Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Commissie Regionaal Overleg Vliegveld Hilversum

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1064 
|
 nieuws bank.nl 
Commissie Regionaal Overleg Vliegveld Hilversum

Commissie Regionaal Overleg Vliegveld Hilversum

De belangrijkste onderwerpen voor het komende jaar zijn het luchthavenbesluit en de klachtenregeling.

De Commissie Regionaal Overleg Vliegveld Hilversum is de afgelopen maanden twee keer bij elkaar gekomen om te spreken over vliegveld Hilversum.
In dit artikel blikken we terug op de eerste twee ontmoetingen en het behaalde resultaat.

Ontwerp - luchthavenbesluit

Provinciale Staten moeten voor 1 november 2014 het luchthavenbesluit vaststellen. In het kader van decentralisatie is het bevoegd gezag van het Rijk naar de provincie Noord-Holland gegaan. Met het luchthavenbesluit zal de `vergunning’ voor vliegveld Hilversum worden vastgelegd. Voorgesteld wordt om de huidige vergunning van het vliegveld 1 op 1 om te zetten naar de nieuwe vergunning.
In het luchthavenbesluit wordt onder andere het gebruik en de indeling van de luchthaven geregeld, maar belangrijk is met name de geluidzone. De luchthaven krijgt een bovengrens aan de hoeveelheid toegestaan geluid toegewezen. Deze geluidzone is gelijk aan de huidige zone. Deze bovengrens mag door het vliegveld niet worden overschreden. Tevens is een beperking opgenomen van maximaal 2.000 helikopterbewegingen. Zowel voor vliegtuigen als voor helikopters is het startgewicht vastgesteld op maximaal 6.000 kg. Deze commissie heeft op basis van het concept een pre-advies uitgebracht aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland waarbij zij instemmen met het voorgelegde concept en hebben enkele wijzigingen voorgesteld.

Ontwerp - luchthavenbesluit ter inzage

Nadat Gedeputeerde Staten een besluit hebben genomen over het ontwerp-luchthavenbesluit zal dit ter inzage worden gelegd. Zowel gemeenten als omwonenden kunnen een zienswijze indienen. De bekendmaking van het ontwerp-luchthavenbesluit staat verderop in deze krant. Het ontwerpbesluit ligt tot en met 25 februari 2014 ter inzage op de site van de provincie en in de Hilversumse Burgerleeskamer. De stukken die ter inzage gelegd gaan worden zijn het ontwerp-luchthavenbesluit en de daarbij behorende milieu effect beoordeling.

Klachtenregeling
In de commissie is gesproken over een deugdelijke klachtenregeling. Tot nu toe kunnen klachten worden doorgegeven aan het vliegveld zelf, maar het ontvangen van de klachten verloopt niet vlekkeloos. Op dit moment zijn er geen duidelijke afspraken over de instanties waar klachten kunnen worden ingediend, op welke wijze deze worden geregistreerd en afgehandeld en op welke wijze deze aan de Commissie Regionaal Overleg vliegveld Hilversum worden gerapporteerd.
De Commissie vindt het belangrijk dat een deugdelijke en objectieve klachtenregeling tot stand komt, ook om de ingediende klachten te kunnen analyseren om te bezien op welke wijze eventuele overlast teruggebracht kan worden. Er wordt in de komende maanden een voorstel uitgewerkt en in het voorjaar van 2014 besproken in de commissie.
Heeft u hierover suggesties, mail dan de buurtvertegenwoordiger via .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)

In de Commissie Regionaal Overleg vliegveld Hilversum (CRO-H) zitten twee omwonenden, Johan van Damme en Luc van den Berg. Daarnaast zijn ook de stichting vliegveld, de gebruikers van het vliegveld, natuurorganisaties en de gemeenten Hilversum, Wijdemeren, De Bilt en Stichtse Vecht vertegenwoordigd.


Reacties op dit bericht