buitengebied en dat de effecten helder en transparant in beeld te brengen zijn. Die onderhandelingen zijn volop gaande en bestuurders worden er nu de 26e over bijgepraat.

Bewoners
De bijeenkomst wordt georganiseerd door de vier IJmondgemeenten plus Castricum en Heiloo. Er is een goed programma met goed geïnformeerde sprekers, waaronder Hans Alders. De bijeenkomst is primair bedoeld voor raadsleden en wethouders van de zes gemeenten. Hiernaast zijn (ex-)bewonersvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van Luchthaven Schiphol, Commissie Regionaal Overleg Schiphol, provincie en Bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS) uitgenodigd.

CDA
Een Continuous Descent Approach is een landingsprocedure waarbij de vliegtuigen in glijvlucht Schiphol naderen. De procedure is aanmerkelijk stiller doordat kleppen in een later stadium worden gebruikt en de nadering met minder motorvermogen wordt uitgevoerd. Bovendien vliegt het toestel gemiddeld hoger.

Vertrouwen
Mogelijk wordt er woensdag ook gesproken over het onderzoek dat klaar is naar de drie geluidmeetsystemen die rond Schiphol in bedrijf zijn. Dat zijn Luistervink (meetstations van enkele gemeenten); NOMOS (meetstations van Amsterdam Airport Schiphol) en Geluidsnet (meetstations van diverse gemeenten/particulieren). De resultaten van de drie verschillen in de praktijk en dat leidde de laatste jaren tot discussie over de manier van geluid meten. Via de Alderstafel ligt er nu een vergelijking tussen de verschillende systemen, gemaakt door het onafhankelijke ARDEA. Die concludeert onder meer dat de resultaten van de drie bruikbaar zijn voor verificatie door computer modelberekeningen. Daardoor zou het vertrouwen van het publiek in computerberekeningen kunnen groeien. Maar dan alleen op basis van complete openbare data van bv radar, geregistreerde passages, gemiste passages etc.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door cros op de helling uit deltametropool

@ V.O.S. e.a. over de situatie in Uitgeest:

GEZONDE NACHTRUST DEFINITIEF AFGESCHREVEN?

De Nederlandse gemeenten lijken net als het rijk en provincies steeds meer de rol van facilitair bureau te vervullen. Dat kan voordeel opleveren bij het regelen van paspoort of omgevingsvergunning maar biedt geen oplossing bij uitvoering van de bestuurlijke taken. Ook in Uitgeest is bovendien gekozen voor het uitbesteden van belangrijke taken en verantwoordelijkheden bij verzelfstandigde lichamen. Denk hierbij aan de Milieudienst IJmond en de regionale commissie CROS die toe zouden moeten zien op het binnen de perken houden van de aantasting van onze woon- en leefomgeving.

Zomer 2011 stapte de voorzitter van de CROS plotseling op. Niet vanwege financieel en organisatorisch wanbeheer zoals een voorganger. Maar dit keer vanwege het feit dat ondanks alle inspanningen veelal de belangen van Schiphol worden gediend. De bewonersvertegenwoordigers van Cluster Noord vergaderden zich jarenlang voor spek en bonen suf. Zelfs marginale verbeteringen kwamen er nauwelijks door. Terecht ontstond bij hen woede over deze gang van zaken en ook zij gooiden ze de handdoek in de ring.

Wat betreft de Milieudienst kan opgemerkt worden dat de energie (en afgedragen belastinggelden) daar vooral lijken te zijn benut om de uitkomsten van de Alderstafel te promoten. Dat betreft een pakket aan maatregelen t.b.v. nog veel meer vliegverkeer waar de Uitgeester en regiobewoner heel veel spijt van kan krijgen wanneer het eenmaal te laat is.

Let wel: de CROS experimenten rond het nachtregime en z.g. CDA landingen in glijvlucht verlopen desastreus, het aantal spitspieken zowel overdag als ’s nachts zal alleen maar toenemen en van enige gelijkwaardigheid aan het oude stelsel met wettelijke bescherming lijkt weinig of niets over te blijven. De PvdA Uitgeest waarschuwde dit jaar voor het feit dat door veranderend vlieggedrag meer dan 20% stijging van het aantal passages boven 70 db!

Wanneer dit alles zo doorgaat dan verdwijnt o.a. een normale en gezonde nachtrust hier definitief uit het “basispakket” waar de politiek toch bij uitstek de verantwoordelijkheid voor draagt. In het kersverse “risicoprofiel” van de Veiligheidsregio Kennemerland prijkt een heuse vliegramp op de eerste plaats. Een advertentie die oproept om een rampenclausule op te laten nemen in notariële aktes is al gesignaleerd.

Hoeveel gekker kan Hans Alders het nog maken?

Hopelijk komen colleges en raadsleden in cluster Noord tijdig tot de hoogstnoodzakelijke bezinning op zaken als de luchtruimvisie van het nieuwe Superministerie van Infrastructuur en Milieu, het signaal van de scheidende CROS voorzitter en de dubieuze effecten van het Alders akkoord.

Gericht en effectief samenspel met BRS gemeenten overal rond Schiphol lijkt daarbij absoluut noodzakelijk.