Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Commissie Berkhout geeft opdracht terugstaatssecretaris wil nieuwe commissie voor onderzoek v

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1123 
|
 Geluidsnieuws 
Commissie Berkhout geeft opdracht terugstaatssecretaris wil nieuwe commissie voor onderzoek v

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 13 december 2002

Demissionair staatssecretaris Schultz van Haegen vindt het jammer dat de commissie Berkhout haar onderzoeksopdracht heeft teruggegeven aan het ministerie. De commissie zou het ministerie adviseren over het meten van vliegtuiggeluid. ‘Ik wil zo snel mogelijk op basis van metingen kunnen handhaven, zodat we minder afhankelijk zijn van modellen. Ik ga daarom een nieuwe commissie van deskundigen instellen, die het gevraagde onderzoek wél kan doen,’ aldus de staatssecretaris. In 2000 had het ministerie de commissie Berkhout om advies gevraagd. Later is de opdracht uitgebreid en is de commissie gevraagd een voorstel te doen voor uitbreiding van de geluidshandhaving in een groter gebied rondom de luchthaven. De commissie wilde echter een ruimere opdracht dan die door het ministerie en de Tweede Kamer werd afgegeven. De commissie heeft daarom vandaag besloten om haar opdracht terug te geven aan het ministerie.

Op 12 december nog schreef de staatssecretaris het volgende aan de Tweede Kamer: “Ik heb een kennismakingsgesprek gevoerd met de voorzitter en de secretaris van de commissie. Naar aanleiding van dat gesprek heb ik de commissie verzocht een werkplan op te stellen dat voorziet in de uitvoering van de taakopdracht van de commissie. Na aanvullende vragen van de commissie over die taakopdracht te hebben beantwoord, ben ik in afwachting van het benodigde werkplan. Aangezien de beschikbare tijd voor de werkzaamheden van de commissie beperkt is, hoop ik op een spoedige aanlevering door de commissie. Dit is met name van belang om zo snel mogelijk over te kunnen gaan op de inzet van geluidmetingen bij de handhaving van de geluidbelasting door het vliegverkeer op Schiphol.”

reactie Berkhout
In een artikel in het Parool van 14 december 2002 zegt de heer Berkhout: ‘‘We moeten onafhankelijk ons werk kunnen doen en daarvan is geen sprake als de staatssecretaris haar zin krijgt,’’  De moeizame contacten met het ministerie hebben de commissie parten gespeeld. Volgens het Parool artikel werden afspraken niet nagekomen en het departement reageerde niet op plannen van de deskundigen, aldus Berkhout.

De commissie-Berkhout kreeg in 2000 opdracht de overlast van vliegtuigen te onderzoeken en een meetsysteem te bedenken met het oog op de komst van de vijfde baan. De Kamer stemde destijds in met de uitbreiding van Schiphol, op voorwaarde dat omwonenden niet meer last zouden ondervinden. Berkhout stevende de laatste maanden af op de conclusie dat dat wel zou gebeuren. Hij heeft het gevoel dat het ministerie daarom heeft geprobeerd zijn bevoegdheden zo veel mogelijk te beperken.

‘‘Als het aan de staatssecretaris had gelegen, hadden we ons beperkt tot een evaluatie achteraf aan de hand van gegevens die werden aangeleverd door haar ministerie,’’ aldus Berkhout in het Parool. ‘‘Dat was voor ons onaanvaardbaar. We wilden zelf het lawaai meten en dat was ook in lijn met de opdracht van de Eerste en Tweede Kamer.’’ Volgens Berkhout kunnen de gevolgen van een geconstateerde extra geluidsoverlast ernstig zijn. ‘‘Er dreigt niet te worden voldaan aan de voorwaarden waaronder is ingestemd met uitbreiding van de luchthaven. De vraag is dan ook of je daarmee kunt doorgaan.’‘

reactie Groen Links
Groen Links, 13 december 2002

Op 13 december 2002 is bekend geworden dat de commissie-Berkhout het bijltje erbij neergooit. De commissie, die de geluidsgrenzen rondom Schiphol controleert, voelt zich in haar werkzaamheden beperkt door staatssecretaris Schultz. GroenLinks zal de staatssecretaris hiervoor komende week op het matje roepen.

De commissie Berkhout is ingesteld door toenmalig minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat. Zo kon zij de Eerste en Tweede Kamer laten instemmen met nieuwe milieugrenzen voor Schiphol. De commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen en heeft moeten toezien op een eerlijke en gelijkwaardige overgang van oude naar nieuwe geluidsgrenzen voor Schiphol. De komende jaren zou de commissie de milieuoverlast nauwkeurig in de gaten gaan houden en ervoor waken dat de ellende van geluids- en mileuoverlast rondom Schiphol niet groter zou worden. In 2005 zou zij met een definitieve evaluatie komen. Klaarblijkelijk voelt zij zich daarin nu zodanig beperkt, dat zij haar werkzaamheden heeft gestaakt.

Op de nieuwe milieugrenzen is zeer veel kritiek. Niet alleen van milieu- en bewonersorganisaties, maar ook van de commissie MER én alle gemeentes in de regio. Zij waarschuwen ervoor dat de nieuwe geluidsgrenzen Schiphol de ruimte geven om méér lawaai in een groot gebied rondom de luchthaven, en meer veiligheidsrisico’s te veroorzaken.

GroenLinks zal komende week om een interpellatie vragen met de staatssecretaris. De Tweede Kamer moet de staatssecretaris op het matje roepen, en de commissie moet weer gewoon aan het werk kunnen. Wijnand Duyvendak: ‘waarom zou Berkhout niet alles mogen onderzoeken wat de commisie zelf nodig vindt? Blijkbaar heeft de staatssecretaris veel te verbergen en heeft zij er geen vertrouwen in dat de milieuoverlast niet toeneemt.’

Bronnen: websites Ministerie van Verkeer en Waterstaat, www.minvenw.nl, Groenlinks, http://www.groenlinks.nl


Reacties op dit bericht