Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid doet bemande proefmetingen

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 720 
|
 CDV 
Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid doet bemande proefmetingen

Persbericht
25 mei 2005

CDV onderzoekt verschil tussen meten en rekenen van vliegtuiggeluid

Heemskerk – De Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid (CDV) doet vandaag de gehele dag geluidmetingen in Heemskerk. De CDV ontdekte verschillen tussen het gemeten en berekende vliegtuiggeluid in haar onderzoek naar een systeem voor handhaving voor het gebied rondom Schiphol. De CDV zoekt met deze proefmetingen een verklaring voor de verschillen. De proef wordt uitgevoerd door experts van TNO.

Bij deze proef wordt gewerkt met ‘bemande’ geluidsmetingen. Dit betekent dat permanent iemand bij de meetpost aanwezig is om geluiden toe te schrijven aan een vliegtuig of een andere omstandigheid. Gewoonlijk wordt gewerkt met onbemande meetposten, waarbij een computerprogramma moet bepalen wat de geluidsbron is. Nadeel hiervan is dat sommige vliegtuigen niet worden herkend en het risico bestaat dat ook geluiden van andere bronnen ten onrechte aan vliegtuigen worden toegeschreven. Met deze proefmeting wordt dit laatste uitgesloten.

De uitkomsten van deze metingen worden vervolgens vergeleken met de berekende waarden voor de meetlocatie. Aan de hand van deze gegevens kan worden gekeken hoe de verschillen tussen rekenen en meten ontstaan. De mogelijke uitkomsten zijn dat de onbemande meetposten niet in staat zijn om het vliegtuiggeluid goed waar te nemen, het rekenmodel niet klopt of een combinatie van beide. Gezien de complexiteit van berekeningen verwacht de CDV aan het einde van het jaar de resultaten bekend te kunnen maken. De CDV brengt vervolgens advies uit over hoe deze verschillen kunnen worden opgelost.

Voorzitter van de CDV, Huib Eversdijk: “Vliegtuiggeluid moet op een eenduidige manier worden bepaald. Alleen dan kunnen omwonenden en Schiphol afspraken maken over hoeveel geluid mag worden gemaakt. Deze afspraken moeten vervolgens op een duidelijke manier worden gecontroleerd. Er wordt op dit moment ook gecontroleerd of Schiphol zich aan de afspraken houdt, maar het is voor veel mensen niet duidelijk hoe dit gebeurt. Daardoor is de omgeving wantrouwig. Door het verschil tussen berekeningen en metingen op te lossen en een eenduidig systeem voor controle inzichtelijk te maken, kan het vertrouwen worden hersteld.”

De CDV heeft als opdracht te adviseren over een systeem voor handhaving van geluidsgrenzen in het gebied in de wijde omgeving van Schiphol: het “buitengebied”. Daarnaast onderzoekt de CDV hoe geluidsmetingen een rol kunnen spelen in de handhaving van deze geluidsgrenzen.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door flipje uit betuwe

Jammer dat de volgende tekst is weggelaten uit het persbericht:

Noot voor de redactie/Niet voor publicatie Voor meer informatie: Erik Stenfert Kroese (Elias Communicatie) 070 3115860 / 06 21848455 http://www.vliegtuiggeluid.nl

Zo te zien laat CDV zich adviseren door het bedrijf van de ex-journalist Ton Eilas. Hij verstaat zijn vak goed.

Geplaatst door Loesje uit Tilburg

Flipje, waar bemoei je je mee? Kom naar huis, het eten is klaar. We hadden toch afgesproken dat ik ermee zou stoppen en nu begin jij ermee en nog wel met die Ton Elias, gepockt en gemazzeld in de vooropuitverlichting. Enfin hij verdient er een aardig zak centje mee. Kom.

Geplaatst door Loesje uit Tilburg


Geplaatst door Vos uit Uitgeest

Waar praten cq. zwetsen we nu over?

Het vertrouwen herstellen door het verschil
tussen berekeningen en metingen op te lossen
en een eenduidig systeem voor controle
inzichtelijk te maken, kan het vertrouwen
worden hersteld. (?????)

Er zijn maar drie doelen (!) doel 1 : de
geluidshinder de wereld uit helpen en doel 2
: de luchtvervuiling minimaliseren !
Doel 3 : de veiligheid maximaliseren !

Daar kunnen alle metingen, waarnemingen en
berekeningen NIETS aan veranderen, indien
men de oorzaak niet oplost !!!!!!!!!!!!!!!!

Daar zit nu juist de onwil van de
maatschappijen cq constructeurs van
vliegtuigen, het kost te veel geld en tijd
om volledig stille, schone en zeer veilige
toestellen te bouwen, omdat de maatschappij,
dat zijn u en ik, niet genoeg druk
uitoefenen omdat vliegen zo praktisch en
leuk is !
Want welke aardbewoner heeft er in deze tijd
nog nooit gevlogen ? Eerlijk zijn !
Dat neemt niet weg dat wij (u en ik) zullen
moeten blijven knokken om deze 3
bovengenoemde doelen te realiseren, al is
het voor onze kinderen en zo voorts !